4 Μαΐ 2018

Εἶμαι παιδὶ ὁμοφυλοφίλων καὶ ἔβαλα τὸν πατέρα μου φυλακή.

Η Μόιρα Γκρέυλαντ, παιδὶ ὁμοφυλοφίλων, ἐμφανίστηκε σὲ μία ἐκδήλωση Βαπτιστῶν γιὰ νὰ καταθέσει τὴν ἐμπειρία της. 

Καλή σας ἡμέρα. Σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἔχετε ἐδῶ σήμερα. Τὸ ὄνομά μου εἴναι Μοιρα Γκρέυλαντ. Εἶμαι ἀρθρογράφος καὶ τραγουδίστρια ἀλλὰ δὲν ξεκίνησα ἔτσι. Ἡ μητέρα μου καὶ ὁ πατέρας μου εἶναι φημισμένοι ὁμοφυλόφιλοι συγγραφεῖς. Ἡ μητέρα μου εἶναι ἠ Μάριον Ζίμμερ Μπράντλεϊ, ἡ συγγραφεὺς τοῦ βιβλιου Οι Ὁμίχλες τῆς Ἄβαλον καὶ πολλῶν ἄλλων βιβλίων. Καὶ ὁ πατέρας μου εἶναι ὀ Ουόλτερ Μπρίν, ἕνας νομισματικὸς συγγραφεὺς ποὺ ἔγραψε πολλὰ βιβλία γιὰ νομίσματα. 
Μεγαλώνοντας ἐγὼ ἔπρεπε νὰ εἶμαι τὸ τέλειο θύμα. Ἔπρεπε νὰ συμφωνῶ ἀπόλυτα μὲ κάθε τί γκέι, διότι ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ μὲ μεγαλώνουν γκέι ἄνθρωποι θὰ πρέπει νὰ γνωρίζω ὅτι...
ἐκεῖνοι οἱ κακοὶ ἑτερόφυλοι θέλουν νὰ μᾶς κάνουν κακό. 

Τὸ πρόβλημα εἶναι αὐτό. Ὁ πατέρας μου γνώριζε πολὺ καλὰ πὼς εἶναι τὰ πράγματα, ὅτι τὸν ὁμοφυλόφιλο τὸν δημιουργεῖς. Ὁ πατέρας μου πίστευε ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἔμφυτη σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ κάνεις ἕνα παιδὶ νὰ ἀποδεχτεῖ τὴν «φυσιολογική» του ὁμοφυλοφιλία εἶναι νὰ ἐξασφαλίσεις ὅτι ἔχει ὁμοφυλοφιλικὴ σεξουαλικὴ ἐμπειρία πρὶν μεγαλώσει ἀρκετὰ καὶ τὸν «καταστρέψει» ἕνα κορίτσι. Ὄχι λοιπόν, δὲν γεννιόμαστε γκέι, γινόμαστε γκέι ἀπὸ τοὺς ἐνήλικες. Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐνήλικες. 

Ὅπως μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε καὶ οἱ δύο γονεῖς μου μὲ χρησιμοποίησαν……….. εἶναι δύσκολο νὰ μιλήσω γι’ αὐτὸ ἀλλὰ θὰ τὸ κάνω. 

Ὁ πατέρας μου καὶ ἡ μητέρα μου ἤθελαν καὶ οἱ δύο πάρα πολὺ ἐγὼ νὰ γίνω γκέι. 

Ὁ πατέρας μου πῆγε στὴν φυλακὴ διότι ἐγὼ τὸν ἔβαλα ἐκεῖ. Ὄχι γιὰ αὐτὸ πού μου ἔκανε ὅταν ἤμουν 5, ἀλλὰ γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔκανε σὲ ἄλλα νεαρὰ ἀγόρια πολὺ πρὶν ἐγὼ γεννηθῶ. 

Προσπάθησα νὰ τὸν βάλω στὴν φυλακὴ στὰ 13 μοῦ διότι κοιμόταν γιὰ ἄλλη μία φορὰ μὲ ἕνα ἐκδιδόμενο ἀγόρι μέσα στὸ σπίτι μας. Τὸ ἤξερα διότι μιλοῦσα στὰ παιδιά. Τοὺς μιλοῦσα πάντα, ἦταν φίλοι μου, ἦταν στὴν ἡλικία μου. 

Ἡ μητέρα μου καὶ ἡ γυναίκα ἐραστής της ποὺ ἦταν μαζί της γιὰ 20 χρόνια δὲν ἔκαναν τίποτα. Δὲν ἔβαλαν τὸν πατέρα μου στὴν φυλακή, δὲν τὸν σταμάτησαν. Τοῦ ἔδωσαν ὅμως τὸ διαμέρισμά τους νὰ μετακομίσει ἐκεῖ καὶ αὐτὲς οἱ δύο ἦρθαν στὸ σπίτι. Ὅσο ἦταν στὸ διαμέρισμα εἶχε ὅλη τὴν ἄνεση στὴν ἰδιωτική του ζωή, καὶ μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τί ἔκανε μὲ αὐτὴν τὴν ἄνεση. 

Δέκα χρόνια ἀργότερα ὁ πατέρας μου ἀσέλγησε σὲ παιδὶ μπροστά μου καὶ ἐν τέλει πῆγα στὴν ἀστυνομία, διότι ἔγινε μπροστά μου καὶ δὲν μποροῦσα ἔτσι νὰ τὸ προσπεράσω. Καὶ εἶχε βγάλει ἔξω καὶ ἐκεῖνα τὰ βιβλία, τὸ ‘Show me’ (Δεῖξε μου), ἕνα εἰκονογραφημένο βιβλίο μὲ σκληρὸ σεξουαλικὸ περιεχόμενο γιὰ νὰ πείσει τὰ παιδιὰ ὅτι τὸ σὲξ εἶναι φυσιολογικό… μὲ ἕναν τρόπο ὅτι θὰ πρέπει νὰ ξεπεράσουμε τὴν φυσική μας ἀποστροφή. 

Ὅπως μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε ἡ οἰκογένειά μου δὲν ἦταν καὶ τόσο εὐχαριστημένη ποὺ κατέδωσα τὸν πατέρα μου. Εἶμαι ἐξοστρακισμένη μέχρι καὶ σήμερα. Ὑπερασπίζονται αὐτόν. Ὑπερασπίζονται ἐμένα; Ὄχι. Ὑπερασπίζονται αὐτόν. 

Γιὰ νὰ δώσω μία ἰδέα τοῦ πόσο δύσκολο εἶναι νὰ μιλάει κανεὶς γιὰ αὐτὰ τὰ πράγματα. Ἡ μητέρα μου ἔχει πεθάνει ἀπὸ τὸ 1999. Ὁ πατέρας μου ἔχει πεθάνει ἀπὸ τὸ 1993. Πέθανε στὴν φυλακή. Ὁμολόγησε. Προσπάθησε νὰ πείσει τὸν δικαστὴ γιὰ τὴν ὀρθότητα τῆς ἄποψής του. Ἔγραψε βιβλίο γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα, τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε ἡ μητέρα μου. Ὑμνοῦσε τὸ σὲξ ἀνάμεσα σὲ ἡλικιωμένους ἀνθρώπους καὶ παιδιά. Ἡ μητέρα μου ἔγραψε ἕνα συνοδευτικὸ ἄρθρο στὸ ὁποῖο ὑπερασπιζόταν τὴν λεσβιακὴ παιδεραστία [σ.σ. δὲν ἀκούγεται καλὰ ἡ τελευταία λέξη]. 

Τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι μυστικὸ κι ὅμως οἱ ἄνθρωποι δὲν ἤθελαν νὰ τὸ πιστέψουν. Τὸ μόνο ποὺ θὰ πιστέψουν εἶναι τὶς καταθέσεις στὸ δικαστήριο. Καὶ αὐτὸ ποὺ εἶναι τόσο λίγο γνωστὸ εἶναι ὅτι ἡ φιλοσοφία στὸ ὁμοφυλοφιλικὸ κίνημα εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν φιλοσοφία ποὺ ἔχει ὁ ὑπόλοιπος κόσμος. Ἡ θεμελιώδης διαφορὰ εἶναι αὐτή: Οἱ ὁμοφυλόφιλοι πιστεύουν ὅτι τὸ σὲξ εἶναι καλό, ὅλων τῶν εἰδῶν τὸ σέξ, ὅλη τὴν ὥρα, ἀνάμεσα σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους καὶ ὅσο περισσότερο τὸ σὲξ τόσο πιὸ εὐτυχισμένοι θὰ εἶναι ὅλοι. 

Εἶναι αὐτὸ ἀλήθεια; (Ἀκροατήριο: Ὄχι.) Ὄχι δὲν εἶναι ἀλήθεια. 

… Μεγάλωσα κοντὰ στὴν ἐκκλησία; Οὔτε κατὰ διάνοια. Ἀνατράφηκα νὰ πιστεύω ὅτι ὅλοι ἐσεῖς οἱ χριστιανοὶ εἶστε «κακοὶ» καὶ προσπαθεῖτε νὰ «περιορίσετε» τοὺς πάντες καὶ «μισεῖτε τοὺς ὁμοφυλόφιλους» κτλ.. Ὄχι. 

Ἔγραψα τὴν ἱστορία μου. Τὴν δημοσίευσα. Λέγεται Η ἱστορία τῆς Μόιρα Γκρέυλαντ [The Story of Moira Greyland] καὶ λέει τὴν ἱστορία μου μὲ τοὺς γονεῖς μου. Πῆρα ὑποψηφιότητα γιὰ τὸ βραβεῖο Hugo, δὲν κέρδισα καὶ πάλι καλὰ ποὺ δὲν πῆγα ἐκεῖ διότι μὲ ἀποκάλεσαν προκατειλημμένη. 

Φυσικὰ καὶ εἶμαι προκατειλημμένη. Ἤμουν παιδὶ ὁμοφυλοφίλων καὶ τὸ ζοῦσα αὐτὸ κάθε μέρα, τί ἄλλο θὰ μποροῦσα νὰ εἶμαι παρὰ μία προκατειλημμένη. Ὅλοι οἱ φίλοι μου εἶναι ἐκδιδόμενοι γκέι. Ὅλοι οἱ φίλοι μου ἔχουν πάρει ναρκωτικὰ ἀπὸ τὸν πατέρα μου. Φυσικὰ καὶ εἶμαι προκατειλημμένη. Τί ἄλλο θὰ μποροῦσα νὰ εἶμαι; Θὰ μποροῦσα νὰ εἶμαι ἕνα παιδὶ ποῦ ζεῖ στὴν κόλαση; Ἕνα παιδὶ ποῦ προσπάθησε νὰ αὐτοκτονήσει τὴν πρώτη φορὰ ὅταν ἤμουν 10; Ποῦ στὴν ἐφηβεία μου κοιμόμουν στοὺς καναπέδες γιὰ νὰ μὴν γίνω ἕνα ἀκόμη θύμα τῶν φίλων τῶν γονιῶν μου ἢ τῶν ἴδιων τῶν γονιῶν μου; 

Ὁ πατέρας μου πῆγε στὴν φυλακὴ συνεχίζοντας νὰ πιστεύει αὐτὰ ποὺ πίστευε. Ἔφυγα ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια καὶ ἔγραψα τὸ βιβλίο μου ποὺ λέγεται «The Last Closet», θὰ κυκλοφορήσει πρὶν τὰ Χριστούγεννα. 

Σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἀκούσατε, ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ. 


3 σχόλια:

 1. Θλιβερή μέν αλλά εξαιρετική μαρτυρία αλήθείας περί τό ζήτημα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ,ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΝΟΜΟ !!!
  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ,ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΙΣΤΟΥΝ.ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΑΘΗ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ -ΔΥΣΤΥΧΩΣ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ...
  ΠΑΡΑ-ΠΟΛΥ ΛΥΠΗΡΑ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ.ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ.....ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΟ.
  ΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ (ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥ "ΚΑΝΟΥΝ" ΤΟΝ ΦΙΛΟ, ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΙ ΛΙΓΟ ΗΘΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

  ΤΙΠΟΤΑ ΑΠ'ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΥΧΑΙΑ!!
  ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΝΤΟΛΗ,ΠΟΥ ΩΣ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΣΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑΧΙΣΤΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ.
  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΓΙΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

  http://oimos-athina.blogspot.gr/2018/04/blog-post_35.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.