30 Μαΐ 2018

Νὰ μὴ δίνετε ὅλο τὸ εἶναι σας, ὅλο τὸ δυναμισμὸ μαζὶ μὲ τὴν καρδιά σας, στὰ ὑλικά. Ὅταν ἡ καρδιὰ εἶναι στὸν Χριστό, τότε ἁγιάζονται καὶ οἱ δουλειές.

Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Γέροντα, τί ἐννοεῖτε, ὅταν λέτε: "Πόδια, χέρια στὴν δουλειὰ νὰ δίνετε, καρδιὰ νὰ μὴ δίνετε";
-Ἐννοῶ νὰ μὴ δίνετε καρδιὰ στὰ ὑλικὰ πράγματα. Εἶναι μερικοὶ ποὺ δίνονται ὁλόκληροι στὰ ὑλικά. Περνοῦν ὅλη τὴν ἡμέρα μὲ τὸ νὰ ἀσχολοῦνται πὼς θὰ κάνουν καλὰ μία δουλειὰ καὶ δὲν σκέφτονται καθόλου τὸν Θεό. Νὰ μὴ φθάνουμε ἐκεῖ. Νὰ χρησιμοποιεῖτε τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια στὴν δουλειά, ἀλλὰ νὰ μὴν ἀφήνετε τὸν νοῦ σας νὰ ξεφύγη ἀπὸ τὸν Θεό.
Νὰ μὴ δίνετε ὅλο τὸ εἶναι σας, ὅλο τὸ δυναμισμὸ μαζὶ μὲ τὴν καρδιά σας, στὰ ὑλικά. Ἔτσι γίνεται μετὰ κανεὶς εἰδωλολάτρης. Ὅσο μπορεῖτε στὶς... δουλειὲς καρδιὰ νὰ μὴ δίνετε, χέρια, μυαλὸ νὰ δίνετε.Καρδιὰ νὰ μὴ δίνετε σὲ χαμένα, σὲ ἄχρηστα πράγματα. Γιατί μετὰ πῶς θὰ σκιρτήση ἡ καρδιὰ γιὰ τὸν Χριστό; Ὅταν ἡ καρδιὰ εἶναι στὸν Χριστό, τότε ἁγιάζονται καὶ οἱ δουλειές, ὑπάρχει καὶ ἡ ἐσωτερικὴ ψυχικὴ ξεκούραση συνέχεια, καὶ νιώθει κανεὶς τὴν πραγματικὴ χαρά. Νὰ ἀξιοποιεῖτε τὴν καρδιά σας, νὰ μὴν τὴν σπαταλᾶτε.
Ἂν σπαταληθῆ ἡ καρδιὰ σὲ πολλὰ ἀσήμαντα, δὲν ἔχει ἀντοχὴ νὰ πονέση γιὰ ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ πονέση. Ἐγὼ θὰ δώσω καρδιὰ σὲ ἕναν καρκινοπαθῆ, σὲ ἕναν πονεμένο. Ἡ ἀγωνία μου εἶναι γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ κινδυνεύουν. Κάνω τὸν σταυρό μου νὰ τὰ δίνη ὁ Θεὸς φώτιση. Ὅταν πάλι ἔχω κόσμο, πάει ἡ προσοχή μου στὸν πόνο τοῦ ἄλλου, στὴν ἀγάπη γιὰ τὸν ἄλλον. Τὸν πόνο τὸν δικό μου δὲν τὸν καταλαβαίνω. Ἔτσι ξεχνιοῦνται ὅλα, παίρνει ἄλλη στροφὴ ὁ ἄνθρωπος.
- Γέροντα, σὲ ὅλες τὶς δουλειὲς γίνεται νὰ μὴ δίνη κανεὶς νοῦ καὶ καρδιά;
- Ὅταν ἡ δουλειὰ εἶναι ἁπλή, βοηθάει νὰ μὴν ἀπορροφᾶται ὁ νοῦς. Ὅταν ὅμως ἡ δουλειὰ εἶναι σύνθετη, τότε δικαιολογεῖται νὰ ἀπορροφᾶ λίγο τὸν νοῦ, ὄχι ὅμως νὰ παίρνη τὴν καρδιά.
- Τὴν καρδιὰ μὲ τί μορφὴ τὴν παίρνει;
- Μὲ τί μορφή; Ὁ πειρασμὸς μέ… “μορφίνες” τὴν ναρκώνει! Τὴν καρδιὰ τὴν παίρνει μὲ τὸν ἐγωισμό. Ἀλλὰ ὅταν ἡ καρδιὰ δοθῆ στὸν Θεό, τότε ὁ νοῦς θὰ εἶναι στὸν Θεὸ καὶ τὸ μυαλὸ στὴν δουλειά.
- Ὅταν λέμε “ἀμέριμνο”, τί ἐννοοῦμε ἀκριβῶς;
- Ὅταν δουλεύης, νὰ μὴν ξεχνᾶς τὸν Χριστό.Νὰ κάνης τὴν δουλειὰ μὲ χαρά, ἀλλὰ ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ νὰ εἶναι στὸν Χριστό. Τότε καὶ δὲν θὰ κουράζεσαι, καὶ πνευματικὰ θὰ μπορῆς νὰ κάνης.

Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Λόγοι Α΄
Ἅγιος Παΐσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.