10 Απρ 2018

Ὁ Ἔλον Μασκ ( ἱδρυτὴς τῆς Tesla καὶ τῆς Space X) προειδοποιεῖ: «Ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη ἴσως γίνει ἀθάνατος δικτάτορας»

Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὁ ἐπιχειρηματίας Ελον Μασκ, ἱδρυτὴς τῆς Tesla καὶ τῆς Space X, ἐξέφρασε τὶς ἀνησυχίες του γιὰ την τεχνητὴ νοημοσύνη. Μάλιστα, αὐτὴ τὴ φορά, μιλώντας στὸ πλαίσιο ἑνὸς νέου ντοκιμαντὲρ μὲ τίτλο «Ἐμπιστεύεστε αὐτὸν τὸν ὑπολογιστή;», ἀνέφερε ὅτι ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη μπορεῖ κάποτε νὰ μετατραπεῖ σὲ «ἀθάνατο δικτάτορα».  Ἔχοντας ἄμεση πρόσβαση στὴν παραμικρὴ πληροφορία γιὰ κάθε ἄνθρωπο τοῦ πλανήτη καὶ μπορώντας νὰ κάνει ἑκατομμύρια ὑπολογισμοὺς σὲ κλάσμα τοῦ δευτερολέπτου καὶ νὰ παίρνει κρίσιμες ἀποφάσεις, ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη ἴσως κάποτε εἶναι σὲ θέση ὄχι μόνο νὰ ἐλέγχει τὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ τὰ ὁπλικὰ συστήματα, ἀλλὰ τελικὰ νὰ ἐνδυθεῖ τὸν μανδύα τοῦ διδάκτορα - καὶ μάλιστα τοῦ ἀθάνατου, ἀφοῦ δὲν θὰ πεθαίνει. 
Αὐτὸ τὸ σκοτεινὸ σενάριο μπορεῖ νὰ γίνει πραγματικότητα, σύμφωνα μὲ τὸν Μασκ, ἂν οἱ ἔρευνες γιὰ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη δὲν τεθοῦν ἔγκαιρα...
ὑπὸ ἔλεγχο καὶ ρυθμιστικὴ ἐποπτεία. 
«Κατευθυνόμαστε ταχέως πρὸς μία ψηφιακὴ ὑπερνοημοσύνη ποὺ θὰ ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο», δήλωσε ὁ Μασκ καὶ προειδοποίησε ὅτι «ἂν μία ἑταιρεία ἢ μία μικρὴ ὁμάδα ἀνθρώπων καταφέρει νὰ ἀναπτύξει θεϊκὴ ψηφιακὴ ὑπερνοημοσύνη, θὰ κυριαρχήσει στὸν κόσμο». 
«Τουλάχιστον ὅταν ὑπάρχει ἕνας κακὸς δικτάτορας, εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ κάποτε θὰ πεθάνει. Ὅμως γιὰ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη δὲν ὑπάρχει θάνατος. Μπορεῖ νὰ ζεῖ γιὰ πάντα καὶ ἔτσι θὰ ὑπάρχει ἕνας ἀθάνατος δικτάτορας ἀπὸ τὸν ὁποῖο δὲν θὰ μποροῦμε ποτὲ νὰ ξεφύγουμε», πρόσθεσε. 
«Ἂν ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη ἔχει ἕνα στόχο καὶ ἡ ἀνθρωπότητα ἁπλῶς συμβαίνει νὰ παρεμβάλλεται σὲ αὐτόν, θὰ καταστρέψει τὴν ἀνθρωπότητα σὰν κάτι φυσικό, χωρὶς καν νὰ τὸ σκεφτεῖ», ἀνέφερε ὁ Μασκ. «Εἶναι σὰν νὰ φτιάχνουμε ἕνα δρόμο καὶ ἕνα μυρμήγκι συμβεῖ νὰ βρεθεῖ στὸ δρόμο μας. Δὲν μισοῦμε τὰ μυρμήγκια, ἁπλῶς φτιάχνουμε ἕνα δρόμο. Κι, ἔτσι, ἀντίο μυρμήγκι...». 
Ἤδη ἀπὸ τὸ 2014 ὁ Μασκ ἔχει ἀποκαλέσει τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη «τὴ σοβαρότερη ἀπειλῆ γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς ἀνθρωπότητας». Μεταξὺ ἄλλων, ἔχει δηλώσει ὅτι «ἀποτελεῖ ἄπειρα μεγαλύτερη ἀπειλὴ ἀπὸ ὅ,τι ἡ Βόρεια Κορέα» καὶ ὅτι «ἡ υἱοθέτηση τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης εἶναι σὰν νὰ κάνεις ἐπίκληση στὸ Διάβολο». Ἐπίσης ἔχει ἐκφράσει φόβους ὅτι ἐξαιτίας τῆς θὰ πυροδοτηθεῖ ὁ ἑπόμενος παγκόσμιος πόλεμος. 
Ὁ Μασκ πλήρωσε τὰ ἔξοδα γιὰ νὰ προβάλλεται δωρεὰν τὸ ντοκιμαντὲρ «Do you trust this computer?» στὸ YouTube μέσα στὸ σαββατοκύριακο, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ τὸ δεῖ ὅποιος θέλει ἐλεύθερα. Σπεύσατε!
Δεῖτε παρακάτω ὁλόκληρο τὸ ντοκιμαντὲρ:


1 σχόλιο:


  1. Η προσευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου

    Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας,φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοι δως. Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής, και αγάπης χάρισε μοι τω σω δούλω. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου˙ ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.