17 Απρ 2018

«Τὸ ἄγγιγμα τοῦ πνεύματος», ἀπὸ τὸ ἰσλαμικὸ Ἰρᾶν στὴν Ὀρθοδοξία

"Χαρὰ καὶ εὐλογία τὸ γεγονὸς τῆς μεταστροφῆς ἑνὸς μουσουλμάνου στὴν Ὀρθοδοξία. Ἰδιαίτερα στὴν ἐποχὴ τοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τῆς ἰσοπέδωσης τῶν θρησκειῶν στὴν ὁποία ζοῦμε, κάποιοι χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν πνευματικὴ ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τοὺς ἀλλοδόξους, μποροῦν νὰ λάβουν ἕνα μήνυμα ἀπὸ τὴ μαρτυρία τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ἀπὸ τὴν Περσία".
Κάθε χρόνο, ὁ Χρυσόστομος Σελαχβάρτζι ἐπισκέπτεται τὴ Μονή μας μὲ τὴν Νορβηγὴ σύζυγό του καὶ τὰ δύο τους παιδιά. Ἀγαποῦν πολὺ τὰ ὀρθόδοξα μοναστήρια καὶ αἰσθάνονται μεγάλο σεβασμὸ καὶ οἰκειότητα μὲ τὸν χῶρο καὶ τοὺς ἀνθρώπους.
Ὑπάρχει μία ἰδιαιτερότητα στὸν εὐλαβῆ αὐτὸν χριστιανό, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴ Νορβηγία στὴν Κρήτη. Ὁ Χρυσόστομος (Χουσεΐν) γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὸ Ἰρᾶν καὶ ἦταν μουσουλμάνος. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τὸν ὁδήγησαν νὰ γνωρίσει τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ βαπτιστεῖ Ὀρθόδοξος Χριστιανός.
Ἡ γνωριμία τοῦ Πέρση Χρυσοστόμου μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μία θαυμαστὴ ἱστορία, μὲ μοναδικὴ χάρη καὶ ὀμορφιά. Σημαντικὰ σημεῖα καὶ βιώματα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς μεταστροφῆς του ὁ Χρυσόστομος τὰ μοιράζεται μὲ μεγάλη προθυμία καὶ χαρὰ μὲ τοὺς προσκυνητὲς τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς, κάθε φορᾶ ποὺ ἔρχεται στὸ μοναστήρι μας καὶ τὸν καλοῦμε νὰ μιλήσει στὴν κυριακάτικη σύναξη μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Εἶναι ὁ...
«πολύτιμος θησαυρός του», ποὺ γενναιόδωρα προσφέρει στοὺς ἀγαπημέμους του φίλους καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφούς.

Φέτος τὸ καλοκαίρι ποὺ τὸν ξανασυναντήσαμε, τὸν ρωτήσαμε ἂν ἔχει γράψει τὴν ἱστορία τῆς μεταστροφῆς του στὴν Ὀρθοδοξία. Πράγματι, τὴν εἶχε γράψει, γιατί ἒνοιωθε πὼς ἦταν χρέος του ἱερὸ νὰ διακηρύξει σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὰ θαυμαστὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴ δική του εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν ἀνεκτίμητη δωρεὰ μὲ τὴν ὁποία τὸν εἶχε τιμήσει. Ὅλοι ὅσοι ἤμασταν στὴ σύναξη ἐκφράσαμε τὴν ἐπιθυμία νὰ δημοσιευθεῖ καὶ νὰ κυκλοφορήσει εὐρύτερα αὐτὴ ἡ κατάθεση ζωῆς τοῦ Χρυσοστόμου.
Εἶναι μεγάλη χαρὰ καὶ εὐλογία τὸ γεγονὸς τῆς μεταστροφῆς ἑνὸς μουσουλμάνου στὴν Ὀρθοδοξία. Ἰδιαίτερα στὴν ἐποχὴ τοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τῆς ἰσοπέδωσης τῶν θρησκειῶν στὴν ὁποία ζοῦμε, κάποιοι χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν πνευματικὴ ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τοὺς ἀλλοδόξους, μποροῦν νὰ λάβουν ἕνα μήνυμα ἀπὸ τὴ μαρτυρία τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ἀπὸ τὴν Περσία.

Στὶς ἡμέρες μας, ὅλοι γινόμαστε μάρτυρες τοῦ σκληροῦ διωγμοῦ, ὁ ὁποῖος διαδραματίζεται ἐναντίον τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῆς Συρίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, καὶ ποὺ πλέον ἔχει ἀρχίσει νὰ ἐκδηλώνεται ἀκόμη καὶ στὴ χριστιανικὴ Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική. Τὴν ἴδια στιγμή, χιλιάδες ἐξαθλιωμένοι ἄνθρωποι, οἱ περισσότεροι μουσουλμάνοι, καταφεύγουν στὴ χώρα μας, ζητώντας πιὸ ἀνθρώπινες συνθῆκες ζωῆς. Γι΄ αὐτὸ καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ πρώην μουσουλμάνου καὶ τώρα χριστιανοῦ Χρυσοστόμου ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία καὶ ἐπικαιρότητα. Μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει ἐμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν ἀπροσμέτρηρη ἀξία τῆς πίστης καὶ τῆς παράδοσής μας καὶ νὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ τὰ ζωοπάροχα νάματά της ἐλπίδα καὶ αὐθεντικὸ νόημα ζωῆς γιὰ μᾶς τοὺς ἴδιους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ξένους ποὺ ἔρχονται πρόσφυγες στὸν τόπο μας.
Καλούμαστε σὲ ἕνα ἱεραποστολικὸ ἔργο ὑψηλῆς πνευματικῆς εὐθύνης μέσα στὴν ἴδια μας τὴ χώρα, ὥστε κάποιοι ἀπὸ τοὺς πολύπαθους αὐτοὺς ἀνθρώπους, ποὺ περιπλανιοῦνται στοὺς δρόμους τοῦ πόνου καὶ τῆς ξενιτιᾶς, νὰ γνωρίσουν, ὅπως ὁ Χρυσόστομος Σελαχβάρτζι, τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι «ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ» (Ἰωάν. 14, 6).

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοπηγῆς
Μοναχὴ Θεοξένη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.