18 Απρ 2018

Παράθυρο γιὰ υἱοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια ἀνοίγει σχέδιο νόμου τοῦ ὑπουργείου ἘργασίαςΤὸ δικαίωμα νὰ γίνουν ἀνάδοχοι γονεῖς δίνει σὲ ὁμόφυλα ζευγάρια τὸ σχέδιο νόμου «Μέτρα γιὰ τὴν Προώθηση τῶν Θεσμῶν τῆς Ἀναδοχῆς καὶ Υἱοθεσίας» τοῦ ὑπουργείου Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης ποὺ κατατέθηκε στὴν Βουλή.
Σύμφωνα μὲ τὶς προωθούμενες ρυθμίσεις διευρύνεται τὸ πλαίσιο τοῦ θεσμοῦ τῆς ἀναδοχῆς ὥστε ἐκτὸς ἀπὸ τὶς οἰκογένειες ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ συζύγους νὰ γίνονται ἀνάδοχοι γονεῖς καὶ ζευγάρια ποὺ ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι μὲ νόμο τοῦ 2015 σύμφωνο συμβίωσης μποροῦν νὰ συνάπτουν καὶ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 8 – «Ἀνάδοχοι Γονεῖς – Προϋποθέσεις», τοῦ νομοσχεδίου: «Κατάλληλοι γιὰ νὰ γίνουν ἀνάδοχοι σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις εἶναι οἰκογένειες ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ συζύγους ἢ ἔχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μὲ ἢ χωρὶς παιδιά, ἢ μεμονωμένα ἄτομα, ἄγαμα, ἢ διαζευγμένα ἢ σὲ χηρεία μὲ ἢ χωρὶς παιδιά, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι συγγενεῖς ἐξ αἵματος ὁποιουδήποτε βαθμοῦ μὲ τὸ ἀνήλικο τέκνο (συγγενικὴ ἀναδοχή).
Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ὑφιστάμενη ρύθμιση, ἐκτός τοῦ ὅτι δὲν προβλέπει τὰ σύμφωνα συμβίωσης, ἐπισημαίνει ὅτι...

ἡ ἀναδοχὴ ἀπὸ μεμονωμένα ἄτομα γίνεται σὲ «ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις».
Πέραν αὐτῶν στὴν αἰτιολογικὴ ἔκθεση ἐπισημαίνεται μεταξὺ ἄλλων ὅτι «προβλέπεται γιὰ πρώτη φορὰ ἡ παροχὴ δυνατότητας ἀπόκτησης τῆς ἰδιότητας τοῦ ἀνάδοχου γονέα σὲ ὅσους ἔχουν ὑπογράψει σύμφωνο συμβίωσης».
Τὸ δεύτερο κεφάλαιο τοῦ νομοσχεδίου ποὺ περιλαμβάνει ρυθμίσεις γιὰ τὶς υἱοθεσίες τέκνων δὲν φαίνεται νὰ ἐπεκτείνει τὸν θεσμὸ καὶ γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια. Ὡστόσο, στελέχη τῆς ἀντιπολίτευσης δὲν ἀποκλείουν νὰ ὑπάρξει σχετικὴ «νομοτεχνικὴ βελτίωση» ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο.
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ υἱοθεσία εἶναι νομικὴ πράξη κατὰ τὴν ὁποία τὸ υἱοθετημένο παιδὶ ἀπολαμβάνει ὅλα τὰ προνόμια καὶ τὰ δικαιώματα ἑνὸς φυσικοῦ παιδιοῦ καὶ ἡ οἰκογένεια ἔχει τὶς ἴδιες ὑποχρεώσεις ἀπέναντι σὲ αὐτὸ σὰν νὰ ἦταν φυσικὸ παιδί της. Μὲ τὴν πράξη τῆς υἱοθεσίας ἀλλάζει ἡ νομικὴ ταυτότητα τοῦ παιδιοῦ τὸ ὁποῖο πλέον παίρνει τὸ ἐπώνυμο τῶν γονιῶν ποὺ τὸ ἔχουν υἱοθετήσει.
Σύμφωνα μὲ τὸν θεσμὸ τῆς ἀνάδοχης οἰκογένειας βρέφη καὶ παιδιὰ ποὺ ἀπὸ ἔκτακτες ἢ χρόνιες ἀνάγκες στεροῦνται οἰκογενειακῶν φροντίδων, τοποθετοῦνται σὲ οἰκογένειες ποὺ προσφέρονται γι' αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ποὺ καλοῦνται ν' ἀναπληρώσουν τὴν φυσικὴ οἰκογένεια. Οἱ ἀνάδοχες οἰκογένειες λαμβάνουν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση.
Protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.