26 Μαρ 2018

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτE

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου 
Στὶς 20 Μαρτίου 2018 δημοσιεύτηκε ἡ ἀπόφαση 660/2018 τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτῈ μὲ τὴν ὁποία ἀκυρώνονται οἱ ὑπουργικὲς ἀποφάσεις στὶς ὁποῖες βασίζονται τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ οἱ Φάκελοι Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. 
Ἡ ἀπόφαση αὐτή, πρὶν ἀκόμη τὸ πλῆρες κείμενό της δοθεῖ στὴ δημοσιότητα, δέχτηκε πολλὰ σχόλια καὶ ποικίλες προσεγγίσεις ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ κάποιους Μητροπολίτες, ἀπὸ ὑπουργοὺς καὶ βουλευτὲς ὅλων τῶν κομμάτων, ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ἀπὸ θεολόγους καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν ἀλλὰ καὶ τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Δὲν θὰ σταθοῦμε σὲ καμία ἀπὸ αὐτὲς τὶς τοποθετήσεις εἴτε ἦταν θετικὲς εἴτε ἀρνητικές, κάποιες καὶ μὲ ἀκραίους χαρακτηρισμοὺς γιὰ τοὺς ἀνώτατους δικαστὲς τῆς χώρας. 
Βέβαιο εἶναι ὅτι ἀσχέτως τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο κρίνει κανεὶς τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτῈ αὐτὴ εἶναι δεσμευτικὴ γιὰ... τὴ διοίκηση, ἐν προκειμένω γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, τὸ ὁποῖο καλεῖται τώρα νὰ τὴν ἐφαρμόσει. 
Ἡ συζήτηση γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διαρκεῖ πολλὰ χρόνια. Τὸν τελευταῖο μάλιστα καιρὸ πῆρε πολλὲς φορὲς διαστάσεις μὲ διαφωνίες μεταξὺ θεολόγων, πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων. Ὅλοι οἱ προαναφερθέντες δὲν κατάφεραν νὰ συμφωνήσουν στὰ αὐτονόητα γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἔτσι κλήθηκε ἡ Δικαιοσύνη νὰ ἀποφανθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα δίνοντας ὁριστικὴ καὶ τελεσίδικη λύση στὸ θέμα. Τὸ ΣτῈ ἔλαβε μία ἱστορικὴ ἀπόφαση καὶ τώρα ὅλοι καλοῦνται νὰ τὴν ἐφαρμόσουν εἴτε συμφωνοῦν εἴτε διαφωνοῦν μὲ αὐτήν. Ὅταν οἱ διαφωνίες μεταξὺ προσώπων καὶ μάλιστα θεσμικῶν παραγόντων φτάνουν στὴ Δικαιοσύνη, τότε οἱ ἀποφάσεις της πρέπει νὰ γίνονται σεβαστὲς ἀπὸ ὅλους. Προφανῶς κάθε δικαστικὴ ἀπόφαση δυσαρεστεῖ κάποια πλευρά. Εἶναι ὅμως ὅλες οἱ πλευρὲς ὑποχρεωμένες νὰ σέβονται καὶ νὰ ὑλοποιοῦν τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστῶν, μάλιστα δὲ στὴν προκειμένη περίπτωση ποὺ ἡ δικαστικὴ ἀπόφαση δὲν ἐπιδέχεται καμίας περαιτέρω δικαστικῆς κρίσης, εἶναι τελεσίδικη καὶ προερχόμενη ἀπὸ τὸν ἀνώτατο δικαστικὸ σχηματισμὸ τῆς χώρας, τὴν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΈ. 
Ἑπομένως κάθε διαφωνία τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ, κάθε καθησυχαστικὴ διαβεβαίωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιὰ συνέχιση τοῦ διαλόγου μὲ τὴν Πολιτεία γιὰ τὰ Θρησκευτικά, κάθε πολιτικὴ ἢ νομικὴ τοποθέτηση στὸ ζήτημα εἶναι σεβαστές, δὲν ἔχουν ὅμως κανένα οὐσιαστικὸ περιεχόμενο. Καὶ τοῦτο διότι ὅλοι οἱ προαναφερθέντες καθὼς καὶ οἱ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενοι δάσκαλοι καὶ θεολόγοι ποὺ διδάσκουν στὶς τάξεις τῶν ἑλληνικῶν σχολείων εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἐφαρμόσουν τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτῈ καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ ἐπανέλθει στὴν κατάσταση πρὶν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ τῶν Φακέλων Μαθήματος ποὺ τὰ συνόδευσαν. 
Συμπερασματικά, καθένας ἔχει δικαίωμα νὰ διατηρεῖ τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, κανεὶς ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτῈ γιὰ διδασκαλία ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ μαθήματος Θρησκευτικῶν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ἀφοῦ προηγηθεῖ ἄμεση ἀπόσυρση τῶν ἀκυρωθέντων Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ τῶν Φακέλων Μαθήματος ποὺ στηρίχτηκαν σὲ αὐτά. 

1 σχόλιο:

 1. Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης:

  α΄μέρος:

  https://www.youtube.com/watch?v=wTrQ1o6MJM4

  β΄μέρος:

  https://www.youtube.com/watch?v=d7Bhtcsw2-g

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.