1 Φεβ 2018

Ὁ Γ.Γ. τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ποὺ μαγάρισε τὰ Θρησκευτικὰ ὁμιλητής στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης!

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Οἱ μάσκες ὅσο περναεῖ ὁ καιρὸς πέφτουν! Ὁ οἰκουμενισμὸς-συγκρητισμὸς προελαύνει μὲ θεσμικὴ κάλυψη! Ἡ ἀλλοίωση τῆς ὀρθόδοξης πίστης συνιστᾶ ἀπὸ τὰ βαρύτερα πνευματικὰ ὀλισθήματα καὶ γι' αὐτὸ κλῆρος καὶ λαὸς ὀφείλουμε νὰ ἀντισταθοῦμε στὸ μαγάρισμά της μελετώντας καὶ βιώνοντας τήν ὀρθόδοξη ἀσκητική ζωή τῶν Πατέρων!

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης τίμησε τὴ μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μὲ μιὰ σεμνὴ ἐκδήλωση ποὺ ἐλαβὲ χώρα στὴ μεγάλη συνεδριακὴ αἴθουσα τῆς ΟΑΚ, ἔπειτα ἀπὸ τὸ κάλεσμά της πρὸς ὅλους τούς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς Συλλόγους Γονέων καὶ Κηδεμόνων τῶν ἐπαρχιῶν Κισάμου καὶ Σελίνου, στὴν προσπάθειά της νὰ κρατήσει ζωντανό το ὅραμα τῆς Παιδείας.
Τὴν ἐκδήλωση «ἄνοιξε» ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς ΟΑΚ, Δρ Κωνσταντῖνος Ζορμπάς, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τοὺς παρευρισκόμενους, ἀφοῦ πρῶτα ἐψάλη –μέσα σ’ ἕνα πανηγυρικὸ κλίμα– τὸ Ἀπολυτίκιο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τόνισε πώς, «σήμερα τιμοῦμε καὶ σεβόμεθα τὸν ἄνθρωπο-ἐκπαιδευτικὸ ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν παιδεία», καθὼς τὸ βασικὸ ἔργο τῆς ΟΑΚ εἶναι «νὰ.....
δημιουργεῖ εὐκαιρίες καὶ κίνητρα ὥστε ν’ ἀρθρώνουν τὸ δικό τους λόγο, ὅσοι δὲν ἔχουν δικό τους βῆμα ἐλεύθερης ἔκφρασης».

Στὴ συνέχεια μίλησε ὁ Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ὁ ὁποῖος ὑπογράμμισε πώς, «ἡ ἔννοια τῶν γραμμάτων ἀποτελεῖ τὴν ἔννοια τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται» καὶ παρουσίασε συνοπτικά τά προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ μάχιμοι ἐκπαιδευτικοὶ στὴν ἐνδοχώρα.
Στὴν ἴδια προοπτική, ὁ κ. Θεόδωρος Σταθάκης, Δήμαρχος Κισάμου, στὸ σύντομο χαιρετισμό του, ἐξέφρασε τὸν ἴδιο προβληματισμό, καθὼς καὶ τὴν ἀγωνία του, γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν εἰδικῶν δυσκολιῶν ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἐνεργοὶ ἐκπαιδευτικοὶ καὶ εὐχήθηκε γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἐπίλυσή τους.

Ἀκολούθως, ὁ κ. Ζορμπὰς τόνισε πὼς «ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ αὐτοπραγματωθεῖ μόνο ἐν κοινωνία» καὶ μίλησε γιὰ τὴ σχέση γονέα καὶ ἐκπαιδευτικοῦ, ὑπογραμμίζοντας –σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις– τὴν ἔλλειψη σεβασμοῦ καὶ τὴν ἀπαξίωση τῶν γονέων ἔναντι του δασκάλου. Κατὰ τὸν κ. Ζορμπά, «οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἄντεξαν σὲ μία ἐποχὴ μεγάλης κρίσης, ἀντιμετώπισαν πολλὰ προβλήματα, ἀλλὰ κατάφεραν καὶ ἀντέστρεψαν τὸ κλίμα» καὶ ἔθεσε τὸ νευραλγικὸ ἐρώτημα: «τί εἴδους παιδεία ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχουμε σήμερα», δίδοντας ἄμεσα πὼς ἡ ἀπάντηση εἶναι «τί εἴδους κοινωνία θελουμὲ νὰ ἔχουμε αὔριο».


Κεντρικὸς ὁμιλητῆς τς τιμητικῆς ἐκδήλωσης ἠτᾶν ὁ κ. Γεώργιος Καλαντζής, Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, ὁ ὁποῖος δήλωσε πὼς «ὁ σεβασμὸς δὲν μαθαίνεται μόνο στὸ σχολεῖο, ἀλλὰ κυρίως στὴν οἰκογένεια», κάνοντας λόγο γιὰ τὴν ὑποκρισία τῶν ἀκραίων φονταμενταλιστικῶν κύκλων καὶ τὴν ἐπιθετικὴ συμπεριφορὰ ἀπέναντι στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο Α΄, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους πνευματικοὺς ἡγέτες, ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μιὰ ἀρρωστημένη πραγματικότητα ποὺ φανερώνει πώς, «ἡ κρίση δὲν εἶναι μόνο οἰκονομική, ἀλλὰ κυρίως εἶναι πολιτισμική, κοινωνική, κρίση σχέσεων καὶ ἀξιῶν». Κατὰ τὸν κ. Καλαντζή, «οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἰχᾶν τὴν τόλμη νὰ κανοῦν τὸ κρίσιμο ἅλμα στὸ μέλλον», γιατί «ἡ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας βασίζεται στὴν πίστη καὶ στὴν ἀγάπη, μιὰ πραγματικότητα ποὺ μᾶς φέρνει πίσω στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ ἐξέφρασαν στὴ δική τους ἐποχή». Ἀντιθέτως, τὰ «κύματα θρησκοληψίας» ποὺ κατακλύζουν τὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ πραγματικότητα –κατὰ τὸν κ. Καλαντζὴ– ἐνισχύουν τὴ θρησκοληψία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀληθινὴ ὀρθόδοξη πίστη. 

Κατὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς ὁμιλίας του, ὁ κ. Καλαντζὴς μὲ τρόπο ποιητικό, τόνισε πὼς «ὁ Ἑλληνισμὸς ὅσο ἀνοίγεται στὸν κόσμο σὰν τὸν Ὀδυσσέα, μπορεῖ νὰ προχωρήσει πρὸς τὸ μέλλον, ἐνῶ τὸ ἀντίθετο συμβαίνει ὅταν ἐμμένει στὴ στείρα πραγματικότητα». Παράλληλα, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ ἴδιος, «δὲν μπορεῖς νὰ προχωρήσεις μπροστά, ἂν δὲν ἔχεις συνείδηση τῆς ρίζας τῆς ταυτότητάς σου», ἀλλὰ καὶ δήλωσε πὼς «δὲν ὑπάρχει καμία ἐλπίδα νὰ ἔχουμε δημοκρατία στὴ Χώρα μας, ἐὰν δὲν ὑπάρχει ἰσχυρὸ δημόσιο σχολεῖο». «Ἐρχομαστὲ ἀπὸ μακριὰ καὶ θὰ πᾶμε ἀκόμη πιὸ μακριά», τόνισε ὁ κ. Καλαντζής, κανοντᾶς ἀναφορὰ στὴ μακραίωνη Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἑνὸς πολιτισμοῦ μαρτύρων καὶ ἡρώων. 

Ἀμέσως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Καλαντζή, ὁ κ. Ζορμπὰς ἔδωσε τὸ λόγο στοὺς παρευρισκόμενους ἐκπαιδευτικούς, γονεῖς καὶ φίλους τοῦ Ἱδρύματος, οἱ ὁποῖοι προκάλεσαν καὶ προσκάλεσαν σὲ ἕνα γόνιμο διάλογο τὸ Γενικὸ Γραμματέα Θρησκευμάτων, θέτοντας τὰ ἐρωτήματα, τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὶς τοποθετήσεις τους καὶ ἐκφράζοντας ἐλεύθερα τὴ συμφωνία, ἀλλὰ καὶ τὴ διαφωνία τους, μέσα ἀπὸ τὸ ἐλεύθερο βῆμα ποὺ παρέχει ἡ ΟΑΚ πρὸς ὅλους ἀνεξαιρέτως.

Κλείνοντας τὴν ἐκδήλωση, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς ΟΑΚ, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ Γενικὸ Γραμματέα Θρησκευμάτων, ἔθεσε τὸ καίριο ἐρώτημα: «ποιὸ εἶναι τὸ ὅραμα ἑνὸς Γενικοῦ Γραμματέα Θρησκευμάτων γιὰ τὸ σχολεῖο τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αὔριο;», λαβαίνοντας τὴν ἀπάντηση πώς, «δὲν μπορεῖς νὰ μιλήσεις γιὰ ὅραμα, ἐὰν αὐτὸ τὸ ὅραμα δὲν ἀφορᾶ ὅλους καὶ αὐτὸ τὸ ὅραμα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλο παρὰ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο σχολεῖο, ἀπέναντι σέ μία συνεχῶς ἐξελισσόμενη Ἑλλάδα καὶ Εὐρώπη». Ὁ κ. Ζορμπάς, συμπληρωνοντᾶς τὸν κ. Καλαντζή, τόνισε πώς, «ἡ παρουσία τῶν Ἑλλήνων στὴ σύγχρονη Εὐρώπη, ἀποτελεῖ κυρίως μιὰ παρουσία ὄχι ἁπλῶς καλῶν ἐνεργῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καλῶν χριστιανῶν ἐνεργῶν πολιτῶν».

Τὴν ἐκδήλωση ἐκλεισε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος στὸ χαιρετισμό του πρὸς τοὺς συμμετέχοντες τῆς ἐκδήλωσης, ἐξέφρασε τὶς θερμές του εὐχαριστίες πρὸς τὸν κεντρικὸ ὁμιλητή, καθὼς καὶ τὴ χαρά του γιὰ τὴν παρουσία τῶν μαχόμενων ἐκπαιδευτικῶν στὴν ἐν λόγω ἐκδήλωση τῆς ΟΑΚ. 

Ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, «σὲ μία ἡμέρα ποὺ στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση καθιερώθηκε ὡς ἡμέρα ἀργίας, ἔρχεται ἡ ἀπάντηση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, πὼς “ὁ ἀργὸς νοῦς ρέπει πρὸς τὸ κακό”». Ὑπογράμμισε ἐπίσης πώς, «οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἔδωσαν τὰ φῶτα τους σὲ μία σκοτεινὴ ἐποχή, ἀνοίγοντας τὸν δρόμο τῆς ζωῆς», καθὼς «ὁ ἀληθινὸς σκοπὸς τοῦ σχολείου εἶναι ἡ δημιουργία ἐλεύθερων ἀνθρώπων ἐνάντια σὲ κάθε σύστημα» καὶ εὐχήθηκε καλὴ δύναμη στοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκπαίδευσης καὶ τῆς Πολιτείας, ποὺ κανοῦν καθημερινὰ τὴ δική τους ὑπέρβαση.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκδήλωσης, ἀκολούθησε δεξίωση πρὸς τιμὴ τῶν ἐκπαιδευτικῶν, προσφορὰ τῆς ΟΑΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.