24 Ιαν 2018

Μακεδονία, Ἀλέξανδρος καὶ Παλαιὰ Διαθήκη

Γράφει ὁ Μιχάλης Θεοχαράκης
Δὲν εἶναι λίγες οἱ ἀναφορὲς ποὺ γίνονται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἡ γιὰ τοὺς Νήσιους ἢ Ἴωνες, ὅπως ἀποκαλοῦσαν τοὺς Ἕλληνες οἱ Ἑβραῖοι πρὶν τὴν ἐξάπλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Ἀνατολὴ μὲ τὴν ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Ἤδη σχεδὸν 300 χρόνια πρὶν τὸν ἐρχομὸ τοῦ μεγάλου Ἕλληνα, γνωρίζουν γιὰ αὐτὸν καὶ γιὰ τὸ ὅτι θὰ κατατροπώσει τοὺς βασιλεῖς τῆς Μήδειας καὶ τῆς Περσίας μέσω τοῦ Προφήτη Δανιὴλ ὁ ὅποιος στὸ ὁμώνυμο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γράφει:
«...τράγος ἤρχετο ἀπὸ τῆς δύσεως ἐπὶ προσωπονπάσης τῆς γής... ἐπλησίασεν εἰς τὸν κριὸν καὶ συνέτριψε τὰ δύο κέρατα αὐτοῦ… ἔρριψεν αὐτὸν κατὰ γὴς καὶ καταπάτησεν αὐτόν… ὁ τράγος ἐμεγαλύνθη σφόδρα καὶ ὄτεενδυναμωθη, συνετρίβη τὸ κέρας τὸ μέγα καὶ ἀντ’ αὐτοῦ ἀνέβησαν τέσσαρα ἄλλα περίβλεπτα…» (Δανιὴλ Ἡ', 4-8).
Παρακάτω ἐξηγεῖ τὴν προφητεία «…ὁ κριός… ὁ ἔχων τὰ δύο κέρατα εἶναι οἱ βασιλεῖς τῆς Μηδίας καὶ τῆς Περσίας. Και ὁ τριχωτὸς τράγος εἶναι ὁ βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος... τὸ δὲ ὅτι συνετρίβη καὶ ἀνέβησαν τέσσαρααν’τ αὐτοῦ δηλοὶ ὅτι τέσσαρα βασιλεία θέλουσιν ἐγερθῆ ἐκ τοῦ ἔθνος τούτου…» (Δανιὴλ Ἡ', 20-22).
Δηλαδή, δηλώνεται ὅτι θὰ εἶναι βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ὅτι...θὰ προκύψουν τέσσερα βασιλεία ἀπὸ τὸ ἔθνος αὐτὸ ὄχι δηλαδὴ τῶν Μακεδόνων ἀλλὰ τῶν Ἑλλήνων ὅπως καὶ ἐν τέλει ἔγινε μὲ τοὺς διαδόχους το Ἀλέξανδρου (Πτολεμαῖο, Σέλευκο, Κάσσανδρο καὶ Λυσίμαχο) καὶ μὲ τὰ τέσσερα Βασιλεία τῆς Αἰγύπτου, τῆς Συρίας, τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης.
Ἀκόμα μία ἀναφορὰ γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο γίνεται στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου Ἃ’ Μακκαβαίων τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται στὸ 100 π.Χ. περίπου. Ὁ συγγραφέας γιὰ νὰ ἀναφερθεῖ στὴ σκληρὴ μεταχείριση τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸν Ἀντίοχο Δ’ Ἐπιφανῆ παραθέτει τὰ σχετικὰ πρόσφατα γεγονότα ἀπὸ τὰ ὁποία προέκυψε ἡ κυριαρχία τοῦ Ἀντιοχοὺ ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἐκεῖ γιὰ ἄλλη μία φορὰ δηλώνεται πὼς ὁ Ἀλέξανδρος εἶναι ὁ βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος:
«Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ παράξαι Ἀλέξανδρον τοῦ Φιλίππου τοῦ Μακεδόνα... καὶ ἐβασίλευεν ἀντ' αὐτοῦ πρότερος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα…» (Ἃ' Μάκ. Ά, 1).
Βέβαια τὸ παράξενο ἢ μᾶλλον τὸ ὕποπτό τῆς ὑπόθεσης εἶναι πώς ἡ σχισματικὴ αὐτοαποκαλούμενη «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» (τῆς ΠΓΔΜ) παραβλέπει τὰ παραπάνω καὶ ἐξακολουθεῖ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια νὰ συμπλέει μὲ τὶς ἀπόψεις τῆς ἑκάστοτε ἐκεῖ κυβέρνησης καὶ νὰ συμμετάσχει στὴν προπαγάνδα.Ἕνα ἀκόμα ἀτόπημα τῆς γειτονικῆς χώρας τὸ ὁποῖο δυστυχῶς δὲν ἀξιοποιεῖ πρὸς ὄφελός της ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία καὶ ἐξωτερικὴ πολιτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.