11 Νοε 2017

Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα: Ἡ ἡμέρα Κυρίου ἡμέρα Μαραθωνίου

Σχόλιο Ἠλιάδη Σάββα, δασκάλου - Κιλκὶς: Αὔριο, ἡμέρα Κυριακή, ἡμέρα τοῦ Κυρίου, τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἱερεῖς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας θὰ σταθοῦν μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ θὰ ἐκφωνήσουν τό: « Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων», γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῶν Μυστηρίων, αὔριο, ἀκριβῶς τὴν ἴδια ὥρα, στὶς 9.00 τὸ πρωί, στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ἡ καρδιὰ τῶν βαφτισμένων Ἑλλήνων στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῶν ἀγωνιούντων σφόδρα καὶ ἀγωνιζομένων σφοδρῶς τὶς ἡμέρες αὐτὲς κατὰ τοῦ αἰσχροῦ σχεδίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, θὰ χτυπάει γιὰ κάτι ἱερότερο. Γιὰ τὴν «κοσμικὴ πανστρατιὰ» τοῦ Μαραθωνίου! Ἕνα πράγμα μόνο θὰ ἐπαναλάβουμε. Ἀποδεικνύεται γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ, πώς: Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἄρχοντας τοῦ παιχνιδιοῦ. Δὲν ὑπάρχει χειρότερη ἐσωτερικὴ ἀντιφατικὴ κατάσταση «σχιζοφρενοῦς μορφῆς» ἀπὸ αὐτήν: Ἀπὸ τὴ μία φωνάζουμε γιὰ τὰ «Θρησκευτικὰ» καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη παρακολουθοῦμε...
μὲ πλήρη ἀπάθεια τὴν μέγιστη ἀσέβεια, νὰ πρωταγωνιστεῖ μπροστὰ στὰ μάτια μας καὶ σιωποῦμε, ὡσὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτε, ὡσὰν νὰ εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικὸ καὶ ταιριαστὸ μὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἡμερῶν. Πῶς θὰ διορθωθοῦν τὰ πράγματα; 

Μήπως «ἄλλο τὸ ἕνα καὶ ἄλλο τὸ ἄλλο;», ὅπως ἀποφαίνεται ἡ προτεσταντίζουσα λογική; Ὄχι. Δυστυχῶς, ὄχι. Εἶναι ἄμεσα ἐξαρτώμενα τὰ γεγονότα. Διότι ἐπηρεάζουν, τὸ καθένα ἀναλόγως, τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ λαοῦ. Ὁ οἰκουμενισμὸς – διότι ἡ κίνηση αὐτὴ εἶναι μέσα στὸ πνεῦμα του – εἶναι Λερναία Ὕδρα. Αὐτὸς προγραμματίζει καὶ προωθεῖ μεθοδικά, ὅπως στὴν παροῦσα περίπτωση, τρόπους, ποὺ θὰ ἀμβλύνουν σιγὰ σιγὰ τὶς συνειδήσεις, γιὰ νὰ ἀποδεχτοῦν ἀκόμη καὶ τὸ χείριστο. Ἂν δὲν τὸν βγάλουμε ἀπὸ τὴ ζωή μας, ἂν δὲν ἐπιστρέψουμε στὸν ἑαυτό μας, στὴν Παράδοσή μας, ὅλες οἱ ἄλλες λύσεις εἶναι καλὲς μέν, ἀλλὰ ἀπολύτως ἀναποτελεσματικές. Ἀλλὰ ἐμεῖς συνεχίζουμε νὰ τὸν ἀγνοοῦμε. Μεγάλη ἡ εὐθύνη τῶν ποιμένων. Καμιὰ ἐνημέρωση, καμιὰ σύσταση στὸ ποίμνιο. Καμιὰ παραίνεση στοὺς διοργανωτές. Ἀσήμαντο γεγονὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία; Τί νὰ πεῖ κανείς; 

Δεῖτε λοιπὸν τὴν κινητοποίηση τῶν πάντων ἀπὸ τὴν παρακάτω εἴδηση:

Ρεκὸρ συμμετοχῶν στὸν αὐριανὸ 35ο Μαραθώνιο Ἀθηνῶν
35ος Αὐθεντικὸς Μαραθώνιος: Μία κοσμικὴ πανστρατιὰ. Πάνω ἀπὸ 51.000 δρομεῖς στὸν Μαραθώνιο - Διάσημοι ἀθλητὲς ἀπ' ὅλο τὸν κόσμο θὰ προσπαθήσουν νὰ σπάσουν τὸ ρεκὸρ τῆς κλασσικῆς διαδρομής.
Πάνω ἀπὸ 51.000 δρομεῖς ἀπ' ὅλο τὸν κόσμο θὰ δώσουν τὸ παρὼν σὲ ὅλους τους ἀγῶνες ποὺ περιλαμβάνει ὁ 35ος Μαραθώνιος Ἀθηνῶν, ποὺ θὰ διεξαχθεῖ τὴν Κυριακὴ καὶ εἶναι ἀφιερωμένος στὴ μνήμη τοῦ Γρηγόρη Λαμπράκη. Ἐξ αὐτῶν, οἱ 18.500 δρομεῖς ἔχουν δηλώσει συμμετοχὴ στὸν "Αὐθεντικὸ" Μαραθώνιο. Ἡ ἐκκίνηση θὰ δοθεῖ στὶς 9 τὸ πρωί, στὸ Μαραθώνα καὶ οἱ ἀθλητὲς καλοῦνται νὰ διασχίσουν 42,195 χιλιόμετρα καὶ νὰ τερματίσουν στὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο. Οἱ ὑπόλοιποι δρομεῖς θὰ μετέχουν στὸν Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου, τοὺς Ἀγῶνες δρόμου 5 καὶ 10 χιλιομέτρων καὶ τὸν ἀπογευματινὸ ἀγώνα τῶν 5 χιλιομέτρων.Οἱ συμμετοχὲς ἔχουν ἐξαντληθεῖ καὶ ἡ διοργάνωση θὰ φιλοξενήσει τὸ μέγιστο δυνατὸ ἀριθμό, μὲ βάση τὶς ὑπάρχουσες ἐγκαταστάσεις. Τὸ ἀπόλυτο ὅριο τῶν ἐγγραφῶν συμπληρώθηκε ἀπὸ πολὺ νωρίς, τόσο γιὰ τὴν αὐθεντικὴ Μαραθώνια Διαδρομὴ ὅσο καὶ γιὰ τοὺς Ἀγῶνες Δρόμου 5 καὶ 10 χιλιομέτρων.

Διάσημοι ἀθλητὲς ἀπ' ὅλο τὸν κόσμο:
Ἡ διαδρομὴ θεωρεῖται πολὺ δύσκολη καὶ δὲν προσφέρεται γιὰ ρεκόρ. Ὡστόσο, ἡ ἱστορικότητά της εἶναι μοναδικὴ καὶ τραβᾶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀθλητῶν. Ἀπὸ τὸ 1986, ὅταν ὁ Σπύρος Λούης κέρδισε τὸν πρῶτο μαραθώνιο τῶν σύγχρονων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, μὲ χρόνο 2:58:50, μέχρι σήμερα δὲν ἔχουν γίνει σημαντικὲς ἀλλαγές, ὅμως τὰ χιλιόμετρα αὐξήθηκαν. Τότε, οἱ μαραθωνοδρόμοι ἔτρεχαν 40 χιλιόμετρα, ἐνῶ τώρα 42,195 χιλιόμετρα. Τὸ ρεκὸρ κατέχει ὁ Κενυάτης Felix Kandie, ἐδῶ καὶ τρία χρόνια, μὲ 2:10:37, ἕνα χρόνο ποὺ θὰ προσπαθήσει νὰ σπάσει ὁ συμπατριώτης τοῦ Milton Rotich, ποὺ θεωρεῖται ἰσχυρὸ φαβορί, παρότι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ θὰ τρέξει στὴν Ἑλλάδα. Ἀνάμεσα στοὺς ἀνταγωνιστὲς τοῦ εἶναι ὁ Chala Damessa ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία, μὲ προσωπικὸ χρόνο 2:11:45 πέρυσι καὶ ὁ Κενυάτης Samuel Kalalei, μὲ καλύτερη ἐπίδοση τὸ 2016 τὶς 2:11:47. Στὴν κούρσα θὰ συμμετέχει καὶ ὁ νικητὴς τοῦ 2011 μὲ χρόνο 2:11:40 Abdelkerim Boubker ἀοπὸ τὸ Μαρόκο. Τον περσινό της τίτλο θὰ προσπαθήσει νὰ διατηρήσει καὶ ἡ Nancy Arusei ἀπὸ τὴν Κένυα, ποὺ τερμάτισε πρώτη μὲ 2:38:13. Ἀντίπαλές της θὰ εἶναι ἡ Kenza Dahmani ἀπὸ τὴν Ἀλγερία, ποὺ τερμάτισε δεύτερη μὲ 2:38:28,, οἱ δύο ἀθλήτριες ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία Jemila Wortessa Shure καὶ Bedatu Hirpa Badane, ἀλλὰ καὶ ἡ Alice Kibor.


Οἱ ὧρες ἐκκίνησης:
Γιὰ τοὺς δρομεῖς τοῦ Αὐθεντικοῦ Μαραθωνίου, ἡ ἐκκίνηση θὰ δοθεῖ στὶς 9 στὴν Ἱστορικὴ Ἀφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στὸ Μαραθώνα. Γιὰ τοὺς δρομεῖς τῶν 10 χιλιομέτρων, ἡ ἐκκίνηση θὰ δοθεῖ στὶς 8.35 στὴ Λεωφόρο Ἀμαλίας, στὸ ὕψος τοῦ Μεγάρου Μποδοσάκη. Ἡ ἐκκίνηση τῶν 5 χιλιομέτρων θὰ δοθεῖ στὶς 7.45 στὴ Λεωφόρο Ἀμαλίας, στὸ ὕψος τοῦ Μεγάρου Μποδοσάκη καὶ τοῦ ἀγώνα τῶν Ἀθλητῶν Special Olympic Hellas στὶς 8.50 ἀπὸ τὴ Λεωφόρο Βάσ. Σοφίας στὸ ὕψος τῆς Βουλῆς. Ἡ ἐκκίνηση τοῦ Ἀγώνα Δρόμου Παιδιῶν ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ θὰ δοθεῖ στὶς 10.25 στὴ Λεωφόρο Βάσ. Σοφίας στὸ ὕψος τῆς Βουλῆς καὶ τοῦ Ἀγώνα Δρόμου 3χλμ ERGO στὶς 10.35 στὴ Λεωφόρο Βάσ. Σοφίας στὸ ὕψος τοῦ Ἱπποκράτειου Νοσοκομείου. Ὅλοι οἱ δρομεῖς θὰ τερματίσουν στὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο.

Δεῖτε ὅλη τὴν εἴδηση ἐδῶ: protothemaΣάββας Ἠλιάδης

Δάσκαλος

Κιλκίς, 11-11-2017

1 σχόλιο:

  1. Όπως είχε πει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, οι άνθρωποι της σημερινής εποχής δεν ενδιαφέρονται για τον Θεό, αλλά ούτε καν για την φιλοσοφία.
    Ενδιαφέρονται μόνο για το χώμα, δηλαδή για την γη.

    Πως θα λυθούν αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα; Οι διάφορες θλίψεις έχουν ήδη αναλάβει και θα αναλάβουν και στο μέλλον, τον διαπαιδαγωγικό και εξυγιαντικό τους ρόλο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.