17 Οκτ 2017

Ἐκδήλωση – Συνάντηση Θεολόγων στὸ Ἀγρίνιο γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ
 «Τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.  Σκέψεις καὶ προβληματισμοί».
Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 15 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὥρα 11.00π.μ., στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου, συνάντηση θεολόγων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Ἐπίσης, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου, προσῆλθαν στὴ συνάντηση πολλοὶ ἐκπαιδευτικοί τς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη, γιὰ τὴ διοργάνωση τῆς ἐν λόγω ἐκδηλώσεως εἶχε τὴ συνεργασία τοῦ παραρτήματος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων Νομοῦ Αἰτωλ/νίας, ἐνῶ ἡ ὅλη συνάντηση εἶχε ὡς ἀντικείμενο τὰ ἐφαρμοζόμενα ἀπὸ ἐφέτος νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὰ βιβλία ὅλων τν τάξεων στὰ Σχολεῖα τῆς πατρίδας μας - Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια.
Στὴν ἔναρξη τῆς ἐκδηλώσεως μίλησε ὁ....
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κοσμᾶς, ὁ ὁποῖος «μὲ πόνο ψυχῆς καὶ μακριὰ ἀπὸ φανατισμοὺς» θέλησε, ὅπως εἶπε, νὰ γίνει αὐτὴ ἡ σύναξη «προκειμένου νὰ ἐξετάσουμε τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως αὐτὸ ἔχει διαμορφωθεῖ σήμερα». 
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τοὺς παρισταμένους γιὰ τὶς πολλὲς ἀντιδράσεις γονέων, οἱ ὁποῖοι ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν τους, γιὰ τὰ ἐρωτήματα ποὺ δέχεται ὁ ἴδιος περὶ τοῦ τρόπου ἀντιμετωπίσεως τοῦ θέματος, ἐνῶ παράλληλα κατέθεσε καὶ τὴν προσωπική του ποιμαντικὴ ἀγωνία, ὡς Ἐπισκόπου καὶ πνευματικοῦ πατέρα, γύρω ἀπὸ τὸ κορυφαῖο θέμα τοῦ πνευματικοῦ προσανατολισμοῦ τῶν παιδιῶν τῶν ὀρθοδόξων οἰκογενειῶν. Τόνισε τὴν εὐθύνη ὅλων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάγκη εἰρηνικῆς ἀντίστασης ἐναντίον κάθε προσπάθειας ἀποχριστιανοποίησης τοῦ ἰδιωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ μας βίου, ἀπὸ ὁπουδήποτε καὶ ἂν προέρχεται.
Ἀκολούθως ἔλαβε τὸ λόγο ὁ κεντρικὸς ὁμιλητῆς τς ἐκδηλώσεως καθηγητὴς κ. Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας, Δ/ντης τοῦ 5ου ΓΕΛ Λαμίας, Δρ Θεολογίας καὶ Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Σκέψεις καὶ προβληματισμοί».
Ὁ κ. Σπαλιώρας διεξοδικὰ καὶ τεκμηριωμένα, μέσα ἀπὸ συγκεκριμένες ἀναφορὲς στὰ κείμενα τῶν διανεμηθέντων «Φακέλων μαθήματος Θρησκευτικῶν», παρουσίασε τὸν ἀντορθόδοξο, ἀμέθοδο, ἀντιπαιδαγωγικὸ καὶ ἀντισυνταγματικὸ χαρακτήρα τοῦ περιεχομένου τοῦ νέου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ὅπως αὐτὸ πλέον προσφέρεται στὰ παιδιὰ τῶν ὀρθοδόξων ἑλλήνων καὶ μάλιστα στὰ μικρότερα στὴν ἡλικία, τόνισε ὁ ὁμιλητής, προκαλεῖ θρησκευτικὴ σύγχυση καὶ ὁδηγεῖ κατευθείαν στὸ συγκρητισμό, τὴν πανθρησκεία καὶ τὸν ἀγνωστικισμό. Μέσα ἀπ’ αὐτὸ τὸ μάθημα πλήττεται καίρια ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ στὰ σχολεῖα μας, καθὼς δὲν προβάλλεται ὁ Χριστὸς ὡς ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεὸς καὶ Σωτήρας τοῦ κόσμου καί, κατὰ συνέπειαν, οὔτε ἡ διδασκαλία Του ὡς ἡ ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια. 
Στὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν, εἶπε ὁ κ. Σπαλιώρας, ἀντανακλᾶται σαφῶς ἡ ἀντίληψη περὶ οὐδετερόθρησκου σχολείου, ἐνῶ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀσκεῖται προσηλυτισμὸς στὰ παιδιὰ τῶν ὀρθοδόξων ἑλλήνων μὲ ρατσιστικὸ τρόπο, ἀφοῦ τὴν ἴδια στιγμὴ στὴν Ἑλλάδα ὅλες οἱ θρησκευτικὲς μειονότητες (μουσουλμάνοι, ἑβραῖοι, ρωμαιοκαθολικοὶ) ἀπολαμβάνουν, καὶ ὀρθῶς, τὸ νόμιμο δικαίωμα νὰ προσφέρουν στὰ παιδιὰ τοὺς ἀνόθευτά το θρησκευτικό τους πιστεύω, μέσω τοῦ δικοῦ τους ὁμολογιακοῦ μαθήματος θρησκευτικῶν.
Μετὰ τὴν ὁμιλία καὶ ὕστερα ἀπὸ ἕνα μικρὸ κέρασμα, ἀκολούθησε μακρὰ συζήτηση ἕως ἀργὰ μετὰ τὸ μεσημέρι. Κατὰ τὴ συζήτηση ἔγιναν ἐνδιαφέρουσες τοποθετήσεις καὶ κατατέθηκαν προτάσεις, ἀξιολογήθηκε δὲ ὡς πολὺ σημαντικό το γεγονὸς ὅτι, γιὰ πρώτη φορά, θεολόγοι καθηγητὲς καὶ δάσκαλοι ἦταν σὲ θέση νὰ καταθέσουν τὴν διδακτική τους ἐμπειρία, ἐπισημαίνοντας καὶ τὰ ἀρνητικὰ σημεῖα τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογή τους, ἔστω καὶ γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα. 
Ἡ ὅλη συζήτηση κατέληξε στὶς ἀκόλουθες θέσεις τῶν παρευρεθέντων: 
1. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ διατηρήσει τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικό του χαρακτήρα καὶ νὰ συνεχίσει νὰ προσφέρει στὰ παιδιὰ τῶν ὀρθοδόξων ἑλλήνων, μὲ εὐμέθοδο καὶ συστηματικὸ τρόπο, ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγή. Τοῦτο ἀποτελεῖ θεμελιῶδες καὶ ἀπαραβίαστο ἀτομικὸ δικαίωμα τόσο τῶν ἴδιων, ὅσο καὶ τῶν γονέων τους.
2. Ἕως ὅτου γραφοῦν νέα βιβλία Θρησκευτικῶν, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐπανέλθουν σὲ χρήση τὰ παλαιὰ βιβλία ποὺ διδάσκονταν.
3. Εἶναι σημαντικὸ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ συνεχίσει τὸ διάλογο μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, σχετικὰ μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴ συγγραφὴ νέων σχολικῶν ἐγχειριδίων, ὅμως μὲ ἀδιαπραγμάτευτη τὴν ἀρχὴ περὶ τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος. 
4. Ὅσοι διδάσκουν ἐφέτος τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, καλοῦνται νὰ ἐπιλέγουν ἀπὸ τοὺς διανεμηθέντες «φακέλους μαθήματος» κείμενα ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ σκέψεως, ὥστε νὰ τὰ διδάσκουν ἐντός του μορφωτικοῦ καὶ παιδαγωγικοῦ ἰδεώδους τς προσφορᾶς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς στὰ παιδιά μας. Στὸ «φάκελο μαθήματος» ὅλων τν τάξεων ὑπάρχουν πολλὰ καὶ ἐξαίρετα τέτοια κείμενα, τὰ ὁποῖα ὅμως ἐκεῖ παρατίθενται οὐδετεροθρήσκως. Χρέος τοῦ κάθε διδάσκοντος εἶναι νὰ τὰ προσφέρει στοὺς μαθητές του μὲ σκοπὸ πάντα τὴν ὀρθόδοξη ἀγωγή τους. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ τὰ ἐξαίρετα κείμενα μποροῦν νὰ συμπεριληφθοῦν στὰ νέα ἐγχειρίδια.
5. Ἡ διδασκαλία θρησκειολογικῶν στοιχείων, ὅπου αὐτὴ χρειασθεῖ, πρέπει νὰ ἔχει ἀποκλειστικὰ ἐνημερωτικὸ καὶ ἐγκυκλοπαιδικὸ χαρακτήρα. Ἡ ἐξισωτικὴ καὶ ἰσοπεδωτικὴ παρουσίαση, στὶς συνειδήσεις τῶν παιδιῶν μας, τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς θεόπνευστης Διδασκαλίας Του μὲ τὰ πρόσωπα καὶ τὶς διδασκαλίες κοινῶν ἀνθρώπων - ἱδρυτῶν θρησκειῶν, ἀποτελεῖ παιδαγωγικὸ ἔγκλημα καὶ βαρύτατη πνευματικὴ προδοσία.  Κάτι τέτοιο θὰ βρεῖ ἀντιμέτωπη τὴν συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.   

Ἐκ  τοῦ  Γραφείου  Τύπου  καὶ  Ἐπικοινωνίας 
τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.