15 Οκτ 2017

Ἂν ἡ ψυχή θεραπεύσει τὴν ἀναπηρία πού ἔχει ὑποστεῖ λόγω τῆς φιλοκοσμίας, τότε καὶ τὰ πιὸ μικρὰ σφάλματα τὰ θεωρεῖ πολὺ μεγάλα, καὶ χύνει δάκρυα ἀκατάπαυστα μὲ πολλὴ εὐχαριστία

Ἅγιος Διάδοχος, ἐπίσκοπος Φωτικὴς

Πολὺ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ γνωρίζουν μὲ ἀκρίβεια καὶ διακρίνουν τὰ σφάλματά τους καὶ τῶν ὁποίων ὁ νοῦς ποτὲ δὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ. Τὰ μάτια μας, ὅταν ἔχουν τὴν ὑγεία τους, μποροῦν καὶ βλέπουν τὰ πάντα, μέχρι καὶ τὰ μικρὰ κουνούπια στὸν ἀέρα· ἐνῶ ἂν χάσουν τὴν ὑγεία καὶ τὴ διαύγειά τους κι ἀρχίσουν νὰ βλέπουν θολά, τότε ἂν εἶναι κάτι μεγάλο μπροστά τους τὸ βλέπουν ἀμυδρά, καὶ τὰ μικρὰ δὲν τὰ βλέπουν διόλου. Ἔτσι καὶ ἡ ψυχή, ἂν θεραπεύσει μὲ τὴ μεγάλη προσοχὴ τὴν ἀναπηρία ποὺ ἔχει ὑποστεῖ λόγω τῆς φιλοκοσμίας της, τότε καὶ τὰ πιὸ μικρὰ σφάλματά της τὰ θεωρεῖ πολὺ μεγάλα, καὶ χύνει δάκρυα ἀκατάπαυστα μὲ πολλὴ εὐχαριστία. Γιατί λέει ἡ Γραφή: «Οἱ δίκαιοι θὰ δοξολογήσουν τὸ ὄνομά Σου»(Ψάλμ. 139, 14). Ἂν ὅμως ἡ ψυχὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχει τὸ κοσμικὸ φρόνημα, τότε καὶ φόνο ἂν διαπράξει, ἢ κανένα ἄλλο ἁμάρτημα ἄξιο μεγάλης τιμωρίας, μόλις τὸ αἰσθάνεται· ἐνῶ τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ καν τὰ ἀντιλαμβάνεται, ἀλλὰ καὶ ὡς κατορθώματα πολλὲς φορὲς τὰ νομίζει καὶ δὲν ντρέπεται ἡ ἄθλια νὰ τὰ διηγεῖται μὲ καύχημα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.