5 Οκτ 2017

Ξεκινοῦν οἱ ἠλεκτρονικοὶ πλειστηριασμοὶ! Στὸ «σφυρὶ» 15.000 ἀκίνητα!

Σχόλιο Ρωμάιικου Ὁδοιπορικοῦ: "Χτυπώντας" τὴν ἰδιοκτησία τοῦ Ἕλληνα τὸν ἀποσυνδέουν ἀπὸ τήν γη του! Ἤδη εἶναι γνωστὸ πὼς ξένα funds εἶναι ἕτοιμα νὰ "κατασπαράξουν" ὁλόκληρα οἰκοδομικὰ τετράγωνα προκειμένου στὴ συνέχεια νὰ τὰ ἐκμισθώσουν! Εἰδικὰ τώρα ποὺ ἡ διαδικασία θὰ γίνεται "μὲ ἕνα κλὶκ", θὰ φτάσουν στὸ σκοπὸ τοὺς εὐκολότερα καὶ πιὸ ἀνώδυνα!

Ἀπὸ Εὐγενία Τζώρτζη 
Ὁ κύβος ἐρρίφθη γιὰ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς πλειστηριασμούς, μὲ τὶς τράπεζες νὰ ἐκκινοῦν πρῶτες τὴ διαδικασία γιὰ τὶς ρευστοποιήσεις ἀκινήτων μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας, ποὺ ἀναμένεται νὰ πραγματοποιηθοῦν στὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου. Χθὲς ὁ Συμβολαιογραφικὸς Σύνδεσμος παρουσίασε σὲ ἐκπροσώπους τῶν τραπεζῶν τὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα διενέργειας πλειστηριασμῶν ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν πραγματοποίηση τοῦ προγράμματος χωρὶς τὴ φυσικὴ παρουσία τῶν συμβολαιογράφων. Οἱ τράπεζες ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοὺς ἔχουν ἤδη δώσει ἐντολὴ σὲ δικαστικοὺς ἐπιμελητὲς νὰ ἐγγράψουν πλειστηριασμοὺς μὲ βάση τὸ....
ἠλεκτρονικὸ σύστημα, οἱ ὁποῖοι θὰ γίνονται πλέον τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα – ἀπὸ μία ποὺ ἰσχύει σήμερα – καὶ σὲ δύο βάρδιες, δηλαδὴ ἡ μία ἀπὸ 11 π.μ. ἕως 1 μ.μ. καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ 3 μ.μ. ἕως 5 μ.μ.
Ἡ ἐπανεκκίνηση τῶν πλειστηριασμῶν μετὰ ἀπὸ ἕνα περίπου χρόνο ἀποχῆς ἀπὸ τὴ διαδικασία τῶν συμβολαιογράφων, ποὺ συνοδεύθηκε μὲ ἐπιθέσεις καὶ ἐκφοβισμοὺς ἀπὸ ὁμάδες στοὺς χώρους τῶν Εἰρηνοδικείων ὅλης τς χώρας, ἀποτέλεσε κόκκινο πανὶ γιὰ τοὺς θεσμούς, ποὺ ἀπαίτησαν τὴν ἄμεση ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου. Σημειώνεται ὅτι ὁ νόμος προβλέπει τὴ δυνατότητα διενέργειας τῶν ὑφιστάμενων πλειστηριασμῶν, δηλαδὴ αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἀναγγελθεῖ ἤδη, ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τὴν ἐπανάληψη τῆς ἀναγγελίας τους, ἐνῶ ὅσοι ἀναγγελθοῦν γιὰ πρώτη φορὰ θὰ πραγματοποιηθοῦν ἐντὸς ἕξι μηνῶν, δηλαδὴ στὰ τέλη τοῦ πρώτου τριμήνου το 2018. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ στὸκ τῶν ἀκινήτων πρὸς πλειστηριασμὸ ξεπερνᾶ τὶς 15.000, στοὺς ὁποίους πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλοι 3.700 περίπου ποὺ ἔχουν λάβει ἡμερομηνία γιὰ τοὺς προσεχεῖς μῆνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.