11 Οκτ 2017

10 Σύλλογοι τῆς Λάρισας δηλώνουν: "Ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνά τα νέα βιβλία Θρησκευτικῶν"

Ἀναστάτωση προκαλοῦν τά νέα βιβλία θρησκευτικῶν σέ Δημοτικό, Γυμνάσιο καί Λύκειο. Τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν στά θρησκευτικά παραβιάζουν τό Ἐλληνικό Σύνταγμα, τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου, καί τόν Νόμο 1566/1985, ὁ ὁποίος ὁρίζει γιά τούς μαθητές:
«Νά γίνονται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, νά ὑπερασπίζονται τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας καί τή δημοκρατία, νά ἐμπνέονται ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο, τή ζωή καί τή φύση καί νά διακατέχονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη.»
Μέ τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν ἐπιβάλλεται στούς ὀρθόδοξους μαθητές ἡ διδασκαλία ἑνός πολυθρησκειακοῦ καί συγκρητιστικοῦ μαθήματος, τή στιγμή πού σἐ 22 ἀπό τἰς 29 χώρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τό μάθημα θρησκευτικῶν ἔχει χαρακτήρα ὁμολογιακό.
Μέ τούς φακέλους θρησκευτικῶν πού δόθηκαν στά παιδιά μας ἀποδομεῖται ἡ Ὀρθόδοξη ταυτότητά τους καί ἐπιχειρεῖται ἡ προώθηση καί ἐπιβολή τῆς παγκοσμιοποίησης καθώς καί ὁ ἔμμεσος προσηλυτισμός τους στίς διάφορες θρησκεῖες.
Ὡς γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί καί λαός διαμαρτυρόμαστε ἐντονότατα γιά τήν καταπάτηση θεμελιωδῶν φυσικῶν μας δικαιωμάτων.
Καλοῦμε τήν ἑλληνική πολιτεία μέ βάση τή Συνταγματική ἀρχή τῆς ἰσονομίας νά σεβαστεῖ τό δικαίωμα τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν νά διδάσκονται τήν πίστη τῶν....
πατέρων τους, ὅπως λαμβάνει πρόνοια γιά τούς Μουσουλμάνους, Ἑβραίους καί Καθολικούς νά διδάσκονται τά ὁμολογιακά τους θρησκευτικά καί μέ τούς δασκάλους πού οἱ ἴδιοι ἐπιθυμοῦν (Νόμος 4235/14 ἄρθρο 68 καί Νόμος 4386/16 ἄρθρο 55).
Κάνουμε ἔκκληση στό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά ἐπανεκτιμήσει τά θλιβερά ἀποτελέσματα πού προκύπτουν στά παιδιά ἀπό τή συγκεκριμένη θρησκειολογική σύγχυση.
Ἀπαιτοῦμε νά ἀποσυρθοῦν τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν στά θρησκευτικά μαζί μέ τά τωρινά βιβλία καί νά ἐπανέλθει ὁ Ὀρθόδοξος καί ὁμολογιακός χαρακτήρας τοῦ μαθήματος.
Καλοῦμε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά σεβαστεῖ τή νομιμότητα καί τό θρησκευτικό πιστεύω τῆς ἀπόλυτης πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί νά σταματήσει τήν προσβολή, τόν διωγμό, τήν ὑποβάθμιση, τή διάβρωση καί τή στοχοποίηση τοῦ Ὀρθόδοξου μαθήματος θρησκευτικῶν.
Τέλος συντασσόμαστε μέ τίς αὐθόρμητες διαμαρτυρίες τῶν γονέων καί ἐπικροτοῦμε τίς ἐνέργειές τους γιά ἐπιστροφή τῶν βιβλίων αὐτῶν, πού δικαιολογημένα θεωροῦν ἀπαράδεκτα καί ἐπικίνδυνα γιά τά παιδιά τους.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:

Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καί Περιχώρων
Ἕνωση Θεολόγων Λάρισας
Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωσις «ἡ Χριστιανική Αγωγή») Λάρισας
Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων Λάρισας
Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη
Χριστιανική Ἑστία Λάρισας «Ὁ Ἀπόστολος Παύλος»
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» Λάρισας
Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος»
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύλλογος «Πορεία Ἀγάπης»
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.