30 Σεπ 2017

Ζοῦμε σέ καιρούς ἀποστασίας;

Γράφει ὁ Ἠλίας Αθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος
Ἀκοῦμε καθημερινά συζητήσεις γιά τήν οἰκονομική κρίση μέ διάφορες γνῶμες, ἀπόψεις ἀλλά καί προτάσεις, ἀπό ἐπαΐοντες καί μη. Ὄντως ἡ χώρα μᾶς φαίνεται νά βιώνει μία οἰκονομική κρίση, ἰδιαίτερα τά τελευταία ἑπτά χρόνια ἤ ἴσως καλύτερα τώρα γίνεται ὁρατή καί ἀντιληπτή. Ἐνῶ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ λαοῦ πιστεύει ὅτι εἶναι προμελετημένη καί ὅλος ὁ πολιτικός κόσμος συμμετεῖχε σ’ αὐτό τό παιχνίδι.
Ἀντιδράσεις ὄχι πολλές. Δείχνει ὅτι ὁ λαός...

τήν δέχεται μοιρολατρικά ἤ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΡΧΗΓΟ νά τόν ἐμπιστευθεῖ σύσσωμος, ἕναν που νά ἔχει τήν ἔξωθεν καλή μαρτυρία καί τόν πρότερο ἔντιμο βίο, ἀλλά καί καρδιά ἐπαναστατική καί ὄχι ψευτοπροοδευτική. Σάν ἐκείνη τήν καρδιά τοῦ Στρατηγοῦ Ἐπαναστάτη Μακρυγιάννη πού πῆρε τό σύνταγμα ἀπό τόν Ὄθωνα. Πόσοι ἄραγε σήμερα τό γνωρίζουν αὐτό ἤ ἀκόμη καί τόν Μακρυγιάννη;
Ὅμως ἄς ἀναρωτηθοῦμε πρῶτα γιατί καί ποιά ὁδό ἀκολουθήσαμε καί φθάσαμε ἐδῶ.
Μᾶς τό λέει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας στό Εὐαγγέλιο: «Οὐκ ἐπ’ ἄρτω μόνω ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένω διά στόματος Θεοῦ» (Μάτθ. Δ’ 4).
Λησμονήσαμε τήν πίστη μας στόν ἀληθινό Θεό καί θαμπωθήκαμε ἀπό τά λαμπιόνια τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης, Ἀγαπήσαμε τήν χλιδή καί τήν πολυτέλεια πού ὁδηγεῖ στήν ἀπανθρωπιά καί λήθη τοῦ φιλότιμου, θεοποιήσαμε τήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία καί ξεχάσαμε τή σοφία τῶν ἀρχαίων προγόνων μας καί ἀκολούθως τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας καί ὅτι αὐτοί που ἐλευθέρωσαν αὐτήν τήν πατρίδα τό 21 ἀγωνίστηκαν πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί μετά ὑπέρ πατρίδος.
Θάψαμε τήν ἱστορία μας καί παραθεωρήσαμε τό χιλιοματωμένο ράσο τήν πολύπλευρη προσφορά του στό γένος στά τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς, πού εἶναι ἀποτυπωμένα σέ ἀναμφισβήτητες ἱστορικές πηγές καί πήραμε στάση ἐχθρική ἀγνοώντας πλήρως τήν πληθώρα ἐθνομαρτύρων λαϊκῶν καί κληρικῶν.
Ἡ κρίση λοιπόν δέν εἶναι μόνο οἰκονομική ἀλλά, ἐν πρώτοις, πνευματική.
Δεχθήκαμε κάθε εἴδους φιλοσοφία ἀλλότρια μέ ἀγκαλιές ἀνοιχτές χωρίς παραμικρή ἀμφισβήτηση (Γιόγκα, πιλατες, πολεμικές τέχνες, ἰνδουισμό, ἰνδιάνικη παράδοση κ.λπ.) καί περιφρονήσαμε τή δική μας ἁγνή καί γνήσια παράδοση που ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή χαρά καί εἰρήνη τήν ὁποία μόνο ὁ Χριστός τήν δίνει, ἀναζητώντας εἰρήνη σέ τόπους ἄνυδρους.
Ἀπορρίψαμε μέ ἀνεξήγητο μένος τήν γνήσια πατερική παράδοσή μας χωρίς καν νά τήν δοκιμάσουμε καί νά τήν ζήσουμε βιωματικά.
Ἔτσι ἔφτασε νά συμβαίνουν στίς ἡμέρες μᾶς παράδοξα πράγματα, ὅπως αὐτά που ἀναφέρει ὁ προφήτης Ἠσαΐας στό 5ο Κεφάλαιο, 20 .
¨Ουαί οἱ λέγοντες τό πονηρόν καλόν καί τό καλόν πονηρόν, οἱ τίθεντες τό σκότος φῶς καί τό φῶς σκότος, οἱ τίθεντες τό πικρόν γλυκύ καί τό γλυκύ πικρόν». Καί ἐμεῖς τί κάνουμε; Ὄχι ὅ,τι ἔκανε ὁ τίμιος Πρόδρομος που ἤλεγξε τόν Ἡρώδη, ἀλλά ψηφίσουμε αὐτούς που ψηφίζουν νομοθεσίες πού καταργοῦν διαθῆκες αἰωνίες γιά νά μήν τούς στεναχωρήσουμε ἀλλά ὅμως δέ μᾶς πειράζει νά στεναχωροῦμε τόν Χριστό, Λέγει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «ὅταν γίνεται ἕνα κακό γύρω σου καί δέν διαμαρτύρεσαι εἶσαι ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ».
Μᾶς τό λέει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος Ἐφεσίους 5, 9-13: «Ὁ γάρ καρπός τοῦ πνεύματος ἐν πάση ἀγαθωσύνη καί δικαιοσύνη καί ἀληθεία , δοκιμάζοντες τί ἐστίν εὐάρεστο τῷ Κυρίω καί μή συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους μᾶλλον δέ καί ἐλέγχετε τά γάρ κρυφά γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν λέγειν».
Ἄς μήν πᾶμε ὅμως στά παλιά μόνο,
Α. στήν ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας,
Β. τή νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων ἀλλά νά πᾶμε καί στίς πρόσφατες νομοθεσίες πού ψηφίσθηκαν, στήν Μητρόπολη τῆς Ὀρθοδοξίας, καί πού τό Σύνταγμά της στό ἄρθρο 3 ἀναφέρει ὅτι ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ μέθοδος τοῦ Σαλαμιοῦ πού ἐφαρμόζουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις ἐδῶ καί χρόνια ἔχει φαίνεται ἀποτελέσματα:
-Ψηφίσθηκε ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ὡς ἀργίας ὑπό ὅρους (τουριστικές περιοχές).
-Ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό ΑΠΘ στή Θεολογική Σχολή.
-Κατασκευή Τεμένους στό Βοτανικό.
-Ἵδρυση ἀποτεφρωτηρίων νεκρῶν.
-Καθιέρωση τοῦ συμφώνου Συμβίωσης καί παροχή μορίων καί δικαιώματα στούς συνάπτοντες.
-Ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυντου ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου πού ποινικοποιεῖ κάθε καταδίκη τ
ς διαστροφῆς.
-Τώρα ἑτοιμάζεται ἡ νομοθεσία ἀλλαγῆς φύλου μέ δήλωση.
-Ἐμεῖς δυστυχῶς σ’ ὅλα αὐτά τά βέλη μείναμε ἀπαθεῖς ἐκτός λίγων ἐξαιρέσεων καί φωνῶν. Ὅταν λέω ἐμεῖς ἐννοῶ, ἐμᾶς τούς Χριστιανούς, τῆς ὀρθοδόξου Ἑλλάδος.
Εἶναι καιρός νά διαμαρτυρηθοῦμε καί νά κάνουμε χρήση ἐμεῖς τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου. Διότι οἱ ἐχθροί τ
ς πίστεώς μας δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά ὑποστηρίζουμε τήν ἄποψή μας, κάνουν χρήση γιά τούς ἑαυτούς τούς τό ἐν λόγω νομοσχέδιο ἀλλά θέλουν ἐπιβλητικά νά πιστεύουμε καί νά υἱοθετοῦμε τίς ἀπόψεις τους, καταργώντας κάθε ἔννοια ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Εἶναι καιρός νά θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Κύριος Ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστός μᾶς εἶπε ὅτι πρέπει νά εἴμασθε τό φῶς καί τό ἅλας τοῦ κόσμου.
Λέει ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὅσο ἐπιεικής εἶναι στούς ἀνθρώπους, που ἐν μετανοία ζητοῦν νά ἐνταχθοῦν στή ζωή της καί νά ἐπιμεληθοῦν τή σωτηρία τους, τόσο αὐστηρή καί ἀνυποχώρητη εἶναι στούς συμβιβασμούς, στίς ἀλλοιώσεις τῆς ἀλήθειας, στίς ὑποκριτικές φιλοφρονήσεις, στά ψεύδη τῶν ἐχθρῶν τ
ς ἀληθείας. Ποιοί εἶναι ὅμως οἱ ἐχθροί τς ἀληθείας; Ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι γίνονται ὄργανα τοῦ μισόκαλλου ἑωσφόρου, ἀλλοιώνουν τή θεία ἀλήθεια καί ματαιώνουν τή σωτηρία μας».
Τώρα πλέον ὅσοι ἀπεργάζονται ἐδῶ καί πολλά χρόνια τήν καταστροφή τῆς Πατρίδος μᾶς κρυπτόμενοι πίσω ἀπό ἕναν ψευτοπροοδευτισμό θέλουν νά συνεχίζουν καί νά ὁλοκληρώσουν τήν καταστροφή τῆς Παιδείας. Ἀφοῦ λοιπόν τόσα χρόνια τώρα προετοίμασαν τό ἔδαφος μέ τά βιβλία ἀπό τά ὁποία ἀφαιροῦσαν λίγο λίγο ὁτιδήποτε ἐθνικό καί χριστιανικό τήν ἄνοιξη (τοῦ 2017) φέτος ὅλως ξαφνικά ἀποφάσισαν τή θεματική ἑβδομάδα.
-Στή φετινή σχολική χρονιά (2017-2018) τήν θρησκειολογία προβάλλοντας ὅτι ὅλοι οἱ θεοί εἶναι τό ἴδιο καί μιλοῦν γιά ἀγάπη παραθεωρώντας ἐσκεμμένα τήν λέξη ΑΛΗΘΕΙΑ, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὅπως Τό ἔχει πεῖ, παραβιάζοντας καί πάλι τό Σύνταγμα.
-Ὅποιος ἀντιδρᾶ καί ἔχει ἄλλη ἄποψη σφραγίζεται σκοταδιστής καταργώντας ἔτσι κάθε ἔννοια δημοκρατίας καί δηλώσεων τῆς ἐλεύθερης γνώμης, θάβοντας καί τόν Βολταῖρο, τόν ὁποῖο συχνά ἐπικαλοῦνται σέ θέματα ἐλευθερίας. Ἀπώτερος σκοπός νά υἱοθετήσουμε ὅλοι τήν ὁμοφυλοφιλία καί τά λοιπά πιστεύω τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, που συνοψίζονται σέ ὅσα προαναφέρθηκαν καί τήν ὁποία ἐπικαλοῦνται πλέον ἀπροκάλυπτα. Ἀκριβῶς αὐτά θέλουν νά χαραχθοῦν στίς παιδικές καρδιές ὥστε νά ἀλλοιώσουν εὔκολα τίς ἑπόμενες γενεές.
-Ἐμεῖς ὅμως «Στῶμεν καλῶς», ὡς ὁδηγό μᾶς ἔχουμε τήν Ἁγία Γραφή καί τήν βιωματική ἑρμηνεία της ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας, τούς Ἁγίους μας που ξεχάσαμε, κονσερβοποιήσαμε μέ πολύ ἁλάτι καί δέν τούς γιορτάζουμε πιά, ἀλλά τούς ἀντικαταστήσαμε μέ τά γενέθλια, ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ…

2 σχόλια:

  1. Πίσω από την σύντομη απαρίθμηση των περιπτώσεων διαστροφής της Αλήθειας, την οποία κάνει το άρθρο, μπορεί ο καθένας πολύ εύκολα να αντιληφθεί τα εκκλησιαστικά γεγονότα και τα πρόσωπα, τα οποία συνήργησαν και συνεχίζουν να συνεργούν στο έργο αυτό. Αποτελεί δε, η μετά των αντιχρίστων αυτή συνέργεια, συνέχεια "της του Ιούδα αθλιότητος". Όμοια πράξη προδοσίας.
    Σ.Η.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Όσον αφορά στα Θρησκευτικά εγείρεται το ερώτημα,τί έκανεν η των ιεραρχών επιτροπἠ; Χάϊδευε τ΄αυτάκια του υπουργού και των πολιτικάντηδων προδοτών ; τί έκανεν η ΔΙΣ και η ΙΣΙ της Εκκλησίας της Ελλάδος; Συνομιλεί στο γραφείο του ο επί κεφαλής της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος, τί του έλεγε; τί λέγει στον πρωθυπουργόν , όταν συνομιλούν; Η απάντησις είναι σκωπτική ,όπως ακούγεται συχνά και όχι κυριολεκτικώς για τους ανωτέρω:"είναι πολλά τα λεφτά Τ(άδε)".Εκεί είναι το πρόβλημα νομίζουμε. Και συνεργάζεται η Διοικούσα Εκκλησία με κρατικούς φορείς και συστήνουν επιτροπές για την "αξιοποίησιν της εκκλησιαστικής περιουσίας".Ποίας περιουσίας, αφού ήδη την έχουν δώσει όλη στο κράτος, αυτής που είναι μηδαμινή και την έχουν δεσμεύσει οι πολιτικοί; Έλεος . Σωστά τα γράφετε και συμφωνούμε, αλλά.... ποίος θα είναι ο μπροστάρης να ξεσηκώση ή μάλλον να αφυπνίση τους ορθοδόξους χριστιανούς, οι οποίοι είναι σε λήθαργον ή μάλλον σε χειμερίαν νάρκην; Χρειάζεται ένα ηχηρόν και ισχυρόν πολεμιστήριον ή εθνεγερτήριον σάλπισμα, γιατί δυστυχώς επικρατεί ο ωχαδελφισμός. Καλημέρα σας κι ο Θεός κι η Παναγιά μαζί μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.