21 Σεπ 2017

Συγκρητιστικὴ σούπα τὰ νέα Θρησκευτικά!

Σὲ ὠμὴ Πανθρησκεία καὶ Συγκρητισμὸ ἔχουν μετατρέψει τὸ νέο βιβλίο Θρησκευτικῶν Γ΄ Δημοτικού, ἐπιχειρώντας νὰ παρουσιάσουν στὰ μάτια μικρῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανόπουλων, σὰν Ἰνδιάνους τὴν Παναγιὰ καὶ τὸν Χριστό, στὸ κεφάλαιο 4 γιὰ τὰ Χριστούγεννα και συγκεκριμένα στὴ σελίδα 64!
Πρόκειται γιά εμπαιγμὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, παραποίηση τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ και για περιφρόνηση τῆς Βυζαντινῆς μας Ἁγιογραφίας, τὴν ὁποία παρέκαμψαν ἐπιδεικτικὰ οἱ ἁρμόδιοι, προκειμένου νὰ παρουσιάσουν τὸ συγκεκριμένο ζωγραφικο εργό το παπικοῦ κληρικού John Giuliani ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ποὺ ἀναφέρεται στην ινδιάνικη φυλὴ Τσεγιέν!
Φυσικά Αγιογραφίες καὶ Εἰκόνες ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Γεννήσεως στὴ Βηθλεὲμ ἢ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποκλείστηκαν καὶ κρίθηκε σκόπιμο νὰ μπερδέψουν τὰ παιδιὰ μὲ Ἰνδιάνικα καὶ Γιαπωνέζικα ἔργα...
Εάν τέτοια προσβολὴ γινόταν σὲ....
Ἑβραϊκὰ ἢ Μουσουλμανικὰ θρησκευτικὰ σύμβολα ἢ εἰκόνες, τότε θὰ προκαλοῦνταν παγκόσμιος σάλος!  Ὅταν ὅμως πρόκειται γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας, θεωρεῖται "σπὸρ" νὰ τὴν προσβάλουν βαριὰ καὶ εὐθέως...
Ὁ Χριστὸς ἦρθε βέβαια γιὰ ὅλους στὸν κόσμο καὶ γιὰ ὅλες τὶς φυλές, γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ποὺ πρέπει ὅμως νὰ τὸν δεχθοῦν και όχι νὰ τὸν ἀλλάξουν ἢ νὰ τὸν παραλλάξουν, διότι θὰ ὁδηγηθοῦν σὲ πλάνη, αἵρεση καὶ τελικὰ πτώση.
Ἡ "κοσμικὴ ζωγραφικὴ" δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ την Βυζαντινὴ θρησκευτικὴ Τέχνη, ποὺ δὲν παρουσιάζει - ὅπως οἱ δυτικοὶ - ἁπλές, ἀνθρώπινες, σαρκικὲς ὑπάρξεις, καθηλωμένες στὰ γήινα, ἀλλά εξαϋλωμενες καὶ ἁγιασμένες, νηπτικὲς μορφές, ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ κατάνυξη, προσευχή, οὐράνια κοινωνία, Παράδεισο. Μὲ μιὰ ἁγία βυζαντινὴ εἰκόνα μπορεῖ κανεὶς νὰ "ἀνέβει" στὸν οὐρανό, ἐνῶ μὲ μιὰ δυτικὴ ζωγραφιὰ νὰ δεθεῖ χειροπόδαρα στὴ γῆ καὶ τὰ πάθη της.
   Ἄλλωστε, ποτὲ ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγιά μας δὲν εἶχαν τὴν πολυτέλεια νὰ φορέσουν τὰ ἀκριβά, βαριὰ καὶ ζεστὰ ροῦχα τῶν εἰκονιζόμενων Ἰνδιάνων. Ἔζησαν μέσα στὴ φτώχεια, τὸ κρύο, τὴν ταπείνωση, τὴν νηστεία, τὴ στέρηση καὶ τὴν προσευχή, χωρὶς νὰ τρῶνε κρέας λόγω φτώχειας, χωρὶς νὰ ἔχουν συχνὰ οὔτε σπίτι, οὔτε καλύβα, οὔτε ὑπνόσακο, οὔτε πλουμιστὰ ἐνδύματα, κοσμήματα, δέρματα καὶ παπούτσια τῶν Τσεγιέν... Και ὅλα αὐτὰ νὰ γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὸν δρόμο, τὴν ἁγιότητα, τὴ σύνεση, τὴν φώτιση, τὴν ἀποστολή!
  Ἔτσι, ἡ εἰκόνα τῶν Ἰνδιάνων μὲ τὰ φωτοστέφανα, μοιάζει πολὺ πλούσια μπροστὰ στὴν ἁπλότητα τῆς Ἀλήθειας, μπροστὰ στον κρύο, παγωμένο στάβλο καὶ τὴν φτωχικὴ φάτνη (ταΐστρα) τῶν ζώων, ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ κρεβατάκι τοῦ πάμφτωχου, νεογέννητου Χριστοῦ μας...

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

   Ἀλλὰ μὴ νομίζει κανεὶς ὅτι το νέο βιβλίο (Πὰν)Θρησκευτικῶν Γ΄ Δημοτικού 2017- ὅπως δίνεται στὴν ψηφιακή  του μορφὴ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας - παραλείπεται καὶ το ανακάτεμα τῶν θρησκειῶν, ὤστε να μπερδέψουν τὴν πίστη τῶν παιδιῶν, νὰ τὰ ἐκπαιδεύσουν στὸν Συγκρητισμὸ καὶ τὴν Πανθρησκεία καὶ νὰ τὰ ὁδηγήσουν τελικὰ στὴν αἰώνια ἀπώλεια, παραβιάζοντας καὶ Πίστη καὶ Συνταγμα (ἀνάπτυξη θρησκευτικῆς συνείδησης), τὸ ἴδιο το Εὐαγγέλιο (μαθητεύσατε πάντα τα ἔθνη), το Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ τὶς ἀποφάσεις, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπιτίμια των Αγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων!
   Δεῖτε παρακάτω μερικές ενδεικτικες σελίδες τοῦ νέου βιβλίου ποὺ θὰ διδαχθοῦν σὲ λίγες ἡμέρες τὰ μικρὰ ἀνυποψίαστα παιδιά σας, ὄντας Βαπτισμένα Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα, που θα "κατηχηθοῦν" μὲ τὸ γάντι σὲ Ἰουδαϊσμὸ καὶ Ἰσλὰμ μέσα στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα, κλονίζοντας μέσα τους τὴν μία καὶ ἀληθῆ Πίστη, τὸν ἕνα καὶ ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό! 
   Καὶ φυσικά, πουθενὰ στὸ βιβλίο δὲν προειδοποιοῦνται τὰ παιδιά, ὅτι ἐὰν ἐγκαταλείψουν τὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία, γιὰ τὸ Ἰσλὰμ ἢ τὸν Ἰουδαϊσμό, θὰ χάσουν τὴν αἰώνια ζωὴ και θα βρεθοῦν στὴν αἰώνια φοβερὴ Κόλαση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.