14 Μαΐ 2017

«Ταραχὴ» στὰ Κατεχόμενα ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία γιὰ νὰ φύγει ἡ κατοχικὴ σημαία ἀπὸ τὸν Πενταδάκτυλο

Ταραχὴ ἔχει προκαλέσει στά Κατεχόμενα ἡ ἐκστρατεία συλλογῆς ὑπογραφῶν στήν Κύπρο γιά τὴν ἀφαίρεση τῆς τουρκικῆς σημαίας ἀπὸ τόν Πενταδάκτυλο τῆς Κύπρου.
Ἡ ἐκστρατεία συλλογῆς ὑπογραφῶν γιὰ νὰ ἀφαιρεθεῖ ἡ σημαία τοῦ ψευδοκράτους ἀπὸ τὸν Πενταδάκτυλο ἐνῶ συνεχίζονται οἱ προσπάθειες λύσης τοῦ Κυπριακοῦ, δείχνει τὴν πραγματικὴ πρόθεση τῶν Ἑλληνοκυπρίων, ὑποστηρίζει σὲ ἀνακοίνωσή του ὁ «σύνδεσμος φωτισμοῦ τῆς σημαίας στὸν Πενταδάκτυλο».
Ὁ «πρόεδρος» τοῦ «συνδέσμου», Τανζοῦ Μουεζίνογλου ἀνέφερε σὲ γραπτή του δήλωση ὅτι οἱ Ἑλληνοκύπριοι, ποὺ σὲ κάθε εὐκαιρία ἀναφέρονται σὲ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες, προσπαθοῦν νὰ κρατοῦν τοὺς Τουρκοκύπριους σὲ ἀπομόνωση, ἐνῶ ἔκανε...
ἀναφορὰ στὶς ἐπιθέσεις ἐναντίον Τουρκοκύπριων στὶς ἐλεύθερες περιοχές, τὴν περίπτωση μὲ τὴν ὁμάδα παιδιῶν ἀπὸ τὴ Σερβία ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο Λάρνακας γιὰ τὸ φεστιβὰλ στὶς 23 Ἀπριλίου στὰ κατεχόμενα κ.α.

Ἡ σημαία τοῦ ψευδοκράτους ποὺ ἵδρυσαν «ὦμο μὲ ὦμο» [σ.σ. χέρι μὲ χέρι] μὲ τὴν «μητέρα πατρίδα» ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγώνα ποὺ ἔδωσαν οἱ Τουρκοκύπριοι «μὲ ψυχὴ καὶ αἷμα, θὰ συνεχίσει νὰ κυματίζει στὰ ἐπουράνια γιὰ πάντα», ἀνέφερε ὁ Μουσεζίνογλου καταδικάζοντας τὴν ἐκστρατεία συλλογῆς ὑπογραφῶν καὶ καλώντας τοὺς Ἑλληνοκυπρίους «νὰ σεβαστοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὶς ἐλευθερίες».
Σύμφωνα μὲ τὴν Χαλκὶν Σεσί, μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐν λόγω ἐκστρατείας μὲ τίτλο «Μετακινεῖστε τὴν τουρκικὴ σημαία ἀπὸ τὸν Πενταδάκτυλο» ἀπὸ Ἑλληνοκύπριους, στὰ κατεχόμενα ἄρχισε ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν μὲ τίτλο «34 χρόνια δὲν κατέβηκε, οὔτε καὶ θὰ κατεβεῖ». Τὴν ἐκστρατεία ξεκίνησε, ὅπως ἀναφέρει τὸ δημοσίευμα, ἡ ἰστοσελίδα «Babutsa dikeni» (Τὸ ἀγκάθι τοῦ παπουτσόσυκου) μέσω τῆς σελίδας www.change.org ὅπου ὑπάρχει ἀπὸ τὴν περασμένη ἑβδομάδα καὶ ἡ ἐκστρατεία τῶν Ἑλληνοκυπρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.