17 Απρ 2017

Ὀκτὼ χρόνια Ῥωμαίικης πορείας στὸ διαδίκτυο...

Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἀντὶ ἄλλου προλόγου, ἂς δανεισθοῦμε τὰ λόγια τοῦ Ἐπισκόπου Κερκίνης καὶ Καλαβρύτων Ἡλιοῦ Μηνιάτη: «Ἠμεῖς πίπτομεν ὡς θνητοί, ἀλλ΄ ἠμεῖς ἀνασταινόμεθα ὡς ἀθάνατοι· ἠμεῖς κλειόμεθα εἰς φυλακὴν σκοτεινοῦ μνήματος, ἀλλ΄ ἐκεῖ φθάνει νὰ μᾶς ζωογονήση τῆς Δεσποτικῆς Ἀναστάσεως τὸ μακάριον φῶς. Ἠμεῖς ἀναμένομεν θάνατον, ἀλλ΄ ἠμεῖς προσδοκῶμεν ἀθάνατον ζωήν, ἧς ἀρραβώνα μᾶς ἔδωκεν ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος».
Συμπληρώνονται φέτος ὀκτὼ ἔτη διαδικτυακῆς πορείας τοῦ ἰστολογίου μας «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό». Ἐπειδὴ γιὰ χρόνια παρακολουθούσαμε ἐμπόνως τὴν συνεχόμενη κατρακύλα τῆς κοινωνίας μας καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων δημιουργήσαμε τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό» τὸ 2009. Ταπεινὸς σκοπὸς μας ἦταν καὶ εἶναι νὰ προβληθεῖ ἔστω καὶ στὸ...
ἐλάχιστο, ἡ ἀνόθευτη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ ἀγωγή, ἡ ὁποία σταδιακὰ ἀπὸ τὸ 1821 εἶχε νοθευτεῖ καὶ διαστρεβλωθεῖ μὲ κύριο αἴτιο τὸν Ἀδαμάντιο Κοραή, καθὼς ὑπῆρξε φανερὸς καὶ ἀφανὴς διωγμὸς τοῦ Ἡσυχασμοῦ καὶ τῆς σωστῆς θεραπείας τῆς ψυχῆς.

Ὅμως, ὅπως πολὺ εὔστοχα ἀναφέρει ὁ παπα-Γιάννης ὁ Ρωμανίδης: Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι πολιτισμός, δὲν εἶναι θρησκεία. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μία θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ θεραπεύει τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα.
Ἐπειδὴ λοιπὸν ὅλοι γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι ἡ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ Ἡσυχαστικὴ παράδοση, αὐτὴν ἐπιζητοῦμε νὰ προβάλουμε. Διότι, ὅποιος ἔχει τὴν νοερὰ προσευχὴ στὴν καρδιά του δὲν φοβᾶται τίποτα, καθὼς ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πληροφορεῖ τὴν ἀληθινή του Πίστη καὶ τὰ ὀρθὰ του φρονήματα.

Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μέχρι σήμερα μὲ ποικίλα μέσα, ἐπιδιώκουν τὴν ἐκρίζωση καὶ ἐκθεμελίωση τῆς Ρωμηοσύνης καὶ τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Παράδοση. Ὅμως, ἡ Ὀρθόδοξη Πατερικὴ ἀγωγὴ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, δὲν ἐκθεμελιώνεται τόσο εὔκολα, καθὼς εἶναι καθαρὰ θετικὴ ἐπιστήμη, χρησιμοποιεῖ θεραπεία, δηλαδὴ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὰ πάθη.
Ἡ «μοντέρνα Ὀρθοδοξία» βρίσκεται σὲ κάποιο στάδιο ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν Πατερική μας Παράδοση καὶ Ὀρθοδοξία. Δηλαδή οἱ Χριστιανοὶ σήμερα, δύσκολα μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τοὺς πνευματικοὺς γιατροὺς ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες, διότι ἀντικαταστήσαμε τὴν Πατερικὴ Θεολογία μὲ Δυτικοῦ τύπου θεολογία ἡ ὁποία δὲν ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη. Καταδιώξαμε τὴν Ἡσυχαστικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀνατικαταστήσαμε μὲ τὰ δόγματα ἢ μὲ τὴν ἠθικὴ (εὐσεβισμό), γι΄ αὐτὸ χρειάζεται ὁ Ὀρθόδοξος νὰ ξεδιπλώσει τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας βάσει τῆς Πατερικῆς μεθοδολογίας.
Ἐὰν δὲν ξανατεθεῖ ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τοῦ νοὸς στὰ θεμέλια τῆς μοντέρνας Ὀρθοδοξίας, ἐὰν δὲν ἐπανέλθει τὸ Πατερικὸ θεμέλιο, τότε ὄχι μόνο τὸ δόγμα θὰ μείνει ἀποκομμένο ἀπὸ τὰ θεμέλιά του ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κύριο σκοπὸ καὶ ἔργο της.

Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Οἱ διαχειριστὲς τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
2017

12 σχόλια:

 1. Χριστός Ανέστη! Συγχαρητήρια για τα 8 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του ιστολογίου σας και καλή δύναμη, ώστε να συνεχίσετε για πολλά ακόμη χρόνια την προσπάθειά σας με τό ίδιο πάντοτε υψηλό επίπεδο αναρτήσεων.
  Χρήστος Μητσάκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η καθημερινή ΖΩΗ του Χριστιανού, επηρεάζει άμεσα και τη δογματική πίστη του.
  Επίσης, η δογματική πίστη του, επηρεάζει άμεσα και την καθημερινή ζωή του.

  Η ΖΩΗ και η δογματική πίστη, πρέπει να ξανα-επιστρέψουν στο δρόμο των Αγίων της Εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χριστός Ανέστη!
  Να είστε καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εύχομαι ολόψυχα το Ρωμαίικο Οδοιπορικό να συνεχίζει να μεταλαμπαδεύει τις πατερικές διδαχές και αναδεικνύει της αγιοπνευματικές αξίες της Ρωμηοσύνης μας!
  Γεώργιος Βασιλακάκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Άξιο το έργο σας αδέλφια!
  Όλοι οι Πατέρες που αναδεικνύετε ας είναι προστάτες και εγγυητές σας και στον νυν αιώνα και στον μέλλοντα!
  Παναγιώτης Μαξίμου από Καλαμάτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σας έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη, και αυτό διότι είστε άνθρωποι με διάκριση.
  Χριστός Ανέστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Χριστός Ανέστη ! Ξεσηκώστε μας!
  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Χριστός Ανέστη
  Θεωρώ μεγάλη ευλογία το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι (που δεν είναι άλλοι από τους διαχειριστές του Ρωμαίικου Οδοιπορικού), μπόρεσαν και εξέφρασαν σε διάστημα οχτώ ετών και μέσα από τις σύγχρονες πλέον πλατφόρμες του διαδικτύου, τις αγιοπατερικές διδαχές και παρακαταθήκες της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
  Αναλογιζόμενοι τον κυκεώνα των σύγχρονων μέσων μαζικής πληροφόρησης, το Ρωμαίικο Οδοιπορικό καθώς και ορισμένα άλλα λιγοστά αλλά δυναμικά ιστολόγια, επιβιώνουν και παρέχουν στο ευσεβές αναγνωστικό τους κοινό ανόθευτη Ρωμαίικη ενημέρωση, με προσανατολισμό πάντοτε την σοφή μεθοδολογία της Ορθοδοξίας, που δεν είναι άλλη από την θεραπευτική αγωγή!

  Ηλίας Θεοδωρίδης
  Αθήνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ.
  ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ π.ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΜΑΝΙΔΗ π.ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΔΥΧΤΥΧΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΩΝΤΟΣ ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΞΕΔΙΨΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ.
  ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.ΣΑΝ ΠΟΝΤΙΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ-ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΥΠΟΘΕΤΩ- ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ.
  ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
  --Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ--

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Χριστός Ἀνέστη !
  Καλό Ῥωμαίϊκο καί γρήγορα μάλιστα,νά ἔχουμε !!
  Καλλιόπη Ταχτσόγλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Χριστός Ανέστη! Σας εύχομαι να συνεχίσετε την όμορφη πορεία σας στον διαδικτυακό χώρο, γιατί είσθε ένα από τα πιο όμορφα blog. Ο Αναστημένος Χριστός να σας στηρίζει για πάντα. Με αγάπη Χριστού Αναστάντος, π. Βασίλειος Γιαννακόπουλος (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Όντως το Ρωμαίικο Οδοιπορικό βρίσκεται πάντοτε σε Αναστάσιμη πορεία. Μας παροτρύνει για πνευματικό αγώνα και ανδεικνύει συνεχώς όλα τα πραγματικά πρότυπα τα οποία οφείλουμε να μιμηθούμε.
  Έτη πολλά και ευλογημένα!
  Ηλίας Λογοθέτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.