6 Απρ 2017

6 Ἀπριλίου 1914: Ἡμέρα μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Θράκης

"Ἕναν καιρὸ ἤμουν Ἄγγελος 
τώρα ἀγγελίζουν ἄλλοι… 
στὴ βρύση πού 'πινα νερὸ 
τώρα τὸ πίνουν ἄλλοι…" 
 6η Ἀπριλίου τοῦ 1914 ἦταν ἡ ἡμέρα ποὺ οἱ Νεοτοῦρκοι ἐπέλεξαν γιὰ νὰ ἐκδιώξουν τοὺς Ἕλληνες πολλῶν χωριῶν τῆς ἐπαρχίας Ἀρκαδιουπόλεως καὶ τῆς Βιζύης, ἀλλὰ καὶ ἄλλων θρακικῶν περιοχῶν. Ἦταν Κυριακή του Πάσχα, αὐτοῦ ποὺ στὴν μνήμη τῶν Θρακιωτῶν ἔμεινε ὡς «τὸ Μαῦρο Πάσχα». H 6η Ἀπριλίου σηματοδότησε τὴν ἀπαρχὴ τῶν συστηματικῶν διώξεων σὲ βάρος τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τοὺς Τούρκους. 
Τότε ἀναγκάστηκε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (μοναδικὸς προστάτης τοῦ Ἑλληνισμοῦ), ἔπειτα ἀπὸ....
προηγηθεῖσες διαμαρτυρίες, νὰ κλείσει τὰ σχολεῖα καὶ τὶς ἐκκλησίες, νὰ κηρύξει γενικὸ πένθος καὶ τὴν Μεγάλη του Χριστοῦ Ἐκκλησία ἐν διωγμῶ καὶ νὰ ὑψώσει φωνὴ ἔντονης διαμαρτυρίας πρὸς τὴν ὑψηλὴ Πύλη καὶ τὶς πρεσβευτικὲς ἀρχὲς τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. 
Σεβασμὸς στὴ μνήμη. 
Καλὸ Πάσχα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.