15 Φεβ 2017

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Ἡ συγκλονιστικὴ εὐθύνη τῶν γονιῶν – γιατί κάποιοι γονεῖς δὲν ἀντιδροῦν;

Γράφει ἡ Κανάκη Εὐαγγελία,  ἐκπαιδευτικὸς
Ἡ σημερινὴ γενιὰ εἶναι πραγματικὰ ἀδικημένη γενιά. Ὄχι γιατί κληρονόμησε ἕνα τεράστιο δημοσιονομικὸ χρέος, ἀλλὰ γιατί δὲν ἔζησε ζωὴ ἀνθρώπινη. Τὸ μητρικὸ καὶ πατρικὸ ἔνστικτο τν γονιῶν ἔχει ἀδρανήσει σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν οἰκογένεια μοιάζει τοξική. Ἀπουσιάζουν παντελῶς τὰ αἰσθήματα ἀσφάλειας, σιγουριᾶς, γνήσιας ἀγάπης. Γιὰ παράδειγμα πολλοὶ γονεῖς φοβοῦνται μήπως τὸ παιδὶ τους πάρει χαμηλὴ βαθμολογία σὲ κάποιο μάθημα, ἀλλὰ δὲν ἔχουν κανένα φόβο καὶ ἐνδοιασμὸ νὰ τὸ  ἀφήσουν ἀπροστάτευτο σὲ κάθε λογὴς διαστροφικὲς παιδαγωγίες.  Δὲν συνειδητοποιοῦν ὅμως ὅτι στὰ χέρια τους κρατοῦν ταυτόχρονα εὐαίσθητες ψυχὲς καὶ ἀτομικὲς βόμβες: ἡ νέα γενιὰ ἢ θὰ φτιάξει ἕναν καλύτερο κόσμο ἂν γαλουχηθεῖ σωστὰ ἢ θὰ τὸν τινάξει στὸν ἀέρα!
Ἡ ἀδράνεια αὐτή, ποὺ ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς πνευματικῆς ὑστέρησης, καθὼς καὶ  ἡ ψυχαναγκαστικὴ ὑποτέλεια σὲ σχήματα καὶ πολιτικὲς μεθοδεύσεις, δίνουν στοὺς γονεῖς τὴν ψευδαίσθηση τῆς νομιμότητας. Ζαλισμένοι μέσα σὲ οἰκογένειες κατεστραμμένες, δὲν ἔχουν πλέον τά νοητικὰ καὶ συναισθηματικὰ αἰσθητήρια ποὺ θὰ τοὺς εἰδοποιήσουν σὲ ἐνδεχόμενο κίνδυνο. Ἔχουν καταστρέψει καὶ τὰ ἐρωτικά τους αἰσθητήρια», ἀφοῦ  γι’ αὐτοὺς ὁ γάμος ἦταν μόνο οἰκονομικὴ ἀποκατάσταση καὶ καλοπέραση, τὸ ψυχρὸ σέξ, χωρὶς περιττοὺς ρομαντισμοὺς καὶ θυσίες, ἀπάτες καὶ ἀπιστίες, μιὰ εὐνουχισμένη ζωή, χωρὶς αἰσθήματα, χωρὶς σκοπό, ὑπερσεξουαλικοποίηση σὲ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τους.… Πῶς λοιπὸν νὰ ἀντιδράσουν σὲ δράσεις ἀνεύθυνης σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δὲν....
ζοῦν καὶ  δὲν ξέρουν κάτι καλύτερο νὰ ἀντιπροτείνουν;

Κατάπιαν ἀμάσητα τά σκουπίδια τῆς σύγχρονης προπαγάνδας τῆς show biz, ἐπέλεξαν ὡς παιδαγωγὸ τῶν παιδιῶν τους τὴν τηλεόραση. Ἡ ἡδονὴ προβάλλεται πλέον στοὺς ἐφήβους ὡς ὕψιστο δικαίωμα, τὸ ὁποῖο μποροῦν νὰ ἱκανοποιήσουν ὑπερβαίνοντας ὁποιονδήποτε φραγμὸ λογικῆς καὶ ἠθικῆς. Δημιουργεῖται ἔτσι μιὰ γενιὰ σεξουαλικὰ ἀφιονισμένων ἀνθρώπων, δῆθεν ἐπαναστατημένων,  ποὺ δὲν θὰ μποροῦν νὰ σκεφτοῦν καὶ νὰ δράσουν ἐλεύθερα, ἡ πλέον χειραγωγίσιμη μάζα. Γιὰ νὰ γίνουν κοινωνικὰ ἀποδεκτοὶ καὶ ἀναγνωρίσιμοι οἱ νέοι, πρέπει νὰ δεχτοῦν καὶ νὰ μιμηθοῦν τὴν πλέον παράλογη καὶ πρόστυχη συμπεριφορά. Αὐτὸ τοὺς διδάσκουν οἱ σημερινοὶ ἀτάλαντοι πρωταγωνιστὲς τῆς TV καὶ ἐκφραστὲς τῆς τέχνης, οἱ ὁποῖοι ἁπλὰ ἀνταγωνίζονται σὲ ἐφευρετικότατα χυδαιότητας. Ἡ λογικὴ καὶ ἡ τέχνη  ὑφίστανται τὸ χειρότερο bullying.

Οἱ γονεῖς ποὺ μεγαλώνουν τὰ παιδιά τους ὡς νάρκισσους - ἔμμεσος τρόπος ἐπιβεβαίωσης τῶν ἰδίων -  δὲν μποροῦν νὰ διαταράξουν τὰ λιμνάζοντα νερὰ τὶς παιδαγωγίας τους, στὰ ὁποῖα καθρεφτίζεται ὁ ἐαυτός τους, καὶ νὰ διακινδυνεύσουν ἀπὸ τὴν τυχὸν ἀμφισβήτηση ποὺ παραμονεύει. 

Χειραγωγημένοι, ἐγκλωβισμένοι στὰ δίχτυα τῆς δικῆς τους πτώσης οἱ ἴδιοι, πὼς θὰ ὁδηγήσουν τὰ παιδιά τους σὲ π-Ἀνάσταση ἐνάντια σὲ μιὰ ἄνομη κατάσταση, γιὰ τὴν  ὁποία εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι ἠθικοὶ συν-ὑπαίτιοι - συναυτουργοί;
Ἀποτυχία ὑπάρχει καὶ σὲ κάποιες λεγόμενες «χριστιανικὲς» οἰκογένειες  οἱ ὁποῖες προσάρμοσαν τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία στὶς δικές τους συμπλεγματικὲς καὶ νοσηρὲς ἰδεοληψίες, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν θυσιαστικότητα καὶ τὸ δόσιμο στὸν ἄλλο, γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς νουθετεῖ ἡ ἐκκλησία ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Ἄντρες ποὺ εἶδαν τὸν γάμο ὡς τρόπο ἀποφυγῆς τῆς πορνείας καὶ τὴν γυναίκα τους ὡς μιὰ «μηχανὴ τεκνογονίας» καὶ ὄχι σὰν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, σὰν τὴν ἐκκλησία γιὰ τὴν ὁποία πρέπει νὰ θυσιαστοῦν. Γυναῖκες ποὺ ἀπέδρασαν ἀπὸ τὶς εὐθύνες τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, κατασκευάζοντας καὶ μιὰ παράλληλη ζωὴ πιὸ «κοντὰ» στὸν Θεό. Πῶς αὐτοὶ θὰ δώσουν στὰ παιδιὰ τους τὸ συναισθηματικὸ ἀντίβαρο τῆς οἰκογενειακῆς εὐτυχίας; Μήπως πρέπει νὰ διαβάζουν καθημερινά τά λόγια τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου; «Τὸ Μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστι, ἐγώ δε λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν».

Ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση εἶναι κατεξοχὴν ὑπόθεση τῶν γονιῶν, ὄχι ὅμως μὲ λόγια. Ἡ βιωματικὴ προσέγγιση τῶν σχέσεων ἀπὸ ἕνα παιδί, εἶναι ἡ ζωὴ σὲ μιὰ οἰκογένεια, στὴν ὁποία τὰ ἀνδρόγυνο προσπαθεῖ καθημερινὰ νὰ πλησιάσει στὸ ἀρχέτυπο τῆς δημιουργίας καὶ ὄχι δράσεις καὶ ἀνόητα δρώμενα στὴν τάξη, τὰ ὁποῖα πολλὲς φορὲς ὑλοποιοῦν ἄνθρωποι μὲ ἀποτυχημένη οἰκογενειακὴ καὶ ἐρωτικὴ ζωή. Ὅσοι γονεῖς παραδίδουν ἄνευ ὅρων αὐτὸ τὸ σπουδαῖο τομέα σὲ «εἰδικοὺς» καὶ μή, καὶ δὲν ἀντιδροῦν σὲ πολιτικὲς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ἀποκαλύπτουν ἄθελά τους τὴν ἀποτυχία τους ὡς σύζυγοι καὶ ὡς γονεῖς.  

Ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα εἶναι μιὰ κάλυψη γιὰ τὴν προώθηση τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ὅπως τὴν ὑπαγορεύει ἡ νέα πολιτικὴ ὀρθότητα. Μετὰ τὸν σάλο ποὺ προκλήθηκε, τὸ Ὑπουργεῖο ἀναδιπλώθηκε. Διαρρηγνύοντας τὰ ἱμάτιά του δήλωσε ὅτι, σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν εἶχε πρόθεση νὰ μιλήσει στὰ παιδιὰ γιὰ «ἔκφυλες καταστάσεις». Ἀφήνοντας ὅμως τὴν ἑνότητα «Βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ φύλο» στὴν προτεινόμενη θεματολογία γιὰ τὰ παιδιά, χτίζει τὸ ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο γιὰ τὴν νομιμοποίηση ἔκφυλων καταστάσεων, δηλ. τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ. Γενικὰ δημιουργεῖται μιὰ νεφελώδης κατάσταση  γύρω ἀπὸ τὸ τί θὰ εἰπωθεῖ σὲ κάθε σχολεῖο, ἀφήνοντας σκοπίμως διάτρητη τὴν ὅλη παρέμβαση σὲ κάθε λογὴς «περίεργες» πρωτοβουλίες καθηγητῶν καὶ συλλόγων, χωρὶς οἱ γονεῖς νὰ μποροῦν νὰ βασιστοῦν σὲ συγκεκριμένα δεδομένα γιὰ νὰ ἀντιδράσουν καταλλήλως. 

Θέλοντας νὰ χαμηλώσει ἀκόμα πιὸ πολύ τούς τόνους τὸ τμῆμα Παιδείας τοῦ Σύριζα, ἀπέδωσε στὴν θεματικὴ ἑβδομάδα τὸν «πιασάρικο» τίτλο: πενθήμερη ἐκδρομή. Ἡ ἐκδρομὲς κ. Ὑπουργὲ ὅμως, δὲν ἔχουν τὸν χαρακτήρα τῆς ἐπιβολῆς. Ἐσεῖς μὲ σοκαριστικὴ δήλωσή σας ἀναφέρατε: «Δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα κανένας γονέας νὰ πάρει τὸ παιδί του ἀπὸ τὸ σχολείο γι τὰ θέματα ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὴ διάρκεια τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας. …δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παίρνει τὰ παιδιὰ του ἀπὸ τὸ σχολείο επειδή δὲν συμφωνεῖ μὲ κάτι ποὺ ἡ πολιτεία συντεταγμένα ἔχει προτείνει νὰ γίνεται». Κάτι τέτοιες δηλώσεις μᾶς ξυπνοῦν στὴ μνήμη τὴν χιτλερικὴ νεολαία (Hitler Jugend) καὶ τὰ κομουνιστικὰ παιδομαζώματα, ποὺ ἤθελαν τοὺς νέους δοσμένους ψυχὴ τε καὶ σώματι στὰ κελεύσματα τῆς δικιᾶς τους «συντεταγμένης πολιτείας»! Ὁ γονιὸς ἔχει κάθε δικαίωμα ὄχι μόνο στὴν πλήρη καὶ ἀναλυτικὴ γνώση τῶν πληροφοριῶν ποὺ παρέχονται ἀπὸ τὸ σχολεῖο ἀλλὰ καὶ τὸν πρῶτο λόγο στὴν διαμόρφωση αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν.

Ἡ ὑπερσεξουαλικοποίηση μὲ ὅλες τὶς διαστροφικὲς προεκτάσεις της, ἔχει γίνει τὸ ΣΥΓΡΟΝΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ. Ἂν οἱ προηγούμενες γενιὲς δέχτηκαν τὴν σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση ὡς ἐπανάσταση καὶ ἀπόδραση ἀπὸ τὴν ἐλλειμματικὴ ζωὴ μιᾶς ἀποστειρωμένης, ξενέρωτης ζωῆς, ἡ σημερινὴ γενιὰ πρέπει νὰ ἐπαναστατήσει στὸ ἀδιέξοδο το βούρκου, τῆς ἀσχήμιας,  τῆς ἠθικῆς παράλυσης καὶ διαστροφῆς, ποὺ ὁδήγησε ἡ ἀνερμάτιστη ζωὴ τῶν γονιῶν τους. Οἱ γονεῖς πρέπει, ὄχι μόνο νὰ ἀνοίξουν  αὐτὸν τὸν δρόμο στὰ παιδιὰ ἀλλάζοντας νοῦ, μετὰ-νοώντας γιὰ ὅτι δὲν ἔκαναν ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναπληρώσουν τὸ διαφυγὸν κέρδος ποὺ προκάλεσε ἡ -νόητη παιδαγωγία τους μὲ ἕναν παραπάνω ἀγώνα. Ἀλλιῶς θὰ εἶναι ὑπόλογοι καὶ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐπικείμενη καταστροφή.

4 σχόλια:

 1. 30.ΟΟΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ!!!!! ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
  ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΣΜΟΣ.ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΥΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ.ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑ ΒΙΩΝΟΥΜΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.
  ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ.
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΑ ΑΛΑΞΟΥΝ ΠΟΛΛΑ.
  - Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εξαιρετικός σχολιασμός και ερμηνεία της αδράνειας των γονέων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητήρια κα Κανάκη, τέλειο το άρθρο σας, συμφωνούμε απόλυτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολλούς γονείς τους ενδιαφέρει μόνο ο βαθμός κι ας είναι ψεύτικος.
  Εκεί φθάσαμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.