12 Φεβ 2017

Στὴν Ἑλλάδα κάνουν πεταλουδίτσες, στὴν Βόρειο Ἤπειρο καῖνε ἑλληνικὲς σημαῖες καὶ ρημάζουν σπίτια

Τοῦ Θοδωρῆ Ἀσβεστόπουλου
Ἦταν Νοέμβριος τοῦ 2014 ὅταν ἕνας νεαρὸς ἀπὸ τὴ Χιμάρα παρουσιάστηκε στὸ Μεσολόγγι γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὴ θητεία του στὸν Ἑλληνικὸ Στρατό.
Κάποια στιγμὴ τὸν πλησίασαν δύο ἀλβανοὶ καὶ τὸν ρώτησαν ἂν εἶναι ὁμοεθνής τους. Ὅταν ὁ Χιμαραῖος νεοσύλλεκτος τοὺς ἀπάντησε ὅτι εἶναι Ἕλληνας Βορειοηπειρώτης ἀπομακρύνθηκαν καὶ ἔψαξαν γιὰ ἄλλους συμπατριῶτες τους. Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες σχηματίστηκε μία ἄτυπη ἀλβανικὴ ὁμάδα ἐντός τοῦ κέντρου νεοσυλλέκτων Μεσολογγίου.
Τὸ συγκεκριμένο φαινόμενο ἦταν ἀναμενόμενο νὰ ἐμφανιστεῖ μετὰ ἀπὸ τὶς ἀθρόες ἀποδόσεις τῆς ἑλληνικῆς ὑπηκοότητας σὲ ἀλβανοὺς οἱ ὁποῖοι θὰ περνοῦσαν καὶ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό. Χάρη καὶ στὸν αὐξημένο ἀριθμό τους, οἱ συγκεκριμένης ἐθνικότητας ξένοι ποὺ ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ζήσουν καλύτερα ἀπ’ ὅσο θὰ ζοῦσαν στὴν πατρίδα τους καὶ πῆραν τὴν ὑπηκοότητα...
τῆς χώρας ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ, ἦταν θέμα χρόνου νὰ ἀποκτήσουν καὶ τὸ ἀνάλογο θάρρος – θράσος. Σὲ τέτοιο βαθμὸ ὥστε νὰ κάνουν καὶ νὰ ἀπαθανατίζουν μέσω φωτογραφιῶν, χειρονομίες ποὺ παραπέμπουν σὲ ἐθνικὰ σύμβολα τοῦ κράτους προέλευσής τους φορώντας τὴ στολὴ καὶ τὸ ἐθνόσημο τοῦ Ἕλληνα Στρατιώτη.
Τὸ πρῶτο κροῦσμα σημειώθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2015 ὅταν πέντε στρατιῶτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ βγῆκαν φωτογραφία μὲ τὴ στρατιωτικὴ ἀμφίεσή τους σχηματίζοντας μὲ τὰ χέρια τους τὸν λεγόμενο «ἀλβανικὸ ἀετό».

Ἡ φωτογραφία δημοσιεύτηκε ἀρχικὰ σὲ ἀλβανικὴ ὁμάδα τοῦ facebook, ἔγινε γνωστὴ ἀπὸ πολλὲς ἑλληνικὲς ἰστοσελίδες ἀλλὰ σὰν θέμα δὲν πῆρε μεγάλες διαστάσεις, παρόλο ποὺ σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἦταν εἰς γνῶσιν τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας.
Φτάσαμε στὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017 γιὰ νὰ δοῦμε ξανὰ μία παρόμοια φωτογραφία μέσα ἀπὸ ἕνα ἑλληνικὸ στρατόπεδο (τὸ Κέντρο Ἐκπαίδευσης Μεσολογγίου καὶ πάλι), αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ περισσότερους νεαροὺς ντυμένους στὰ χακί, ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸ αὐτὴ τὴν φορά.
«Δῶσε θάρρος στὸν χωριάτη νὰ σ’ ἀνέβει στὸ κρεβάτι» λέει ἡ σοφὴ λαϊκὴ παροιμία, ἡ ὁποία βρίσκει ἔδαφος στὸν ὠχαδερφισμὸ τοῦ μεγαλύτερου τμήματος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀλλὰ καὶ στὴν καλλιεργούμενη ἐνοχὴ περὶ «ρατσισμοῦ πρὸς τὸ διαφορετικό».

Τώρα ὅμως ἦταν μέγας ὁ σάλος ποὺ ξέσπασε, μὲ τὴν πολιτικὴ ἀλλὰ καὶ τὴ στρατιωτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας νὰ παίρνουν ἐπιτέλους θέση.
Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Ἔνορκης Διοικητικῆς Ἐξέτασης, ὁ ἀρχηγὸς ΓΕΣ ἀντιστράτηγος Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς ἀποφάσισε νὰ ἐπιβάλλει ποινὴ φυλάκισης 50 ἡμερῶν σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ ἀλβανικῆς καταγωγῆς ὁπλίτες ποὺ φωτογραφήθηκαν στὸ Κέντρο Ἐκπαίδευσης Μεσολογγίου σχηματίζοντας τὸν ἀλβανικὸ ἀετό.
Δηλαδὴ καὶ τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα θὰ διατηρήσουν καὶ τὴν θητεία τους στὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ θὰ συνεχίσουν…

Οἱ ἀλβανοὶ ζητοῦν καὶ τὰ ρέστα
Ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ ἀντίθετα, σὲ μεγάλο μέρος της, ζητάει καὶ τὰ ρέστα. Χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ βουλευτῆ τοῦ κυβερνῶντος Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος Ἀλβανίας Πίρο Λούταϊ ποὺ ἐξομοίωσε τὴν ἐπίμαχη σκηνὴ μὲ τὸ δικαίωμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν νὰ ὑψώνουν ἑλληνικὲς σημαῖες στὰ σπίτια τους στὰ χωριὰ τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας!
Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ ἀτυχὴς ἐξίσωση τῶν ἀλβανῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν μὲ τοὺς γηγενεῖς Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου…
Μία ἀλβανικὴ ἰστοσελίδα, θέλοντας νὰ ἀπαντήσει μὲ τὸ «ἴδιο νόμισμα», δημοσίευσε φωτογραφίες στὶς ὁποῖες ἐμφανίζονται Ἕλληνες στρατιῶτες νὰ κρατοῦν τὴ σημαία τῆς Αὐτόνομης Βορείου Ἠπείρου, ἀπευθύνοντας ἐρώτημα στὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἄμυνας Πάνο Καμένο ἂν προτίθεται νὰ τοὺς τιμωρήσει ἀνάλογα, μιᾶς καὶ ἡ πράξη τους, σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια ἰστοσελίδα, ἀποτελεῖ πολεμικὴ πρόκληση…

Καῖνε ἑλληνικὲς σημαῖες καὶ ρημάζουν σπίτια Βορειοηπειρωτῶν
Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου ἡ ἐθνικιστικὴ ὁμάδα «Κίνηση γιὰ τὴν Ἑνωμένη Ἀλβανία» ξεκίνησε μία σειρὰ βεβήλωσης ἑλληνικῶν σημαιῶν, κάνοντας τὴν ἀρχὴ ἀπὸ τὸ σπίτι ἑνὸς ἡλικιωμένου Ἕλληνα στὸ Κάστρο τῆς Χιμάρας. Μέλη τῆς ὀργάνωσης ποὺ ἔχει ἡγέτη τὸν Κοσσοβάρο Ταχὶρ Βελίου κατέβασαν τὴν γαλανόλευκη ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς οἰκίας τοῦ ὁμογενοῦς καὶ στὴν συνέχεια ἔσκισαν καὶ ἔκαψαν τὸ ἐθνικό μας σύμβολο, ἀνεβάζοντας φωτογραφία – πειστήριο στὸ facebook.

Τὸ πρωὶ τῆς 10ης Ἰανουαρίου κατέβασαν τὴν ἑλληνικὴ σημαία ποὺ ἦταν ὑψωμένη ἔξω ἀπὸ τὰ κεντρικὰ γραφεῖα τῆς Δημοκρατικῆς Ἕνωσης Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας «Ὁμόνοια» στοὺς Ἅγιους Σαράντα. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ γινόταν στὸν συγκεκριμένο χῶρο γιὰ τρίτη φορὰ μέσα σὲ ἕναν χρόνο.
Ἀκολούθησε ἀνάλογη κίνηση στὶς 20 Ἰανουαρίου. Στὸ στόχαστρο μπῆκε ἡ ἑλληνικὴ σημαία ποὺ κυμάτιζε σὲ ἕνα παρεκκλήσι στὸ χωριὸ Γεωργουτσάτες, ἕδρα τοῦ μειονοτικοῦ Δήμου Δρόπολης στὴν περιφέρεια Ἀργυροκάστρου.

Ὅμως στὸν Δῆμο Δρόπολης τὰ προβλήματα εἶναι ἀκόμα πιὸ σοβαρά. Τοὺς τελευταίους δύο μῆνες διεξάγεται ἕνα κύμα διαρρήξεων στὰ σπίτια σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ ἑλληνικὰ μειονοτικὰ χωριὰ τῆς περιοχῆς, ποὺ ὁρισμένες φορὲς συνοδεύεται ἀπὸ καταστροφὴ πινακίδων στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ἀναγραφὴ συνθημάτων περὶ «ἀλβανικῆς Τσαμουριᾶς».
Ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ τῆς Δρόπολης ἀποδίδει τὸ φαινόμενο σὲ ἀλβανικοὺς ἐθνικιστικοὺς κύκλους. Ὅπως τονίζει σὲ ἀνακοίνωσή της «ὅλα αὐτὰ τὰ συμβάντα συμπεριλαμβάνονται στὴν ἐκστρατεία ἐκφοβισμοῦ καὶ τρομοκρατίας τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, μὲ τὴν ἀνοιχτὴ ἀνοχὴ τῆς τοπικῆς ἀστυνομίας, γιὰ τὴ δράση τῆς ὁποίας στὸν Δῆμο ἔχουμε πολλὰ ἐρωτηματικά».

Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρατέθηκαν, τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες σημειώθηκαν διαρρήξεις σὲ περισσότερα ἀπὸ ἑκατὸ σπίτια στὸν Δῆμο Δρόπολης, κυρίως στὰ χωριὰ Δερβιτσάνη, Γράψη, Γεωργουτσάτες καὶ Βουλιαράτες.
Ὁ Δήμαρχος Δρόπολης, Ἀχιλλέας Ντέτσικας, μιλώντας στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ, δὲν ἔκρυψε τὶς ἀνησυχίες του γιὰ ἐνέργειες ποὺ ἀποσκοποῦν στὸν ἐκφοβισμὸ τῶν μειονοτικῶν.
«Διαθέτουν ἄριστο σύστημα πληροφόρησης καὶ στὶς περισσότερες περιπτώσεις οἱ διαρρῆκτες δὲν παίρνουν τίποτε ἀπὸ τὰ σπίτια, ἁπλῶς κάνουν τὰ πάντα ἄνω κάτω καὶ φεύγουν» δήλωσε ὁ κ. Ντέτσικας, ἐκφράζοντας τὶς ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὸν ρόλο τῆς ἀστυνομίας.
Τὸ ὅλο κλίμα ἔχει προκαλέσει ἀναστάτωση, φόβο καὶ ἀπογοήτευση στοὺς Ἕλληνες ὁμογενεῖς ποὺ νιώθουν ἀπροστάτευτοι, ἐνῶ καταγγέλλουν ὅτι δὲν τολμοῦν νὰ προβοῦν σὲ ἐπώνυμες καταγγελίες, διότι θεωροῦν πὼς κάτι τέτοιο θὰ δώσει ἀφορμὴ νὰ ἀπειληθοῦν περαιτέρω. Ἀντίθετα πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς Δρόπολης εἶναι ἕτοιμοι νὰ πάρουν τὸν νόμο στὰ χέρια τους καὶ νὰ σχηματίσουν ὁμάδες ἄμυνας γιὰ τὴν προστασία τῶν χωριῶν καὶ τῶν περιουσιῶν τους.

Δεδομένης τῆς κατάστασης ποὺ ἐπικρατεῖ, ὁ μειονοτικὸς Βουλευτὴς Ἀργυροκάστρου μὲ τὸ συγκυβερνὸν «Σοσιαλιστικὸ Κίνημα γιὰ τὴν Ἔνταξη» Βαγγέλης Τάβος ζήτησε δημοσίως ἀπὸ τὸν Ἀλβανὸ Ὑπουργὸ Δημόσιας Τάξης Ταχίρι τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀστυνομικοῦ διευθυντῆ Ἀργυροκάστρου.
Σὲ δηλώσεις του ὁ κ. Τάβος σὲ ἀλβανικὰ ΜΜΕ ἀνέφερε πὼς ἐνῶ τὸν τελευταῖο καιρὸ στὰ χωριὰ τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας ποὺ τὸ φαινόμενο τῶν διαρρήξεων ἔχει αὐξηθεῖ, ὁ ρόλος τῆς ἀστυνομίας εἶναι παθητικὸς καὶ σχεδὸν ἀνύπαρκτος. Παράλληλα τόνισε πὼς κάποιοι ἀξιωματικοί τῆς ἀστυνομίας ἀσχολοῦνται μὲ τὴν προστασία τῶν χασισοφυτειῶν ἀλλὰ καὶ τὴν προστασία τῶν ἐμπόρων χασίς!
Σὲ πρόσφατη ἐκδήλωση τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κινήματος γιὰ τὴν Ἔνταξη στὴν Δρόπολη, ὁ μειονοτικὸς βουλευτὴς ἔκανε σαφὲς πὼς εἶναι πλέον ἀποφασισμένος νὰ ἔρθει σὲ σύγκρουση ἀκόμα μὲ τὸν ἴδιο τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Ἀλβανίας ἀλλὰ καὶ ὁποιονδήποτε προσπαθήσει νὰ καταπατήσει τὰ δικαιώματα τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας.

Σὰν νὰ μὴν ἔφταναν ὅλα αὐτὰ ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα «ξαναχτύπησε» πρὶν λίγες μέρες μὲ νέο μάθημα ἱστορίας. Ὅπως ὑποστήριξε σὲ ἀνάρτησή του στὸ διαδίκτυο, ὁ Ἀλὴ Πασὰς τῶν Ἰωαννίνων ἐνέπνευσε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ γιὰ αὐτὸ θὰ ἔπρεπε οἱ Ἕλληνες νὰ τοῦ εἶναι εὐγνώμονες!
Ἂν συνδυάσουμε ὅλα τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν ταυτόχρονα γύρω ἀπὸ τὶς ἑλληνο-ἀλβανικὲς σχέσεις τοὺς τελευταίους μῆνες μᾶς ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ κατάσταση μοιάζει μὲ καζάνι ποὺ βράζει…
Πειραιᾶς Κανάλι 1 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.