9 Ιαν 2017

Ἡ Κῦπρος κινδυνεύει

Γράφει ὁ Δημήτρης Περδίκης
Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἀκοῦμε στερεότυπα, δογματικὰ θὰ ἔλεγα, στὶς διμερεῖς συναντήσεις μὲ ξένους ἐπισήμους νὰ ἀναφέρεται κάθε φορά, μονότονά το ἴδιο: «Στηρίζουμε τὴν λύση τοῦ κυπριακοῦ στὰ πλαίσια μίας δικοινοτικῆς, διζωνικῆς ὁμοσπονδίας». Τόσο ἀπὸ τοὺς ξένους ἡγέτες ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις. Οἱ ἀναφορὲς αὐτὲς γίνονται μὲ τέτοια δογματικὴ εὐλάβεια σὰν νὰ πρόκειται γιὰ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως σὲ θρησκευτικὴ σύνοδο. 
Ἡ διζωνικὴ-δικοινοτικὴ ὁμοσπονδία ὑπῆρξε ἐξαρχῆς ἀπαίτηση τῆς Τουρκίας καὶ ἐξυπηρετοῦσε τὰ συμφέροντα καὶ τὰ σχέδια της καὶ μόνο. Καταλάβαινε ὁ κάθε Ἕλληνας ἐπίσημος ὅταν ἀναφερόταν σὲ αὐτὸ τί πραγματικὰ αὐτὸ σημαίνει; Μᾶλλον ὄχι. Ἡ Τουρκία ὅμως κατόρθωσε νὰ τραβήξει τὸ ζητούμενο σὲ αὐτὰ ποὺ ἡ ἴδια ἐπιδιώκει (καὶ δὲν ὁμολογεῖ). Ὅπως ἀκριβῶς κάνει μὲ τὸ Αἰγαῖο, τὶς καλούμενες ἀπὸ αὐτὴν «γκρίζες ζῶνες», ὑφαλοκρηπίδα, θαλάσσιες καὶ ἀέριες ζῶνες καὶ ὅτι ἄλλο θέλει νὰ....
διεκδικήσει στὰ πλαίσια τῆς διαχρονικῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς της. Ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ διεθνὲς δίκαιο ἢ ἐρμηνεύοντάς το ὅπως θέλει, τραβάει τὴν διελκυστίνδα προσπαθώντας νὰ ὑλοποιήσει τὰ ἔκνομα σχέδιά της.
    Τὸ 2004 τὸ σχέδιο Ἀνάν ἀπορρίφτηκε ἀπὸ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ. Τώρα ἐμφάνισαν ἕναν Τουρκοκύπριο ἡγέτης ἐξαιρετικὰ ἐπικοινωνιακὸ καὶ καταφερτζή, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖ ἐπιρροὴ στὸν πρόεδρο τῆς ΚΔ, ποὺ φαίνεται πὼς γιὰ κάποιους λόγους, στοὺς ὁποίους δὲν θέλω νὰ ἀναφερθῶ, ἔχει προφανῆ ἀδυναμία οὐσιαστικῆς ἄσκησης τῶν καθηκόντων του.
     Φτάνουμε λοιπὸν σὲ ἕνα τερατῶδες νέο σχέδιο διζωνικῆς-δικοινοτικῆς συνομοσπονδίας τὸ ὁποῖο ἂν θὰ γίνει ἀποδεκτὸ θὰ νομιμοποιήσει τὸ ἔκνομο τουρκικὸ κατασκεύασμα στὰ βόρειά το νησιοῦ καὶ θὰ δημιουργήσει ἕνα τουρκικὸ προτεκτοράτο στὸν νότο, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ τουρκοποιηθεῖ πλήρως μέσα σὲ κάποιο χρονικὸ διάστημα.

Πιὸ συγκεκριμένα, μὲ τὸ σχέδιο αὐτό:
Ἡ Τουρκία νομιμοποιεῖ τὴν εἰσβολὴ καὶ κατοχὴ τοῦ 1974 καθὼς καὶ ὅλα τα ἐγκλήματα πολέμου, ἐποικισμοῦ, τουρκοποίησης κλπ ποὺ ἔχει διαπράξει.
Διατηρεῖ τὸ κρατικὸ μόρφωμα ποὺ ἡ ἴδια δημιούργησε, μὲ μικρὲς ἐδαφικὲς παραχωρήσεις ἀλλὰ καὶ μὲ πλήρη ἰσχὺ τῶν συμφωνιῶν μὲ τὶς ὁποῖες τὸ ἔχει δεσμεύσει. Ἐπιπλέον θὰ θελήσει νὰ ἐλέγχει τὴν ἄντληση καὶ τὴν διανομὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου.
Ἡ ψῆφος τῶν τουρκοκυπρίων θὰ ἔχει πολλαπλάσια ἰσχὺ αὐτῆς τῶν ἑλληνοκυπρίων.
Τουρκοκύπριος πρόεδρος ἐκ περιτροπῆς. (Σκεφθεῖτε, μετὰ ἀπὸ κάποια προβοκάτσια ὁ Τ/κ πρόεδρος νὰ κάνει ἔκκληση πρὸς τὴν Τουρκία νὰ παρέμβει ἐπειδὴ δῆθεν κινδυνεύουν οἱ Τ/κ)
Ἡ Τουρκία θὰ διατηρήσει στρατὸ στὴν Κύπρο καὶ ἐπεμβατικὰ δικαιώματα (ἐγγυήσεις). Ἐπειδὴ αὐτὰ συναντοῦν ἀντιδράσεις, τὶς ἀπαιτήσεις αὐτὲς ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νὰ τὶς μασκαρέψει. Συνδέει λοιπὸν τὴν ἀπόσυρση τοῦ στρατοῦ της ἀπὸ τὴν Κύπρο μὲ τὴν εἰσδοχή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (Ἡ Τουρκία ἴσως νὰ μὴν γίνει ποτὲ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὅμως καὶ ἂν αὐτὸ συμβεῖ θεωρῶ πὼς εἶναι ὁ πιὸ σίγουρος δρόμος πρὸς τὴν κατάρρευση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἰκοδομήματος). Τὰ ἐπεμβατικὰ τῆς δικαιώματα προσπαθεῖ νὰ τὰ περιπλέξει μὲ ἐπεμβατικὰ δικαιώματα τοῦ ΝΑΤΟ.
Μεγάλο μέρος τῶν Τούρκων ἐποίκων θὰ ἔχει δικαίωμα παραμονῆς στὸ νησί.
Ἕνα μέρος τῶν Ε/κ προσφύγων θὰ μπορεῖ νὰ ἐπιστρέψει ὑπὸ τουρκικὴ διοίκηση. Καταλαβαίνετε τί αὐτὸ σημαίνει; Στὸ Βέλγιο, κέντρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῆς Εὐρώπης τῶν περιφερειῶν, ὅπου ὑποτίθεται ὅτι κάθε τί τὸ ἐθνικιστικὸ ἔχει πλέον ξεπεραστεῖ, ἐκεῖ στὴν Φλάνδρα θέλησα νὰ ρωτήσω πὼς θὰ πάω στὸν προορισμό μου στὰ Γαλλικά. Ἡ ἀντίδραση τῆς κυρίας ποὺ ρώτησα ἦταν ἕνα σὸκ γιὰ μένα.
Οἱ Τ/κ πληθυσμιακὰ περίπου 18% θὰ διαμοιράζονται 50%-50% τὴν κεντρικὴ διοίκηση τῆς συνομοσπονδίας. 
Αὐτὸ εἶναι τὸ αὐτοκτονικὸ σχέδιο ποὺ προσπαθοῦν νὰ περάσουν. Οἱ Τοῦρκοι ἔλεγχαν τὸ 34%, ἔτσι θὰ ἐλέγχουν τὰ πάντα.
    Ἀκόμα ἔχουμε καὶ ἄλλες παράπλευρες ἀπώλειες. Ὡς τώρα ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία ἦταν μιὰ δεύτερη Ἑλλάδα. Στὸν ΟΗΕ, Στὴν ΕΕ, στὶς διεθνεῖς σχέσεις, στὴν παιδεία, στὰ πάντα. Ἔτσι μὲ τὴν Κύπρο στὸ πλάι κάθε ἐπιδίωξη εἶχε διπλάσια ἰσχύ. Ἔχουμε συνηθίσει στὴν Γιουροβίζιον νὰ ἔχουμε πάντα το 12άρι τῆς Κύπρου καὶ ἀντίστροφα. Ὁ ἐθνικός μας χῶρος ἄτυπα ἔχει μεγαλώσει καὶ ἔχουμε συνηθίσει σὲ αὐτό. Ἀλλοίμονο μὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο (ἂν περάσει) ὅλα θὰ ἀλλάξουν.
     Ἃς ἐλπίσουμε πὼς τὸ σχέδιο αὐτὸ δὲν θὰ περάσει γιατί θὰ εἶναι ἕνα ἔγκλημα, μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες προδοσίες ποὺ θὰ ἔχει γνωρίσει ὁ ἑλληνισμός.
     Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ὅμως θὰ πρέπει νὰ γίνει σαφὲς πὼς πλέον ὁτιδήποτε θὰ πρέπει νὰ ξεκινάει ἀπὸ μηδενικὴ βάση. Ὡς τώρα σὲ κάθε ἐπανάληψη τῶν συνομιλιῶν οἱ προηγούμενες παραχωρήσεις θεωρεῖτο κάτι τὸ συμφωνημένο. Ὅλα ἄρχιζαν ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἑλληνικὲς παραχωρήσεις στὶς ὁποῖες προστίθεντο καὶ οἱ νεότερες. Ἔτσι φτάσαμε ἐδῶ. Τὸ κυπριακὸ εἶναι ἕνα ζήτημα εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς. Γιὰ τοὺς Τουρκοκύπριους, οἱ περισσότεροί τν ὁποίων εἶναι ἀπόγονοι Κυπρίων Λινοβάμβακων, ὑπάρχουν ὅλες οἱ πρόνοιες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου. Ὅτι ἰσχύει καὶ στὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες μὲ ἰσοδύναμες μειονότητες, θὰ ἰσχύσει καὶ στὴν Κύπρο.
      Θὰ ποὺ κάποιοι, ἔτσι δὲν θὰ ὑπάρξει λύση ποτέ. Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι. Συμφωνία τώρα σημαίνει συμφωνία στὴν πιὸ ἄσχημη στιγμὴ γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ καὶ μία ἰσχυρὴ Τουρκία μὲ ἕναν ἐπιθετικὸ ἡγέτη ποὺ ζητάει ἐδάφη γιὰ τὴν ἀνασύσταση τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας!! Θὰ ἔλθει ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ ἀπὸ μηχανῆς Θεὸς τῶν Ἑλλήνων θὰ δώσει τὴν κατάλληλη λύση τὴν σωστὴ στιγμή. Χρειαζόμαστε ὅμως καὶ μία ἰσχυρὴ Ἑλλάδα μὲ ἕναν ἑνωμένο ἑλληνισμό.

1 σχόλιο:

  1. ΠΟΛΥ ΟΡΘΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ.ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΣΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΤΕΨΗΦΙΣΕ!!!!!!!!
    ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΛΕΝΕ ΟΧΙ
    https://www.youtube.com/watch?v=aeUpAaLmd1o

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.