31 Ιαν 2017

Ἅγιος Παΐσιος: Οἱ Ἅγιοι δὲν παρεξηγοῦνται

Πατερικὰ χωρία Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, 
ἐπιμέλεια Χριστόδουλος Ἠλιάδης
Οἱ Ἅγιοι δὲν παρεξηγοῦνται ὅπως οἱ ἄνθρωποι, ἐὰν εὐλαβούμεθα περισσότερο ἕνα μικρότερο Ἅγιο ἀπὸ ἕνα μεγαλύτερο, γιατί εἶναι Ἅγιοι καὶ δὲν ἔχουν τὶς ἀνθρώπινες μικρότητες.
Οἱ Ἅγιοι ἔχουν φυσικὰ τὴν ἀνθρώπινη Ἁγιότητα καὶ ὄχι τὴν θεϊκὴ Τελειότητα, ποὺ ἔχει ὁ Χριστός. Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ σκανδαλιζόμαστε, ὅταν βλέπουμε καμιὰ μικρὴ ἀτέλεια μέσα στὶς πολλὲς ἀρετὲς τῶν Ἁγίων. Οὔτε πάλι νὰ παίρνουμε ὡς παράδειγμα μία ἀτέλεια ποὺ εἶχαν στὶς ἀρχὲς τοῦ πνευματικοῦ τους ξεκινήματος, καὶ νὰ δικαιολογοῦμε τὶς ἀδυναμίες μας, διότι στὶς ἀρχὲς τῆς πνευματικῆς τους ἐκπαιδεύσεως, τοὺς ἐκπαίδευε καὶ ὁ Θεός, παίρνοντας γιὰ λίγο τὴν Χάρη Του, γιὰ νὰ γνωρίσουν τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία τους, νὰ ταπεινωθοῦν καὶ μετὰ νὰ δεχτοῦν διπλὴ Χάρη, καὶ γιὰ νὰ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς παραδείγματα.
Ἀλλὰ ποῦ νὰ ξέρουμε ἐὰν οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἀδυναμίες πού παρουσίαζαν οἱ Ἅγιοι δὲν ἦταν προσποιητές, γιὰ νὰ καλύψουν τὴν Ἁγιότητά τους; Διότι, ἐὰν οἱ Ἅγιοι πουλοῦσαν τὴν Ἁγιότητα, δὲν θὰ εἶχαν Ἁγιότητα καὶ δὲν θὰ ἦταν φυσικὰ τότε καὶ Ἅγιοι.
Γι΄ αὐτὸ σὲ πολλὴ εὐλάβεια θὰ πρέπει νὰ τοὺς ἔχουμε καὶ πολλὴ εὐγνωμοσύνη πρέπει νὰ χρεωστοῦμε καὶ στοὺς ἀνώνυμους ἀκόμη Ἁγίους, ποὺ μᾶς βοηθᾶνε σιωπηλὰ μὲ τὶς πρεσβεῖες τους καὶ μὲ τὸ σιωπηλό τους παράδειγμα τῆς μεγάλης τους ταπεινοφροσύνης, ποὺ παρεκάλεσαν τὸν Θεὸ ἐπίμονα ἔτσι μοῦ λέει ὁ λογισμὸς νὰ μείνουν ἄγνωστοι, γιὰ νὰ μὴν...
τιμηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ νὰ συνεχίζουν νὰ βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, «ἐν τῷ κρυπτῷ».
Ὅποιος τιμάει τοὺς Ἁγίους, ἀναμφιβόλως τιμάει πολὺ περισσότερο τὴν Παναγία. Ὅπως, ἐπίσης, αὐτὸς ποὺ τιμάει τὴν Παναγία πολύ, φυσικὰ τιμάει περισσότερο τὴν Παναγία Τριάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.