30 Ιαν 2017

Ναυπάκτου: «Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ἐμπειρικός θεολόγος»

Μιά ξεχωριστή ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 28 Ἰανουαρίου στό ἀμφιθέατρο τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου. Πρόκειται γιά τήν βιβλιοπαρουσίαση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου «Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ἐμπειρικός θεολόγος». Ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στά πλαίσια τῶν προγραμμάτων πολιτιστικῶν δραστη¬ριοτήτων, ὑπό τήν ἐπίβλεψη τοῦ διευθυντῆ τοῦ Σχολείου κ. Ἀντωνίου Μπέκου, τῆς θεολόγου κ. Βασιλικῆς Σιάσου, τοῦ φιλολόγου κ. Ἀριστείδη Λαδιᾶ καί τοῦ φυσικοῦ καί ὑποδιευθυντῆ κ. Δημητρίου Καλογερῆ.
Μετά τήν εἰσαγωγή καί τό καλωσόρισμα τοῦ κ. Διευθυντῆ, οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου παρουσίασαν μέ λόγο, ἀναπαράσταση, προβολή φωτογραφιῶν καί βίντεο τόν βίο τοῦ ἁγίου Παϊσίου. Ἔπειτα παρουσίασαν τίς περιλήψεις πού εἶχαν κάνει τῶν κεφαλαίων τοῦ βιβλίου τοῦ Μητροπολίτου.
Ἐνδιάμεσα μιά μαθητική χορωδία μέ συνοδεία....
μουσικῶν ὀργάνων ἔψαλε ὕμνους ἤ τραγουδοῦσε σχετικά τραγούδια.
Στό δεύτερος μέρος ὁ τ. Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων καί τ. Γυμνασιάρχης τοῦ 2ου Γυμνασίου κ. Ἀπόστολος Τσακούμης μίλησε γιά τήν πνευματική σχέση τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου μέ τό γέροντα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, τήν συμβολή του στήν ἁγιοκατάταξη τοῦ ἁγίου Παϊσίου, καί γιά τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου ὡς Ἐκκλησιαστικό συγγραφέα.
Τέλος, στό τρίτο μέρος κλήθηκε ὁ συγγραφέας νά μιλήση γιά τό βιβλίο του καί νά κλείση τήν ἐκδήλωση.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν ἔκπληξή του καί τήν συγκίνησή του γιά τήν ἐκδήλωση, γιατί ὁ ἴδιος δέν συνηθίζει νά κάνη παρουσιάσεις τῶν βιβλίων του.
Ἔτσι ἡ παρουσίαση ἑνός βιβλίου του ἀπό μαθητές τοῦ Γυμνασίου καί μάλιστα μέ τόν κατανυκτικό τρόπο πού ἔγινε ἦταν κάτι τό μοναδικό.
Ἀναφέρθηκε ἐν ὀλίγοις στήν γνωριμία του μέ τόν Γέροντα Παΐσιο καί σέ πτυχές τοῦ βιβλίου καί περάτωσε τήν ὁμιλία του λέγοντας ὅτι καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης προσευχόταν ἐσωτερικά στόν ἅγιο Παΐσιο νά προστατεύη ἰδιαίτερα τά παιδιά πού συμμετεῖχαν καί κουράσθηκαν γιά τό ἔργο αὐτό.
Ἦταν μιά ἐξαίρετη ἐκδήλωση, πού, σύν τοῖς ἄλλοις, δείχνει καί τά ἀγαθά ἀποτελέσματα τῆς καλῆς συνεργασίας τοῦ Σχολείου μέ τήν Ἐκκλησία, ὅταν ὑπάρχη καλή διάθεση ἑκατέρωθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.