28 Δεκ 2016

Καταπέλτης τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας ἐναντίον τῆς ψευδο - Συνόδου τῆς Κρήτης!

Μετὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἡ ὁποία μὲ ἀνακοίνωσή της εἶχε χαρακτηρίσει τὴν ψευδο-Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου ἀντιπατερική, ἔρχεται πνευματοκινήτως ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας, καὶ μὲ κείμενό της ἀπορρίπτει τὴν «Σύναξη τῆς Κρήτης»! Οἱ Ἐκκλησίες Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας λοιπόν, ἐλέγχουν μὲ τὶς Πατερικὲς θέσεις τους τὴν ἀπαράδεκτη καὶ περίεργη στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῆς ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Ὡς ἀπαύγασμα, θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴν τονίσουμε, ὅτι μετὰ καὶ τὶς τελευταῖες χαρούμενες ἀγγελίες, θὰ ἦταν ἄτοπη κάθε σκέψη γιὰ ἀποτείχιση ἐκ μέρους τῶν ἀντι-οἰκουμενιστῶν. Ἂς προσέξουμε νὰ μὴν γελαστοῦμε ἀπὸ τὶς «Φαναριώτικες παγίδες», ἀλλὰ νὰ μείνουμε σὲ κοινωνία ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. 
Διαβάστε τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας:

Συνεδρίασε στὶς 22 Δεκεμβρίου 2016 ἡ ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πατριάρχου Ἠλία Β΄. Μεταξὺ τῶν θεμάτων ποὺ συζητήθηκαν ἡ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μὲ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Μετὰ ἀπὸ συζήτηση ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἀποφάνθηκε σχετικὰ ὅτι:


- Ἐπειδὴ στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης δὲν συμμετεῖχαν τέσσερις Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἡ Σύνοδος δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ Καθολική. 
- Στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης παραβιάστηκε ἡ ἀρχὴ τῆς συναίνεσης ποὺ εἶχε συμφωνηθεῖ προσυνοδικὰ ὡς τρόπος λήψης τῶν ἀποφάσεων καὶ σήμαινε ὅτι οἱ ἀποφάσεις θὰ πρέπει νὰ λαμβάνονται μὲ τὴ συγκατάθεση καὶ τὴν ὁμόφωνη γνώμη ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν. 
- Ἑπομένως οἱ ἀποφάσεις καὶ τὰ κείμενα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης δὲν εἶναι δεσμευτικὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία. 
- Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διόρθωση σὲ σημεῖα ἢ καὶ ἡ πλήρης ἀντικατάσταση τῶν κειμένων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Γιὰ τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ μελετήσουν καὶ νὰ ἐκφράσουν τὶς θέσεις καὶ ἀνησυχίες τους θεολόγοι καὶ κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας. 
Τέλος ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας γιὰ τὴν περαιτέρω μελέτη τῶν κειμένων συγκρότησε ἐπιτροπὴ μὲ Πρόεδρο τὸν Μητροπολίτη Γκόρι καὶ Ἀτένι Ἀνδρέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.