15 Οκτ 2016

Ἰνστιτοῦτο Gatestone: "Πρόσφυγες ἢ δυνάμεις κατοχῆς;"

Φωτογραφία: Θρησκευτικές ἐκδηλώσεις μουσουλμάνων στὸν Πειραιὰ
Τί συμβαίνει ὅταν ἕνας στρατὸς κατοχῆς ἐγκαθίσταται σὲ μιὰ χώρα; Καταλαμβάνει τὴ γῆ, ἀναγκάζει τοὺς κατοίκους νὰ ἀκολουθήσουν τὸ δικό του τρόπο ζωῆς. Εφαρμόζει μέτρα ἐναντίον τῶν κατοίκων τῆς χώρας, προπαγανδίζει τὶς πεποιθήσεις του καὶ χρησιμοποιεῖ βία γιὰ νὰ τοὺς ἐπιβληθεῖ. Αὐτό, δυστυχῶς, ἔχει συμβεῖ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς μετανάστες ποὺ φαίνεται νὰ «ξεχνοῦν» ὅτι φιλοξενοῦνται στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀναγκάζει τοὺς Ἕλληνες νὰ αἰσθάνονται σὰν ἐπισκέπτες στὴ χώρα τους.
Ἂν κάποιος εἶναι σὲ πόλεμο ἢ ἡ ζωὴ του βρίσκεται σὲ κίνδυνο στὴν πατρίδα του, ὅταν φτάνει σὲ μιὰ χώρα προορισμὸ ἡ ὁποία τοῦ προσφέρει ἄσυλο, πρέπει νὰ τὴν εὐγνωμονεῖ, νὰ σέβεται τὴν ἱστορία τῆς χώρας, τοὺς ἀνθρώπους τίς ἀξίες της καὶ τοὺς νόμους της. Τὸ ἴδιο θὰ ἰσχύει καὶ γιὰ ἕναν μετανάστη ποὺ θέλει νὰ πάει σὲ μιὰ χώρα ὅπου ἐλπίζει ὅτι θὰ βρεῖ ἕνα καλύτερο μέλλον.
Στὴν Ἑλλάδα, ἀντίθετα, οἱ παράνομοι μετανάστες - τοὺς ὁποίους τὰ μέσα ἐνημέρωσης ἀποκαλοῦν "πρόσφυγες" - προφανῶς προσπαθοῦν τεχνητὰ νὰ....
τοὺς νομιμοποιήσουν στὴν ἠθικὴ συνείδηση τῶν πολιτῶν.
Οἱ παράνομοι μετανάστες καταλαμβάνουν χώρους ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν, μὲ τὴ χρήση βίας, μπλοκάρουν δρόμους, διαπράττουν ἐγκλήματα κατὰ τῆς δημόσιας περιουσίας, ἐνεργοῦν ἐπιθετικὰ πρὸς τοὺς κατοίκους καὶ τὴν ἀστυνομία, καὶ προκλητικὰ τονίζουν ὅτι αἰσθάνονται προσβεβλημένοι ὅταν βλέπουν σύμβολα ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὸν Χριστιανισμό. Οἱ παράνομοι μετανάστες συμπεριφέρονται λὲς καὶ ὅτι βρίσκονται στὴν χώρα τους.
Πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες, 200 Βορειοαφρικανοὶ καὶ Πακιστανοὶ ἐξεγέρθηκαν στὴ μέση τῆς νύχτας, ἀπαιτώντας νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Λέσβο, φωνάζοντας, «Τζιχάντ! Τζιχὰντ» σπάζοντας τὰ αὐτοκίνητά των κατοίκων στὸ κέντρο τοῦ νησιοῦ καὶ διαταράσσοντας τὴν τοπικὴ κοινότητα. Οι μετανάστες ἰσχυρίστηκαν ὅτι κάποιος τοὺς εἶπε γιὰ τὸν θάνατο 7 μεταναστῶν σὲ ἕνα πλοῖο, ἔτσι ὥστε νὰ ξεσηκώθηκαν ἐναντίον τῶν ἀρχῶν. Ἡ ἀστυνομία καὶ ὁρισμένες ΜΚΟ ἐξήγησαν ὅτι αὐτὸ ἦταν παραπληροφόρηση, ἀλλὰ οἱ 200 μετανάστες προφανῶς δὲν ἐνδιαφέρθηκαν νὰ ἀκούσουν τὴν ἄλλη ἐκδοχή.
Οἱ μετανάστες ἦταν ἕτοιμοι νὰ ξεκινήσουν τζιχάντ, ἐπειδὴ πίστεψαν μιὰ φήμη ποὺ ἀκόμη καὶ
ἂν ἦταν ἀλήθεια, τὸ ἑλληνικὸ κράτος δὲν εἶχε καμία εὐθύνη. Ὅπως ἀποδείχθηκε, δὲν ὑπῆρχαν νεκροὶ μετανάστες ἡ ἐξέγερση ἦταν ἕνα «λάθος», ἀλλὰ ἡ ἀστυνομία καὶ οἱ ντόπιοι ἔπρεπε νὰ περάσουν τὴ νύχτα στοὺς δρόμους τῆς Λέσβου ἀπὸ ἀνησυχία... Οι παράνομοι μετανάστες δήλωσαν ὅτι τὶς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τοὺς 7 νεκροὺς μετανάστες τὶς πῆραν ἀπὸ τηλεφωνήματα.
Λίγες μέρες ἀργότερα, στὶς 19 Σεπτεμβρίου τοῦ 2016 στὴ Λέσβο πάλι, ὑπῆρξε μιὰ νέα ἔκρηξη ἀπὸ μετανάστες στὴν περιοχὴ Μόρια. Αὐτὴ τὴ φορά, οἱ μετανάστες ἄκουσαν - ποὺ ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν ψέματα – ὅτι ἐπρόκειτο νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Τουρκία. Αμέσως ἔβαλαν φωτιὰ σὲ 16 στρέμματα μὲ ἐλαιόδεντρα, καθὼς καὶ στὸ στρατόπεδο στὸ ὁποῖο ζοῦσαν.
Ἐπίσης 300 μετανάστες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν νωρίτερα δραπετεύσει ἀπὸ τὸ στρατόπεδό τους καὶ προσπάθησαν νὰ διαμαρτυρηθοῦν στὸ κέντρο τοῦ νησιοῦ, ἔκαιγαν τὰ πάντα στὸ στρατόπεδο καὶ τὴν περιοχὴ γύρω ἀπὸ αὐτό, μέχρι ποὺ ἡ ἀστυνομία τοὺς σταμάτησε καὶ τοὺς ἔκανε νὰ ἐπιστρέψουν στὸ στρατόπεδο, ὅπου καὶ πάλι προσπάθησαν νὰ κάψουν τὰ πάντα. Οἱ κάτοικοι εἶδαν τοὺς ἐλαιῶνες τοὺς στάχτη ἀλλὰ καὶ ἐκτεταμένες καταστροφές.
Τὸ λιμάνι τῆς Μυτιλήνης στὴν Λέσβο μετατράπηκε σὲ πεδίο μάχης, ὅπου οἱ μετανάστες καὶ πολλοὶ Ἕλληνες "ἀριστεροὶ" προσπάθησαν νὰ ἐμποδίσουν στρατιωτικὸ ἄγημα νὰ ὑποστείλει τὴν ἑλληνικὴ σημαία μπροστὰ ἀπὸ τὸ παλιὸ λιμάνι τῆς πόλης. Πολλοὶ Ἕλληνες μισοῦν τὴν ἐθνικὴ σημαία. Φαίνονται νὰ προτιμοῦν τὰ πολυεθνικὰ κράτη χωρὶς ἀναφορὲς στὶς ἐθνικὲς βάσεις τοῦ κράτους. Φώναζαν συνθήματα καὶ προκαλώντας τόσο τὸ στρατιωτικὸ ἄγημα καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ νησιοῦ ποὺ παρακολουθοῦσαν ἔκπληκτοι. Ήταν μιὰ ἐπίδειξη δύναμης ἀπὸ μέρους τῶν «ἀριστερῶν» καὶ τῶν παράνομων μεταναστῶν.
Κάποιοι πολίτες ἀντέδρασαν… Κάθε Κυριακὴ πρωὶ στὴ Μυτιλήνη τῆς Λέσβου, στρατιῶτες ὑψώνουν τὴ σημαία καὶ τὸ βράδυ, μία ὥρα πρὶν ἀπὸ τὸ ἡλιοβασίλεμα, στρατιῶτες τὴν ὑποστέλλουν. Μιὰ ἑβδομάδα μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικό, χιλιάδες Ἕλληνες συγκεντρώθηκαν γύρω ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες καὶ τὴ σημαία στὸ λιμάνι τῆς Μυτιλήνης καὶ τραγουδοῦσαν τὸν Ἑλληνικὸ Ἐθνικὸ Ὕμνο, τιμώντας τὸ ἐθνικὸ σύμβολο.
Οἱ ἄνθρωποι εἶναι φοβισμένοι. Στρέφονται στὴν σημαία καὶ τὸν στρατὸ προφανῶς ἐπειδὴ αἰσθάνονται ὅτι χάνουν τὴν πατρίδα τους καὶ τὴν κυριαρχία τους ἀπὸ τοὺς χιλιάδες παράνομους μετανάστες ποὺ ἔχουν καταλάβει τὸ νησί τους.
Στὶς 26 Σεπτεμβρίου, τὸ 2016, στὴν περιοχὴ Τυμπάκι τοῦ νησιοῦ τῆς Κρήτης, παράνομοι μετανάστες βρέθηκαν στοὺς δρόμους φωνάζοντας ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Κοράνι. Τὸ κείμενο, ποὺ ὑπογράφεται ἀπὸ τὴν "Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα τῆς Κρήτης», δήλωσε μεταξὺ ἄλλων:
«Εἶστε οἱ ἀνώτεροι ἄνθρωποι ὅλου το κόσμου, τὸ μόνο ποὺ μετράει εἶναι ἡ πίστη σας καὶ κανένας ἄλλος δὲν ἔχει δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου καὶ ἰδιοκτησίας πάνω ἀπὸ κάθε ἄλλο πρόσωπο ποὺ τολμᾶ νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ἡγεσία σας καὶ δὲν θὰ ἀγκαλιάσει τὴν πίστη σας.
«Ὁ Ἀλλὰχ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς νὰ εἶναι κύριοί τς γῆς ὅπου ζοῦν, καὶ μόνο αὐτοὶ μποροῦν νὰ ἔχουν περιουσία, καὶ οἱ μόνοι ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ κατέχουν τὴ γῆ.
Ὁ Ἀλλὰχ εἶπε ὅτι θὰ πρέπει νὰ κατακτήσουμε ὅλο τὸν πλανήτη, καὶ οἱ πιστοὶ θὰ πρέπει νὰ κατέχουν γῆ καὶ καλλιέργειες.
«Οἱ ἄπιστοι δὲν μπορεῖ νὰ ἔχουν γῆ καὶ καλλιέργειες»
Τὴν ἴδια ἡμέρα, 26 Σεπτεμβρίου τοῦ 2016, στὴν περιοχὴ Ἀσπροβάλτα, κοντὰ στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, ἕνα 49 χρονῶν ἀπὸ τὴν Γαλλία ποὺ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα μέσω τῆς Τουρκίας συνελήφθηκε ἀπὸ ἀστυνομικοὺς ἐπειδὴ ὑπῆρχαν ὑποψίες ὅτι εἶναι τζιχαντιστής. Τὴ στιγμὴ ποὺ εἶδε τὸ αὐτοκίνητό τς ἀστυνομίας, φώαξε «Allahu Akbar». Ὁ παράνομος μετανάστης συνελήφθη καὶ ὁ εἰσαγγελέας διέταξε τὴν ἀπέλασή του.
Πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα, οἱ κάτοικοι ἑνὸς μικροῦ χωριοῦ στὴν Χίο, ἕνα ἄλλο νησὶ ποὺ ἔλαβε ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ παράνομων μεταναστῶν, ἀποφάσισαν νὰ πάρουν τὸ νόμο στὰ χέρια τους. Οἱ κάτοικοι δημιούργησαν μιὰ πολιτοφυλακὴ γιὰ νὰ προστατεύσουν τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὶς περιουσίες τους ἀπὸ τοὺς παράνομους μετανάστες. Μέσα σὲ μιὰ ἑβδομάδα, εἶχαν καταγραφεῖ περισσότερες ἀπὸ δέκα διαρρήξεις καὶ τεράστιες ὑλικὲς ζημιές. Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης καλύπτουν μεγάλες ζημίες π.χ. σεισμούς, οἱ μικρὲς ζημίες δὲν εἶναι προφανῶς ἐνδιαφέρουσες. Η ἴδια ἀδιαφορία τῶν μέσων ἐνημέρωσης σημειώνεται καὶ μὲ τὰ καθημερινὰ προβλήματα ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τοὺς παράνομους μετανάστες. Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης δὲν καλύπτουν τὴ διακίνηση ναρκωτικῶν, τὶς συγκρούσεις μεταξὺ μεταναστῶν διαφορετικῶν ἰσλαμικῶν δογμάτων, τὶς ἐξεγέρσεις στὰ καταφύγια, τὶς συγκρούσεις μεταξὺ φυλῶν καὶ βιασμοὺς ἀνήλικων παιδιῶν.
Στὶς 24 Σεπτεμβρίου τοῦ 2016, στὴν περιοχὴ Μόρια τῆς Μυτιλήνης 4 ἄτομα περίπου 17 χρονῶν - μετανάστες ἀπὸ τὸ Πακιστᾶν -βίασαν ἕνα ἀνήλικο Πακιστανὸ ἡλικίας 16 καὶ κατέγραψαν τὸ βιασμὸ μὲ τὰ τηλέφωνά τους. Ἡ ἀστυνομία συνέλαβε τοὺς δράστες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐκβιάσει τὸ ἀγόρι πρὶν τὸ βιάσουν. Οἱ παράνομοι μετανάστες ἔχουν ἐπίσης μπλοκάρει τοὺς δρόμους σὲ πολλὲς πόλεις. Καταλαμβάνουν τοὺς δρόμους καὶ ἡ ἀστυνομία δὲν τοὺς ἔχει σταματήσει καὶ ἐπίσης δὲν ὑπάρχουν συλλήψεις.
Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶναι φιλικὴ πρὸς τοὺς παράνομους μετανάστες... Οι παράνομοι μετανάστες, σὲ μιὰ προφανῆ ἐπίδειξη δύναμης, ζήτησαν ἀπὸ ἕλληνες ὁδηγοὺς νὰ τοὺς δείξουν ταυτότητες καὶ ἄδειες ὁδήγησης. Ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ ἀστυνομία δὲν ἔκανε τίποτα γιὰ νὰ τοὺς σταματήσει. Οἱ ἄνθρωποι ἔδειξαν τὰ ἔγγραφά τους, λόγω τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν μεταναστῶν.... οἱ ὁδηγοὶ προφανῶς φοβήθηκαν γιὰ τὴ ζωή τους καὶ τὰ αὐτοκίνητά τους...
Πῶς θὰ αἰσθανόσασταν ἂν οἱ Ἀμερικανοὶ μουσουλμάνοι ποῦ ζοῦν στὴν Ἀμερική, δήλωναν ὅτι εἶχαν προσβληθεῖ ἀπὸ τὸ Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας ἐπειδὴ δὲν φοροῦσε μπούρκα;

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδα, Ἱερώνυμος, τὸν περασμένο Μάρτιο ἀφαίρεσε τὸ σταυρό του, τὸ σύμβολο τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀπὸ τὰ ἄμφια του κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, μὲ σκοπό, ὅπως εἶπε, νὰ μὴν «προσβάλλει» τοὺς μουσουλμάνους μετανάστες. Τί θὰ συνέβαινε ἔαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοὺς εἶχε ἐπισκεφθεῖ φορώντας τὸ σταυρό του; Θα μποροῦν νὰ τὸν σκοτώσουν; Θὰ ἔκαιγαν τὴν πόλη τοῦ Πειραιᾶ; Θὰ διεξήγαγαν τζιχὰντ ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;
Γιατί κρύβουν οἱ Ἕλληνες τὰ σύμβολα τῆς πίστης τους ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονται παράνομα καὶ ἀπρόσκλητα στὴν Ἑλλάδα; Τὸ πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι μόνο ἡ κυβέρνηση ἢ ἡ κακὴ διαχείριση τῆς παράνομης μετανάστευσης. 
Ὅλα τα παραδοσιακὰ κύρια πολιτικὰ κόμματα στὴν Ἑλλάδα, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, ἔχουν ἐνθαρρύνει τὴν παράνομη μετανάστευση καὶ τὴ μεταφορὰ τεράστιων μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Θὰ ὑπακούσει τὶς αὐτοκαταστροφικὲς πολιτικὲς τῆς Ε.Ε. γιὰ τὴ μετανάστευση ποὺ θὰ μποροῦσε τελικὰ νὰ προκαλέσει τὸ τέλος τῶν ἑλληνοχριστιανικῶν ἀξιῶν, ὅπως ἡ ἀτομικὴ ἐλευθερία, τὴν κριτικὴ σκέψη καὶ ψύχραιμη ἔρευνα.

2 σχόλια:

  1. Ο αυτομαστιγούμενος Μουσουλμάνος στη φωτογραφία, ελπίζει μάταια ότι θα απαλλαγεί από τις ενοχές των προσωπικών αμαρτιών του, με την αυτοτιμωρία του.
    Μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, υπάρχει ο μόνος Σωτήρας Ιησούς Χριστός, ο οποίος σήκωσε πάνω του τις αμαρτίες όλων όσων πιστεύουν σε αυτόν και τον ακολουθούν υπακούοντας στο θέλημα του.
    Έξω από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει ο Σωτήρας, και οι άνθρωποι αυτοτιμωρούνται ελπίζοντας ότι έτσι εξιλεώνονται μπροστά στον Θεό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ναί, αλλά γιατί να επιτρέπεται να γίνωνται αυτά στην Ορθόδοξη Ελλάδα ,που είναι ποτισμένη με το αίμα των ηρώων και των μαρτύρων;Στη Σ. Αραβία υποχρεώνουν τις χριστιανές γυναίκες τουρίστριες ή συζύγους ανθρώπων που εργάζονται ακόμη και σε πρεσβείες να φορούν μπούργα , όταν βγαίνουν έξω κι αν δεν το κάνουν υπάρχει θρησκευτική Αστυνομία που ελέγχει. Εδώ γιατί τους αφήνουν να κάνουν αυτά όλα ;Και τί παράδειγμα δίνουν στα μικρά ελληνόπουλα και χριστιανόπουλα;Η Διοικούσα Εκκλησία πρέπει να δράση περισσότερο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.