11 Οκτ 2016

Ἐπιστολὴ στὴν κοπέλα ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφασίσει ἂν πρέπει νὰ παντρευτεῖ ἢ νὰ πάει στό μοναστήρι

Ἀπό το βιβλίο "Δρόμος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται" -  Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
 ”Ἐφόσον ἀμφιταλαντεύεσαι, κόρη, νὰ ξέρεις ὅτι εἶσαι περισσότερο γιὰ γάμο παρὰ γιὰ μοναστήρι. Γιὰ μοναχικὸ βίο εἶναι ἐκεῖνοι στοὺς ὁποίους δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία. Ὁ ἅγιος Σάββας δὲν δίσταζε, οὔτε ἡ ἁγία Θεοδώρα, οὔτε ἡ ἁγία Ξένια, οὔτε ἡ Εὐφημία, οὔτε τόσες πολλὲς ἄλλες, οἱ ὁποῖες ὑπῆρξαν πραγματικὲς καλλιτέχνιδες τοῦ μοναχικοῦ βίου.
Ἐπειδὴ ” οὗ πάντες χωρούσι τὸν λόγον τοῦτον, ἂλλ΄οἶς δέδοται. “
Ἐσὺ λὲς πὼς συχνὰ τὰ βράδια κάθεσαι μαζὶ μὲ τὴ μητέρα σου δίπλα στὴ φωτιά, καὶ ἀπαριθμεῖτε λόγους ὑπὲρ καὶ λόγους κατά. Ἐνῶ ἔγω σου λέω: ὅσοι λόγοι καὶ νὰ εἶναι, καὶ πάλι δὲν θὰ ἀποφασίσουν οἱ λόγοι σὲ ποιὰ πλευρὰ θὰ γύρεις ἀλλὰ ἡ ἕλξη.
Ἡ ἀγάπη στέκει πάνω ἀπὸ ὅλους τους λόγους.
Καὶ ἐὰν δὲν σὲ ὁδηγήσει ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ στὴ μοναχικὴ ἡσυχία τοῦ μοναστηριοῦ, τότε ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν κόσμο θὰ σὲ κρατήσει στὸν κόσμο καὶ θὰ σὲ καθοδηγήσει στὸ γάμο. Ὅμως καὶ σ΄αὐτὴ τὴν δεύτερη περίπτωση ἐσὺ μπορεῖς νὰ....
εἶσαι εὐλογημένη μὲ τὴν εὐλογία τῆς Σάρας καὶ τῆς Ραχήλ, μὰ καὶ τῆς ἴδιας της μητέρας σου.
Ἡ μεγάλη ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ δὲν ἀντέχει τὸν κόσμο, δὲν ἀγαπᾶ συντροφιές, ζητᾶ τὴν μοναξιά. Τούτη ἡ ἀγάπη κίνησε χιλιάδες ψυχές, ὥστε νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὸν πλατὺ δρόμο τοῦ κόσμου στὶς βουβὲς ἐρημιές. Ὥστε νὰ συναντηθοῦν μόνες μὲ τὸν ἀγαπητὸ Κύριο. Ὥστε νὰ ἔχουν μυστικὴ συνάντηση μὲ τὸν Δημιουργό τους, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὅλος ἀγάπη καὶ κὰτ΄ ὄνομα καὶ κὰτ΄ οὐσία. Ὅμως πρὶν π' ὅλα, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦν αὐτοῦ του ὁράματος καὶ τούτης τῆς συνάντησης. Οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ μοναχὲς ἐπωμίζονται καὶ τὴν νηστεία καὶ τὸν κόπο, καὶ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀγρυπνία, καὶ τὴν φτώχεια καὶ τὴν ὑπακοὴ καὶ ὅλες τὶς ἄλλες ἀσκήσεις μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀξιωθοῦν αὐτῆς τῆς πνευματικῆς συνάντησης μὲ τὸν Κύριό τους.
Καὶ σ΄αὐτὸ τὸν στενὸ δρόμο ἡ ψυχὴ ἀξιώνεται αὐτῆς τῆς συνάντησης ὅταν ἀπελευθερωθεῖ, καθαριστεῖ καὶ στολιστεῖ. Ἀπὸ τί ἔχει ἀπελευθερωθεῖ ἡ ψυχὴ τῶν ἀπομονωμένων; Ἀπὸ ὅλους τους γήινους δεσμοὺς καὶ τὴν μεροληψία. Ἀπὸ τί νὰ καθαριστεῖ; Ἀπὸ κάθε σωματικὴ καὶ γήινη ἀγάπη, ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸ σῶμα, γιὰ τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους, γιὰ τὸ χωριό τους ἢ τὴν πόλη, γιὰ τὴν περιουσία, τὰ ἐνδύματα, τὰ φαγητά, τὰ κοσμήματα κλπ.
Μὲ τί ἡ ψυχὴ νὰ στολιστεῖ; Μόνο μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό, ἡ ὁποία περιέχει μέσα τῆς ὅλα τὰ ἄλλα στολίδια, ὅλο τὸ μαργαριτάρι τῆς πίστης, ὅλο τὸν ἄργυρο τῆς ἐλπίδας καὶ ὅλα τὰ πολύτιμα πετράδια ὅλων τῶν ἄλλων ἀρετῶν.
Τὸ σῶμα ποὺ νηστεύει ἐξυπηρετεῖ τὸν μοναχὸ μόνο ὡς καθαρισμένο καὶ ἐλαφρὺ σκέπασμα τούτου τοῦ ἀπέραντου οὐράνιου πλούτου.
Ἔτσι σου γράφω ὄχι γιὰ νὰ σὲ προσελκύσω στὴν μοναχικὴ ζωὴ ἀλλὰ περισσότερο νὰ σὲ ἀποτρέψω ἂπ΄αὐτήν. Ἐπειδὴ ἐὰν μὲ ταλαντευμένο πνεῦμα ἀπομακρυνθεῖς ἀπὸ τὸν κόσμο, ἡ λαχτάρα γιὰ τὸν κόσμο θὰ δυναμώσει μέσα σου καὶ φοβᾶμαι θὰ σὲ καταβάλει. Καὶ θὰ εἶσαι μὲ τὸ σῶμα στὸ μοναστήρι καὶ μὲ τὴν ψυχὴ στὸν κόσμο. Καὶ ὁ κόσμος περισσότερο βασανίζει στὸν καθρέφτη τῆς ψυχῆς παρὰ στὴν πραγματικότητα.
Νὰ εὐχαριστεῖς τὸν Θεὸ ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν στενὸ δρόμο τῶν μοναχῶν ἔδειξε καὶ ἕνα λίγο πλατύτερο δρόμο πρὸς τὴν σωτηρία καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Ξεκίνα κόρη αὐτὸν τὸν πλατύτερο δρόμο, ποὺ ἁρμόζει περισσότερο στὴν κλίση σου. Ξεκίνα αὐτὸν τὸν δρόμο ἀλλὰ καὶ πάλι μὲ φόβο Θεοῦ καὶ ἐξ ὁλοκλήρου μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Ἀφοῦ νὰ ξέρεις καὶ αὐτὸς ὁ εὐκολότερος δρόμος, δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται.
Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μαζί σου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.