5 Σεπ 2016

Κυκλοφορήθηκε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Παρακαταθήκη»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- Καλές ἀποφάσεις μέ θεία φώτιση καί χωρίς βιασύνη.
- Σύντομη ἀποτίμηση τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου».
- Κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἄνευ ἀκραίου ζηλωτισμοῦ.
- Παναγία Ἀνωγειανή, βοήθησέ μας, νά ἀποκτήσουμε ξανά τήν λευτεριά.
- Ἔλα, Ἅγιε, νά ὁρμηνέψεις καί τούς σημερινούς Ἕλληνες. 
- «Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις» πρός παραλαβήν τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». 
- Εἰδήσεις καί Σχόλια. 
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 109:

2 σχόλια:

  1. "Τό «Ἀποτείχιση τώρα», πού εἰσηγοῦνται κάποιοι Ὀρθόδοξοι μέ βάση τόν 15ο κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, καί μάλιστα μέ τή λογική τῶν «συγκοινωνούντων δοχείων», φρονοῦμε ταπεινά ὅτι εἶναι λάθος καί θά πρέπει νά ἐπανεξετασθεῖ. Τί σημαίνει λογική τῶν «συγκοινωνούντων δοχείων»; Ὑποστηρίζουν κάποιοι κληρικοί, ἀπό ὀρθόδοξο ζῆλο, ὅτι θά πρέπει νά διακοπεῖ τό μνημόσυνο ἀκόμη καί τῶν καλῶν καί παραδοσιακῶν ἐπισκόπων, ἐπειδή καί αὐτοί «μολύνονται» συγκοινωνώντας μέ τόν ἀποκλίνοντα ἀπό τήν Ὀρθόδοξο πίστη Οἰκ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί τούς ὁμόφρονές του. Αὐτό, νομίζουμε, εἶναι λάθος, τοὐλάχιστον σέ αὐτή τή χρονική στιγμή. Μέ αὐτή τή λογική καί οἱ Ρῶσσοι, Ἀντιοχειανοί, Γεωργιανοί καί Βούλγαροι (καί κυρίως οἱ δύο τελευταῖοι, πού εἶναι πιό παραδοσιακοί καί στήν εὐαισθητοποίηση τῶν ὁποίων πρέπει νά προσβλέπουμε γιά τήν ἀνατροπή τῶν ἐσφαλμένων ἀποφάσεων τῆς Συνάξεως τοῦ Κολυμπαρίου), «μολύνονται» καί αὐτοί, ἐφ᾽ ὅσον δέν διακόπτουν τήν κοινωνία μέ τό Φανάρι καί ὅσους ἄλλους ἀποδέχονται τίς ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου. Ὅπερ ἄτοπον". ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! το επίσημο περιοδικό του αντιοικουμενιστικού αγώνα αποκήρυξε την ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ περί «μολυσμού» και περί «συγκοινωνούντων δοχείων».

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.