6 Σεπ 2016

6-7 Σεπτεμβρίου 1955: Τά "Σεπτεμβριανά" τῆς Πόλης


Το Θεοφάνη Μαλκίδη
Τὰ "Σεπτεμβριανά":Ἡ δολοφονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης
Ἐξηνταένα χρόνια μετὰ τὰ «Σεπτεμβριανά», τὴν καταστροφὴ δηλαδὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 1955, τὴν Κεμαλικὴ "Νύχτα τῶν Κρυστάλλων", ἐξηντανένα χρόνια μετὰ ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο πογκρὸμ ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος, δὲν ἔχει ἀποδοθεῖ μέχρι σήμερα δικαιοσύνη.
Ἡ προβοκάτσια ποὺ στήθηκε στὸ ψεύτικο σπίτι τοῦ Κεμὰλ στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου τὸν  κεντρικὸ ρόλο εἶχε τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καὶ μὲ πρόφαση τὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα τοῦ Κυπρικαοῦ Ἑλληνισμοῦ, δόθηκε τὸ σύνθημα γιὰ νὰ ξεριζωθοῦν οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες τῆς Κωνσταντινούπολης. μετὰ ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο σχέδιο τῆς Τουρκίας στὸ ὁποῖο ἔλαβαν μέρος κρατικὲς καὶ....
παρακρατικὲς  ὑπηρεσίες.
"Συνήγορος" ἡ ἀδράνεια καὶ ἡ ἀδιαφορία τῆς  πολιτικῆς ἡγεσίας Ἑλλάδας, ἡ ὁποία ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴ συνοχὴ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ ὄχι γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τῆς Κύπρου.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διώξεων, τουλάχιστον 30 Ἕλληνες σκοτώθηκαν καὶ ἑκατοντάδες ἄλλοι κακοποιήθηκαν. Ὁ Ἐπίσκοπος Παμφίλου Γεράσιμος καὶ ὁ μοναχὸς Χρύσανθος Μαντᾶς ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου, ὁ Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως Γεννάδιος παραφρόνησε ἀπὸ τοὺς ξυλοδαρμοὺς καὶ ὕστερα ἀπὸ λίγο χρόνο πέθανε, ἐνῶ διάκονος ὑπέστη περιτομή.
Ἐπίσης βιάσθηκαν πάνω ἀπὸ 2000 Ἑλληνίδες ἀλλὰ γιὰ εὐνόητους λόγους δηλώθηκαν μόνο 200 βιασμοί. Μέσα σὲ 9 περίπου ὧρες καταστράφηκαν ὁλοσχερῶς 1004 σπίτια, ἐνῶ ἄλλα περίπου 2500 ὑπέστησαν μεγάλες ζημιές.

Καταστράφηκαν 4348 καταστήματα, 27 φαρμακεία, 26 σχολεῖα, 5 σύλλογοι, οἱ ἐγκαταστάσεις 3 ἐφημερίδων, 12 ξενοδοχεῖα, 11 κλινικές, 21 ἐργοστάσια, 110 ζαχαροπλαστεῖα καὶ ἑστιατόρια, 73 ἐκκλησίες, ἐνῶ συλήθηκαν πάρα πολλοὶ τάφοι καθὼς καὶ οἱ τάφοι τῶν πατριαρχῶν στὴν Μονὴ Βαλουκλή.
Ἐπίθεση ἀπὸ ὀργανωμένες ὁμάδες  δέχθηκε καὶ τὸ ἑλληνικὸ προξενεῖο στὴ Σμύρνη, τὸ ἑλληνικὸ περίπτερο στὴν ἔκθεση τῆς πόλης, ὅπου σχίσθηκε ἡ ἑλληνικὴ σημαία, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ποὺ ὑπηρετοῦσαν στὸ στρατηγεῖο τοῦ ΝΑΤΟ διασώθηκαν τὴν τελευταία στιγμή.

Τὰ «Σεπτεμβριανὰ» ἀποτελοῦν πλέον ἕνα σημαντικὸ ζήτημα γιὰ τὸ σύγχρονο κόσμο, γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ τὶς Ἑλληνίδες,  καθὼς καὶ γιὰ τὴν τουρκικὴ κοινωνία, σὲ μία περίοδο ὅπου ἐρευνητές, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, μέσα ἀπὸ βιβλία, κινηματογραφικὲς ταινίες, ἔρευνες, συνέδρια, συζητήσεις σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς, σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ στὴν Τουρκία, ἀσχολοῦνται μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολιτισμοῦ του. Τὴν ἐκδίωξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης.
Γιὰ τὸ ἔγκλημα ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης βλ.  «Τὰ τουρκικὰ ἐγκλήματα τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν 6ην καὶ 7ην Σεπτεμβρίου 1955 ἢ χρονικόν τς 3ης ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ ἐν αὐτῇ Ἑλληνισμοῦ», σὲ ἐπιμέλεια καὶ εἰσαγωγὴ Θ. Μαλκίδη. 

Τὸ κείμενο τὸ ὁποῖο ποὺ ἀνακαλύφθηκε μετὰ ἀπὸ ἕξι  δεκαετίες μετὰ τὴν τέλεση τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἶναι μία πολύτιμη συμβολὴ γιὰ νὰ δοῦμε τὰ «Σεπτεμβριανά», ὅπως πραγματικὰ ἔγιναν. 
Ἐπιπλέον, γιὰ τὸ ρόλο τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς στὴν ὀργάνωση τῆς προβοκάτσιας καὶ τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης,  βλ. τὸ μοναδικὸ βιβλίο στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία γιὰ τὸ προξενεῖο τῆς Τουρκίας στὴν Κομοτηνή, Θ. Μαλκίδης "Διπλωματικὲς καὶ πολιτικὲς συνιστῶσες τῆς δραστηριότητας τοῦ γενικοῦ προξενείου τῆς Τουρκίας στὴν Κομοτηνή" .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.