14 Αυγ 2016

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!


Οἱ πατέρες τοῦ κελλιοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σκήτης Κουτλουμουσίου, 
ψάλλουν τὰ Στιχηρὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἦχος α΄ 
Στιχηρὰ Προσόμοια, Ἦχος α' Αὐτόμελον 
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐρανόν, ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημανῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος. 
Βοήσωμεν οἱ πιστοί, τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον, Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.
Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν, Ἐξουσίαι θρόνοι, Ἀρχαὶ Κυριότητες, Δυνάμεις καὶ Χερουβίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ. Ἀγάλλονται γηγενεῖς ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ κοσμούμενοι. Προσπίπτουσι βασιλεῖς, σὺν Ἀρχαγγέλοις Ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι· Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

1 σχόλιο:

 1. Άγιο Όρος: Μικρή Παράκληση Παναγίας.

  Aνταποκρινομένη στις πολλές και συνεχείς προτροπές των ευλαβών χριστιανών,
  η Αγιορείτικη Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας προέβη στην ηχογράφηση του παρόντος
  Mικρού Παρακλητικού Kανόνος της Θεοτόκου, ο οποίος αποτελεί για κάθε πιστό
  μία συνεχή παρακλητική προσευχή προς την υπεραγία Θεοτόκο και μητέρα όλων
  των Χριστιανών, την Παναγία, από το περιβόλι της οποίας (Άγιο Όρος)
  προέρχεται και η παρούσα Παράκληση των μοναχών της Σιμωνόπετρας.

  https://www.youtube.com/watch?v=47KWgFoDVhU

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.