11 Ιουλ 2016

Ἁγία Εὐφημία: ὁ βίος της καί ἡ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ τοὺς Μονοφυσίτες

μνήμη της ορτάζεται στς 16 Σεπτεμβρίου καί ἡ ἀνάμνηση τοθαύματος στς 11 Ἰουλίου
Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ
Ἡ Ἁγία Εφημία ζησε καμαρτύρησε καττος χρόνους τοατοκράτορα Διοκλητιανοῦ.
Γεννήθηκε στΧαλκηδόνα ποκογένεια θεοσεβκαεγενική. Ογονες της Ψιλόφρων καΘεοδωριανφρόντισαν στε Θυγατέρα τους νὰ ἀναπτύξει κάθε χριστιανικὴ ἀρετή.
Εφημία ξελίχθηκε σὲ ἄνθρωπο μσπάνια χαρίσματα καδυνατχριστιανικφρόνημα, τὸ ὁποο πέδειξε ταν εδωλολάτρης νθύπατος τς Μικρς σίας Πρίσκος διέταξε νπαρευρεθον λοι οκάτοικοι τς Χαλκηδόνας σγιορτή, τν ποία ργάνωνε πρς τιμτοθεοτν εδωλολατρν ρη.
Τότε Εφημία ποφάσισε μαζμὲ ἄλλους χριστιανος νὰ ἀπέχει πτγιορττν εδωλολατρν καγιτλόγο ατσυνελήφθη καφυλακίσθηκε.
Καττδιάρκεια τς αχμαλωσίας της οἱ ἐχθροί το Χριστοπροσπαθοσαν μκάθε τρόπο νπείσουν τν γία νὰ ἀρνηθετν πίστη της κανὰ ἀσπασθετεδωλα. Ὅταν συνειδητοποίησαν πς Εφημία δν πρόκειτο νὰ ἀλλάξει τν πίστη της μτος λόγους, τβασάνισαν φριχτά. Ὅμως μτθεία χάρη, ἡ Ἁγία δν παθε τίποτα πτβασανιστήρια.
Τελικοδήμιοι, τν ριξαν σὲ ἄγρια θηρία καὶ ἡ Εφημία βρκε τθάνατο πὸ...
μία ρκούδα.

Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ
Ατν τν μερα (11 Ἰουλίου), γίνεται νάμνηση τοθαύματος ποὺ ἔγινε πτν γία Εφημίακαττν ποχτοΜαρκιανοκατς Πουλχερίας, συντάχθηκαν δύο τόμοι ποπεριεχαν τν ρο τς Συνόδου, ποὺ ἔγινε στΧαλκηδόνα (451) καὶ ἦταν νας τν ρθοδόξων καὶ ἕνας τν Μονοφυσιτν.
Γινπάψει λοιπν ἡ ἔριδα μεταξτν δύο πλευρν, ἀποφασίστηκε ντεθον καοδύο τόμοι μέσα στή λάρνακα τς γίας Εφημίας, γινφανεποιν πτος δύο θδεχτεῖ ἡ Ἁγία. Μεττην αποσφράγιση τς λάρνακαςβρέθηκε μν τν αρετικν τόμος στπόδια τς γίας πεταμένος, ὁ δτν ρθοδόξων στστθος της.
(Νσημειώσουμε τι κυρίως μνήμη τομαρτυρίουτης γίας Εφημίας τελεται στις 16 Σεπτεμβρίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.