19 Ιουν 2016

Διαμαρτυρία Ἑλληνορθόδοξων Σωματείων Κρήτης γιὰ τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου

Μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ στοὺς ἱεράρχες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας δηλώνουμε τὶς ἀνησυχίες μας καὶ τὸν ἔντονο προβληματισμὸ μας λόγω τῆς Συνόδου ποὺ διεξάγεται στὸ Κολυμπάρι.
Ἡ παρουσία, ἔστω ὡς παρατηρητῶν, βατικάνειων αἱρετικῶν καὶ κακόδοξων ψευτοϊεράρχων δίνει βάση στὰ σχολεῖα καὶ στὶς πληροφορίες περὶ ὀργανωμένου σχεδίου πανθρησκείας, στὸ ὁποῖο συμμετέχουν καὶ Ὀρθόδοξοι ἱεράρχες.
Θεωροῦμε πονηρὴ τὴν διατύπωση «Ἡ σχέσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ τοῦ λοιποῦ χριστιανικοῦ κόσμου» καὶ ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι κλῆρος ἀλλὰ καὶ ΛΑΟΣ.
Ὡς Ὀρθόδοξος λαὸς λοιπὸν τῆς Κρήτης καὶ ὡς Ἑλληνορθόδοξα Σωματεῖα αὐτῆς δηλώνουμε, ὅτι δὲν συναινοῦμε καὶ δὲν ἀποδεχόμαστε οἰκουμενιστικὲς τάσεις καὶ ἀποφάσεις. Ἡ σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου δίχασε καὶ σκανδάλισε τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ πολεμική, ὁ ἐκφοβισμός, ἡ συκοφαντία καὶ ἡ προπαγάνδα ποὺ ἀκολούθησαν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ στοὺς διαφωνοῦντες τῆς οἰκουμενιστικῆς κίνησης ἀποτελεῖ ἀπόδειξη φανατισμοῦ καὶ ἐμπάθειας...
πρὸς τὸ Κρητικὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄνθρωποι συκοφαντήθηκαν ὡς ἀκροδεξιοί, παλαιοημερολογίτες σύρθηκαν στὰ ἀστυνομικὰ τμήματα γιὰ ἀνάκριση ἐπειδὴ διατύπωσαν δημόσια τὶς Ὀρθόδοξες ἀντιοικουμενιστικὲς ἀπόψεις τους.
Ὡς Κρητικοὶ καὶ ὡς Ὀρθόδοξοί σας δηλώνουμε, ὅτι δὲν θὰ σταματήσουμε νὰ ἀντιδρᾶμε στὴν πλάνη τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς πανθρησκείας καὶ κυρίως δὲν θὰ φοβηθοῦμε ὁτιδήποτε καὶ ἂν πράξετε ἐναντίον μας.
Μὲ εἰρηνικὸ τρόπο, μὲ ἀγάπη πρὸς τὸ πρόσωπό σας καὶ προσευχὴ θὰ συνεχίσουμε νὰ μιλᾶμε, νὰ γράφουμε καὶ νὰ πράττουμε Ὀρθόδοξα καὶ ὄχι οἰκουμενιστικά.
Ὅποιος θέλει νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν παπικὴ αἵρεση, δικαίωμά του νὰ ἀποχωρήσει ἀπ’ τὴν Ὀρθοδοξία. Δὲν ἔχει ὅμως κανένα δικαίωμα νὰ ὠθήσει τὸν λαὸ τῆς Ἐκκλησίας στὴν πλάνη.

Ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ φυλάει καὶ νὰ φωτίζει ὅλους μας. Ἀμήν. Γένοιτο.

ΕΣΚ Ἑλληνορθόδοξα Σωματεῖα Κρήτης
Ἐν Χανίοις 17/06/2016

3 σχόλια:

 1. Η Παναγιά να σας σκεπάζει πάντα Αδέλφια μας Έν Χανίοις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το κακό που κάνουν οι πλανεμένοι Οικουμενιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν απευθύνεται μόνο προς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά απευθύνεται και προς τους έξω της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανθρώπους, διότι τους ενθαρρύνει να παραμένουν μέσα στην πλάνη και στο ψεύδος στο οποίο ήδη βρίσκονται. Αυτό το κακό, οι Οικουμενιστές το ονομάζουν: "αγάπη" προς τους μη Ορθοδόξους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δυστυχώς η έκφραση των αντίθετων φωνών δεν είναι ελεύθερη και απρόσκοπτη όπως καταγγέλεται στο κείμενο των Κρητών αγωνιστών. Τυγχάνει απαράδεκτη, σε μία υποτίθεται φιλελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, η προσαγωγή σε αστυνομικά τμήματα των διαφωνούντων προς τη ληστρική σύνοδο του Κολυμπαρίου. Δημοκρατία ή δειμοκρατία έχουμε;
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.