19 Ιουν 2016

Ὁ Β. Νικόπουλος (πρώην πρόεδρος Ἀρείου Πάγου) γιὰ τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος καὶ τοὺς ἐχθρούς του!

Εἰκόνα: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Σχόλιο: Σὲ προσφάτως κυκλοφορηθεῖσα πρόταση ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος μεταξύ τῶν ἀλλαγῶν περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπάλειψη τοῦ προοιμίου τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὴν ἐπίκληση στὴν Ἁγία Τριάδα.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Ἀγαπημένο μου... Σύνταγμα", 
τοῦ Βασιλείου Νικοπούλου, πρώην Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἐπεβλήθηκε πλέον στὴν συνταγματική μας ἱστορία καὶ παρὰ τὸ ὅτι αὐτὸ δὲν ἀναθεωρήθηκε ἀπὸ καμιὰ ἀναθεωρητικὴ βουλή, γιὰ τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους θὰ ἐκθέσουμε παρακάτω, ἐντούτοις τὸ καθιερωμένο πλέον αὐτὸ θρησκευτικὸ προοίμιο παραθεωρεῖται συστηματικῶς καὶ ἐνίοτε σκοπίμως! Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τόσο σημαντικὸ γιὰ τὴν πολιτειακὴ ὀργάνωση καὶ τὴν θρησκευτικὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων γεγονός, τῆς ψηφίσεως δηλαδὴ τοῦ Συντάγματος εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, παρὰ τὴν τεράστια σημασία ποὺ ἔχει τόσο ἀπὸ ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ὅσο καὶ ἀπὸ καθαρῶς συνταγματικῆς ἀπόψεως, δὲν εἶναι ἐντούτοις τόσο εὐρέως γνωστό, ὅσο θὰ ἔπρεπε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἡ πλειονότητα τῶν ὁποίων τὸ ἀγνοεῖ! Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ὀλίγοι το γνωρίζουν δὲν ἔχουν πλήρη καὶ σαφῆ γνώση τῆς συνταγματικῆς του ἰσχύος καὶ σπουδαιότητας. Ἡ Ἄγνοια αὐτὴ τοῦ Λαοῦ κυρίως, ἀλλὰ καὶ τῶν πολλῶν μὴ εἰδικῶν περὶ τὰ συνταγματικὰ ζητήματα, τόσο γιὰ τὴν ὕπαρξη θρησκευτικοῦ συνταγματικοῦ προοιμίου, ὅσο καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀκριβή σημασία του, καθίσταται φανερή, ἐκτός τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ τὸ ἑξῆς χαρακτηριστικό: κάθε φορᾶ ποὺ προκύπτει θέμα θέσης καὶ ὑπεράσπισης κάποιου θρησκευτικοῦ καὶ εἰδκώτερα Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ζητήματος ἐπικαλοῦνται ὅλοι συνήθως τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο....
ἀναγνωρίζει ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα ἐκείνη τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ προσπαθοῦν ἀπὸ αὐτὸ κυρίως, ἂν ὄχι ἀποκλειστικῶς νὰ ἀντλήσουν νομικὰ καὶ μάλιστα συνταγματικὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῶν ἀπόψεών τους, χωρὶς κανεὶς σχεδὸν νὰ προσφεύγει στὸ θρησκευτικὸ καὶ εἰδικώτερα τὸ Ὀρθόδοξο χριστιανικὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος, ἀπὸ τὸ  ὁποῖο ἀπορρέει τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο, ὅπως θὰ ἀναπτυχθεῖ στὴν συνέχεια θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντλήσουν περισσότερα καὶ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα κι αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ἄγνοια τῶν πολλῶν ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ γύρω ἀπὸ τὸ συνταγματικὸ προοίμιο.

Ἡ ἄγνοια αὐτὴ τῶν πολλῶν γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ πολὺ περισσότερο βεβαίως γιὰ τὴν ἰσχὺ καὶ σπουδαιότητα τοῦ συνταγματικοῦ προοιμίου, ὀφείλεται σὲ πολλοὺς λόγους, κυρίως ὅμως στὸ γεγονὸς ὅτι κανεὶς ἀπὸ τούς ὑπευθύνους δὲν φρόντισε ποτὲ νὰ δοθεῖ ἡ δέουσα δημοσιότητα στὸ γεγονὸς αὐτό, τῆς ὑπάρξεως δηλαδὴ θρησκευτικοῦ-χριστιανικοῦ προοιμίου στὸ Σύνταγμά μας, καὶ νὰ ἀναλυθεῖ βεβαίως ἡ σημασία του κυρίως στὰ λεγόμενα μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἀλλὰ καὶ στὰ σχολεῖα στὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ διδάσκονται οἱ βασικὲς καὶ θεμελιώδεις ἀξίες στὶς ὁποῖες στηρίζεται τὸ Σύνταγμά μας.

Τὸ προοίμιο ὅμως τοῦ Συντάγματος ἀγνοεῖται ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καὶ πάντως τοὺς μὴ εἰδικοὺς οἱ ὁποῖοι σὲ τελευταία ἀνάλυση μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι δὲν ἀγνοοῦν τὸ ζήτημα αὐτὸ μὲ δική του εὐθύνη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς εἰδικούς, καὶ μάλιστα καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς συνταγματολόγους, κι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπελπιστικὰ δυσάρεστο! Διότι αὐτοὶ αὐτοὶ δὲν ἀγνοοῦν τὸ θέμα ἀπὸ ἔλλειψη ἐνημέρωσης, ἀλλὰ ἡ ἄγνοιά τους ὀφείλεται σὲ ἠθελημένη καὶ ἐνσυνείδητη ἀρνητικὴ τοποθέτησή τους ἀπέναντι στὸ τεράστιο αὐτὸ συνταγματικὸ θέμα! Οἱ εἰδικοὶ συνταγματολόγοι δὲν ἀγνοοῦν τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος, ἀντίθετα τό γνωρίζουν καλῶς ἀλλὰ τὸ περιφρονοῦν ὡς κάτι περιττὸ καὶ ἄχρηστο. Ἀφοῦ, ὅπως θὰ ποῦμε στὴ συνέχεια, τὸ ἀπογυμνώνουν ἀπὸ ὁποιοδήποτε νομικὸ περιεχόμενο, τὸ ἀπαξιώνουν ἐντελῶς, μὴ καταδεχόμενοι οἱ περισσότεροι νὰ τοῦ ἀφιερώσουν ἔστω καὶ λίγες γραμμὲς στὰ συγγράματά τους.

(Συνεχίζεται...)

10 σχόλια:

 1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΧΟΥΜΕ,ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ !!
  ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ,ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ,ΝΕΑ ΗΘΗ,ΝΕΑ ΓΛΩΣΣΑ,ΔΗΛΑΔΗ,ΤΙ ΝΕΑ,ΤΑ ΠΑΜΠΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΠΟΔΩ !!!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝ Δ. ΜΙΛΙΕΤΙΤΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΠΟΠΟΒΙΤΣ.
  «’Άν μέ ρωτας τί είναι σημαντικότερο διά την επιβίωση ενός λαού: το κράτος, δηλαδή το έθνος, ή η Εκκλησία, να μη έχεις αμφιβολίες ότι ή Εκκλησία είναι ή ζωοδότρια του έθνους, Εκείνη προηγείται.»

  http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/06/blog-post_82.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ΕΒΡΟΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΛΩΣΕΙ ΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΥ.ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ...
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘ.3 ΠΑΡ.1 ΑΛΛΑ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΝΑ ΑΝΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΛΟΓΟ ΠΩΣ Η ΜΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΒΙΟΣ ΟΡΘΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.ΤΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΔΥΟ ΑΞΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.ΧΩΡΙΖΩΝΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΙΔΟΥ ΤΙ ΜΑΣ ΕΤΕΙΜΑΖΕΙ Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΝΟΥ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ,ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ.
  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΕΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΧΑΜΟΝΤ
  http://koukfamily.blogspot.gr/2016/05/blog-post_951.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το προοιμιο του συνταγματος ειναι αιρετικο. Τι λεμε στον Εξαψαλμο; Δοξα τη αγία και ομοουσιω και ΖΩΟΠΟΙΟ και αδιαιρετω Τριαδι παντοτε.... [βλεπετε πού ειναι η αιρεση;]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ,ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ Η ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΠΑΡΕΑ ΑΛΙΒΙΖΑΟΥ ΚΑΤΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΜΟ!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ.ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ....
  ....βρέ ποῦ πᾶμε,ποῦ πᾶμε....
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΙΟΠΗ
   ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ.Η ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.ΑΠΟ ΤΟ 10 ΟΜΩΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΟΝΤΡΑΙΝΕΙ .ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΧΡΕΟΣ ,ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ,ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.

   Διαγραφή
  2. ΝΑΙ.ΕΤΣΙ.
   ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ
   Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ !!
   ΤΟ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ,ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ.....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
   12.06.2016

   Κωνσταντίνος Χολέβας

   AddThis Sharing Buttons
   Share to Facebook3Share to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to LinkedInShare to PocketShare to EvernoteShare to Περισσότερα...3
   Τα μεγάλα «λάθη» σε μια πρόταση για το νέο Σύνταγμα
   Δεν γνωρίζω ποιο είναι το περιεχόμενο της αναθεωρήσεως του Συντάγματος, την οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση. Παρατηρώ, πάντως, μια αναζωπύρωση της συζητήσεως για το Σύνταγμα και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σχολιάσω την πρόταση νέου καταστατικού χάρτη της χώρας μας, την οποία κατέθεσε προσφάτως ομάδα πολιτικών και συνταγματολόγων υπό τους Στέφανο Μάνο και Νίκο Αλιβιζάτο.

   Το προτεινόμενο νέο Σύνταγμα δεν αρχίζει με το γνωστό Προοίμιο, δηλαδή με την επίκληση στην Αγία Τριάδα. Θυμίζω ότι το Προοίμιο ετέθη από τους αγωνιστές του 1821 κατά τις Εθνικές Συνελεύσεις του Αγώνος. Αν το αφαιρέσουμε, καταργούμε την Ιστορία μας. Η ομάδα Μάνου - Αλιβιζάτου δεν πιστεύει ότι πρέπει να επιδεικνύουμε σεβασμό στα ελληνορθόδοξα ιδανικά των ανθρώπων που μας ελευθέρωσαν;

   Στο άρθρο 1 γράφουν ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν και ασκούνται υπέρ του έθνους. Το ισχύον Σύνταγμα αναφέρει ότι οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και υπάρχουν υπέρ του λαού και του έθνους. Η ομάδα Μάνου - Αλιβιζάτου δηλώνει ότι καταργεί σκοπίμως τη διάκριση έθνους και λαού, διότι αυτή υπήρξε επινόηση της δικτατορίας. Κι όμως, κατά τη συζήτηση του Συντάγματος το 1975 αρθρογράφησαν σοβαροί διανοούμενοι, όπως ο αείμνηστος Ιω. Θεοδωρακόπουλος κ.ά., και εξήγησαν ότι τον λαό αποτελούν οι πολίτες που φορολογούνται και ψηφίζουν, ενώ το έθνος είναι ευρύτερη έννοια, την οποία αποτελούν και οι Κύπριοι, οι απόδημοι κ.λπ. Δεν θέλουν οι συντάκτες της νέας προτάσεως να ενδιαφέρεται το κράτος μας για τους Ελληνες εκτός Ελλάδος;

   Καταργούν το άρθρο 3, το οποίο αναφέρεται στην Ορθοδοξία ως επικρατούσα θρησκεία. Γιατί; Ο συγκεκριμένος όρος διαπιστώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ακολουθεί την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η επισήμανση αυτή δεν καταπιέζει τους ετεροδόξους ή αλλοθρήσκους. Πολλοί συνταγματολόγοι διδάσκουν ότι το 1975 το άρθρο 3 εγράφη έτσι ώστε να κατοχυρώνει κυρίως το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ποιον ενοχλεί;

   Σε ξεχωριστό άρθρο γράφουν ότι το κράτος θα είναι θρησκευτικά ουδέτερο. Αμφιλεγόμενος χαρακτηρισμός, ο οποίος παραπέμπει στις αντιεκκλησιαστικές ακρότητες της Γαλλικής Επαναστάσεως. Το σημερινό Σύνταγμα προστατεύει τη θρησκευτική ελευθερία, η οποία είναι έννοια ισχυρότερη και από την ανεξιθρησκία και από την ουδετερότητα. Η Αγγλία π.χ. δεν είναι θρησκευτικά ουδέτερη, διότι η βασίλισσα είναι επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ουδείς όμως καταπιέζει τα δικαιώματα άλλων θρησκευτικών ομάδων.

   Στο άρθρο περί Παιδείας διαγράφουν τελείως τον σκοπό της εκπαιδεύσεως. Το ισχύον Σύνταγμα προβάλλει ως σκοπό -μεταξύ άλλων- την καλλιέργεια θρησκευτικής και εθνικής συνειδήσεως. Νομίζουν ότι μια κοινωνία χωρίς εθνική ταυτότητα θα «εκσυγχρονιστεί»; Δεν συμφωνώ. Ο Καποδίστριας, που ανοικοδόμησε τη Νέα Ελλάδα, υπογράμμιζε την ανάγκη να διδάσκουμε την Ορθοδοξία και τα αρχαία ελληνικά κείμενα στα παιδιά μας!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.