16 Μαΐ 2016

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων γιὰ τὴν μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Ἡ μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καταγγέλλει δημόσια τὴν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Νικόλαου Φίλη ἡ ὁποία, ἐντελῶς προκλητικά, μειώνει τὶς ὧρες διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ 2 σὲ 1 στὴν Ε’ καὶ ΣΤ’ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καὶ οὐσιαστικὰ καταργεῖ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος.
Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ εἶναι προάγγελος καὶ τῶν σχεδιαζόμενων καὶ ἤδη δρομολογημένων ἀλλαγῶν  ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Γυμνάσιο καὶ στὸ Λύκειο μὲ τὴ μεθοδευόμενη μετατροπὴ τοῦ μαθήματος σὲ θρησκειολογία, στὴν πραγματικότητα ὅμως, σ΄ ἕνα πολυθρησκειακὸ ἢ πολυθεϊστικὸ μόρφωμα πού, κατ ΄ οὐσίαν, ὁδηγεῖ τὰ παιδιὰ στὴν πανθρησκειακὴ σύγχυση καί, τελικά, στὴν ἀτομικὴ θρησκεία, στὸν θρησκευτικὸ μηδενισμὸ ἢ στὴν ἀθεΐα.
Ὀφείλουμε νὰ τονίσουμε ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, ποὺ ἐξεδόθη εἶναι:
1) Ἀντισυνταγματικὴ καὶ συνεπῶς παράνομη, διότι παραβαίνει κάθε συνταγματικὴ ἐπιταγὴ καὶ κάθε δικαστικὴ ἀπόφαση, ποὺ ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
2) Προσβλητική ἐναντιόν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς...
Ἑλλάδος, διότι περιφρονεῖ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὶς σχετικὲς μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐνῶ, ταυτόχρονα, ἀθετεῖ τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ διάλογο καὶ γιὰ μὴ μονομερεῖς ἐνέργειες σὲ ὅ, τί ἀφορᾶ στὴ χριστιανικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων.

3) Μειωτική τοῦ κύρους τοῦ Προέδρου τῆς Κυβέρνησης κ. Ἀλέξη Τσίπρα, διότι ἀναιρεῖ τὴ διακηρυγμένη δέσμευσή του, τὴν ὁποία ἐξέφρασε κατὰ τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις τῆς Κυβέρνησής του λέγοντας: «Εἴμαστε σάρκα ἀπὸ τὴ σάρκα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, εἴμαστε κάθε λέξη ἀπὸ τὸ Σύνταγμα αὐτῆς τῆς χώρας καὶ αὐτὸ θὰ ὑπηρετήσουμε μέχρι τέλους», καθὼς καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ συγκυβερνῶντος κόμματος τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων κ. Πάνου Καμμένου, ὁ ὁποῖος ἔχει δηλώσει ὅτι: «Ὁδεύουμε στὴν ὁδὸ τῆς Ὀρθοδοξίας».

4) Ἀντιπαιδαγωγική, ἀφοῦ ὁ περιορισμὸς τῆς διδασκαλίας τὸ μαθήματος στὴ μία ὥρα καταργεῖ στὴν οὐσία τὸν χρόνο ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἐπαρκῆ διδασκαλία καὶ τὴ συνολικὴ κάλυψη τοῦ περιεχομένου τῆς ὕλης. Ἐπιπλέον, ὑποβιβάζει τὴν ἀξία ἑνὸς μαθήματος τὸ ὁποῖο στὴ συνείδηση τῶν γονέων τῆς μαθητιώσας νεολαίας εἶναι τὸ βασικότερο γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἀληθινῆς καὶ οὐσιαστικῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας.

5) Περιφρονητική προς τὴ συνείδηση τῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος, σὲ κάθε εὐκαιρία, δείχνει τὴ θέλησή του νὰ πορεύεται στὸ πλαίσιο τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς κληρονομιᾶς του.
Ὡς ἐκ τούτων καλοῦμε:
1) Τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Νίκο Φίλη, νὰ ἀναθεωρήσει τὴν ὀλέθρια γιὰ μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Δημοτικό, ἀπόφασή του.

2) Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καὶ ἅπαντες τούς Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπρα, τὸν Πρόεδρο τοῦ συγκυβερνῶντος κόμματος τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων κ. Πάνο Καμμένο, τοὺς κ. Βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, νὰ παρέμβουν γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὶς ἀποδομητικὲς γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλαγὲς ποὺ προωθεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.

3) Τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ σωματεῖα, ποὺ στηρίζουν ἀγωνιστικὰ τὶς παραδόσεις ποὺ συνιστοῦν τὶς πνευματικὲς δομὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, νὰ ἀντισταθοῦν, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, στὴ σχεδιαζόμενη -ἔμπρακτη πλέον- πολιτισμικὴ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν νέων τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἡ φθορὰ ἢ ἡ κατάργηση τῶν πνευματικῶν μας διαφορῶν καὶ ἰδιαιτεροτήτων,  ὡς λαοῦ καὶ ὡς ἔθνους, ποὺ κρατήθηκαν διαχρονικὰ ἕως τώρα, μέσω τόσων καὶ ποικίλων ἀντιξοοτήτων καὶ ἀγώνων ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία τοῦ γένους, θὰ ἔχει ὡς συνέπεια τὴν μελλοντικὴ ὑποταγή μας σὲ ἕνα πολτοποιημένο, πολιτισμικὰ καὶ θρησκευτικά, παγκοσμιοποιημένο μόρφωμα. Τὰ πνευματικὰ σύνορα τῆς χώρας μας θεωροῦνταν πάντοτε καὶ θεωροῦνται καὶ σήμερα ἰσότιμα μὲ τὰ ἐδαφικὰ καὶ τὰ θαλάσσια καί, ἑπομένως, ἡ ὀρθὴ διαπαιδαγώγηση τῆς νεότητας, μαζὶ μὲ τὴ λαϊκὴ ἄμυνα, ἀντίσταση καὶ ἐπαγρύπνηση, θεωροῦνται ἀναγκαῖοι παράγοντες, προκειμένου νὰ μὴν ἐπέλθει ἡ πνευματικὴ ἅλωση τῆς χώρας μας μὲ ὅ, τί αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ἐλευθερία της.

4) Τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἀντιδράσει δυναμικὰ καὶ μὲ κάθε νόμιμο τρόπο ἀπέναντι στὴν ἰδεοληπτικὴ ἐπίθεση ποὺ ἀπροκάλυπτα καὶ ἀνενδοίαστα, πλέον, ὑφίσταται, ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, ἡ πνευματική, ἱστορικὴ καὶ πολιτισμικὴ κληρονομιὰ τῆς χώρας μας.

Με τιμὴ
Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
        
Ὁ Πρόεδρος                                                       Ο Γενικὸς Γραμματέας
Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας                                     Παναγιώτης Τσαγκάρης
Δρ Θεολογίας                                                           Mr Θεολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.