7 Μαρ 2016

Οἱ ἀναλήθειες τοῦ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

Τοῦ Σταύρου Ἀβαγιάννη, Θεολόγου
Ὁ κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας  τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, σὲ συνέντευξή του μὲ τίτλο, «Πουλᾶνε Ὀρθοδοξία γιὰ νὰ καλύψουν προσωπικὰ ἐλλείμματα», στὸ Ψηφιακὸ Περιοδικὸ «Ὀρθοδοξία Info» (τεῦχος 4, 1 Μαρτίου 2016), συνεχίζει νὰ ὁμιλεῖ μὲ ἄπειρες ἀναλήθειες:
1- Εἶναι ψέμα  ὅτι τὸ προσκυνητάρι μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στηριζόταν σὲ γυψοσανίδες. Οὐδέποτε, οὔτε τότε ποὺ ἦταν στὸν 1ο ὄροφο οὔτε σήμερα -μετὰ τὴν ἐξορία του στὸν 4ο όροφο στηριζόταν ἢ στηρίζεται κάπου, ὅπως μᾶς διαβεβαιώνουν φοιτητὲς καὶ καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἐπὶ 7-8 χρόνια δὲν ὑπῆρχε κίνδυνος ἀτυχήματος καὶ τώρα ὑπῆρξε κίνδυνος ποὺ τὸν διέκριναν οἱ μπογιατζῆδες!!! Τώρα ἐκεῖ ποὺ τὸ πῆγε ὁ κ. Κοσμήτορας, γιατί δὲν φοβᾶται τοὺς σεισμοὺς καὶ τὸν κίνδυνο ἀτυχήματος; Ἢ μόνο στὸν 1ο όροφο γίνονται σεισμοί; Ψεύδεται ἐπίσης ἐντελῶς,  ὅταν λέει ὅτι βρισκόταν δίπλα στὶς τουαλέτες, διότι ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι ἔτσι. Ἡ τουαλέτα τῶν καθηγητῶν καὶ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ 1ου  ὀρόφου εἶναι ἀρκετὰ μακριὰ δὲν εἶναι δίπλα, ὅπως καὶ «ἰδίοις ὄμμασι», ἔχουμε διαπιστώσει. Βρίσκεται δίπλα στὴν αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς Σχολῆς καὶ δίπλα στὸν ἀνελκυστήρα καὶ πάντα εἶναι κλειστή, σπάνια δὲ χρησιμοποιεῖται. Ἡ προστασία τοῦ Προσκυνηταρίου ἀπὸ τὴν...
τουαλέτα εἶναι πλασματική! Ἑπομένως, προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις!!!

Ἐξάλλου, στὴ συνέχεια ὁ κ. Κωνσταντίνου, ἀντιφάσκοντας πρὸς τὰ προηγούμενα, ἐξηγεῖ καὶ ἰσχυρίζεται τοὺς πραγματικοὺς λόγους τῆς μετακίνησης ποὺ διαψεύδουν τοὺς προηγούμενους. Ὅ,τι δηλαδή:  «Ἕνα Προσκυνητάρι σηματοδοτεῖ ἕναν ἱερὸ χῶρο ποὺ πηγαίνει κανεὶς καὶ προσκυνάει. Ἕνα Προσκυνητάρι στὴ μέση τοῦ πουθενὰ σὲ ἕνα φουαγιὲ δὲν ἔχει κανένα νόημα παρὰ μόνον ἐπίδειξη εὐσέβειας». Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς λόγος ποὺ δὲν θέλει ὁ Κοσμήτορας τὸ Προσκυνητάρι στὴν εἴσοδο, διότι σηματοδοτεῖ κάτι τὸ ἱερὸ καὶ διότι δὲν ἔχει γι΄  αὐτὸν ἴσως κανένα νόημα νὰ ὑπάρχει ἐκεῖ, παρὰ μόνον ὡς ἐπίδειξη εὐσέβειας. Προφανῶς εἶναι κακὸ πράγμα ἡ εὐσέβεια καὶ τὸ Ἱερὸ στὴ Θεολογικὴ Σχολή(!!!) γιὰ ἀνθρώπους ποὺ τὰ βλέπουν καὶ τὰ κρίνουν μέσα ἀπὸ φιλοισλαμικό, φιλοπροτεσταντικὸ  πολυθρησκειακὸ ἢ διαθρησκειακὸ Πνεῦμα. Καὶ τὸ Ἰσλὰμ καὶ οἱ Προτεστάντες ὡς γνωστό, δὲν δέχονται τὶς εἰκόνες!! Καὶ οἱ χιλιάδες φοιτητὲς ποὺ ἐπέδειξαν εὐσέβεια προσκυνώντας τὴν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἁμάρτησαν ποὺ τὸ ἔκαναν…  Φαίνεται ὅτι ὁμιλεῖ ἄλλη θεολογικὴ γλώσσα ὁ κ. Κοσμήτορας ἀπὸ ἐμᾶς, σχετικὰ μὲ τὶς εἰκόνες καὶ τὸν συμβολισμὸ τῆς προσκυνήσεώς τους, ὅπου καὶ ἂν βρίσκονται.

Βλέπετε κ. Κοσμήτορα εἶναι θέμα εὐσέβειας ἡ προσκύνηση τῶν εἰκόνων καὶ πῶς τελικὰ τὴν ἀντιλαμβάνονται ὁρισμένοι αὐτὴν τὴν εὐσέβεια, εἰδικὰ ἐκεῖνοι ποὺ κόπτονται γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν ἀνεξιθρησκία ὅλων τῶν ἄλλων, πλὴν τῶν Ὀρθοδόξων!! Ποὺ παίρνουν ἐξουσίες γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιοῦν καὶ γιὰ νὰ χειραγωγοῦν στὶς δικές τους ἀτομικές, θρησκευτικὲς ἑρμηνεῖες, πεποιθήσεις καὶ  κατευθύνσεις.
Ὁ λαὸς ἔχει χορτάσει ἀπὸ δυτικόφρονες σωτῆρες ποὺ προσπαθοῦν ἐδῶ καὶ χρόνια νὰ διορθώσουν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ τὴ φέρουν στὰ μέτρα τῶν δικῶν τους κριτηρίων καὶ τῶν φίλων τους, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. Ματαιοπονοῦν, ὅμως, διότι ὁ λαὸς εὐτυχῶς ξέρει τί καὶ πῶς νὰ πιστεύει καὶ νὰ ἐπιδεικνύει τὴν εὐσέβειά του. Δὲν περιμένει ἀκαδημαϊκὲς ὑποδείξεις ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὶς παραδόσεις του.   

2- Εἶναι ψέμα αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει στὴ συνέντευξή του ὁ κ. Κωνσταντίνου ὅτι ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος εἶπε ὅτι «γιὰ συναισθηματικοὺς λόγους» δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Ἂν διαβάσει ἢ ἀκούσει κάποιος ὅλα ὅσα ἔχει πεῖ κατὰ καιροὺς ὁ Μητροπολίτης θὰ διαπιστώσει ὅτι γιὰ πολὺ οὐσιαστικοὺς θεολογικούς, ἐκκλησιαστικούς, ἱστορικοὺς καὶ πολιτικοὺς λόγους διαφωνεῖ ἀπόλυτα μὲ τὴν ἵδρυση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογική.

3- Εἶναι ψέμα ὅτι δὲν ἔχει γίνει καὶ δὲν ἔχει ψηφιστεῖ τὸ Πρόγραμμα τῶν μαθημάτων τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τμήματος, ἀφοῦ τὸ συγκεκριμένο πρόγραμμα ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Θεολογίας, τὴ ΜΟΔΙΠ, τὴ Σύγκλητο καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ ὑπάρχει στὰ ἀρχεῖα ὅλων τῶν καθηγητῶν καὶ στὰ δικά μας.

4- Εἶναι παραπλανητικὴ ἡ σύνδεση ἐκ μέρους τοῦ κ. Κοσμήτορα κάποιων μουσουλμάνων φοιτητῶν τοῦ Ἀριστοτελείου, ποὺ πηγαίνουν γιὰ 1.30 ὥρα κάθε Παρασκευὴ γιὰ νὰ προσευχηθοῦν σὲ παραχωρηθὲν δωμάτιο στὸ Ὑπόγειο τῆς Θεολογικῆς μὲ τοὺς φοιτητές  τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ποὺ θὰ εἶναι μόνιμα στὴ Θεολογικὴ Σχολή, ὡς κανονικοὶ φοιτητές. Οἱ ἐν λόγω φοιτητὲς ποὺ προσεύχονται τὴν Παρασκευὴ δὲν ἔχουν λόγο στὰ τεκταινόμενα στὴ Σχολή, καθὼς εἶναι ἐπισκέπτες ἐλάχιστου χρόνου στὴ Σχολή.

5- Εἶναι ψέμα αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεται ὁ Κοσμήτορας ὅτι δῆθεν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάνθηκαν  ὅτι «τὸ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἶναι μία πολὺ καλὴ ἰδέα». Ἂς μᾶς δείξει τὸ γραπτὸ κείμενο εἴτε τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, εἴτε τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν δὲν τὸ κάνει, ἡ θέση αὐτὴ ἀποτελεῖ βαρύτατο ψεῦδος καὶ γιὰ ἕναν ἐπιπρόσθετο λόγο, ἐπειδὴ ἐμπλέκει -ὠς  μὴ ὄφειλε- τὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο σὲ δικές του σκοπιμότητες!!!

6- Εἶναι ψέμα ὅτι τὰ τελευταία χρόνια ὑπάρχουν ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά, λόγω τοῦ Ὀρθόδοξου χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Αἰτήσεις ἀπαλλαγῶν ὑπῆρξαν ἀπὸ ὀρθόδοξους μαθητές, ποὺ δήλωναν ψευδῶς ὅτι ἔχουν λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως γιὰ νὰ ἔχουν στὸ Πρόγραμμά τους ἕνα μάθημα λιγότερο. Αὐτὴν τὴ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς γιὰ λόγους συνειδήσεως γνωρίζουμε πολὺ καλὰ ποιὸς τὴν μεθόδευσε καὶ ποιὸς τὴν χορήγησε καὶ γιὰ ποιὸν λόγο τὸ 2013 καὶ πολὺ σύντομα θὰ ἀποκαλυφθοῦν ὅλα!! Ἀπαλλαγὲς δὲν ζήτησαν οὔτε ζητοῦν οἱ μὴ ὀρθόδοξοι μαθητὲς ποὺ ἀνήκουν σὲ χριστιανικὲς ὁμολογίες ἢ θρησκεῖες, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ δικαιοῦνται. Ἀντίθετα, θέλουν οἰκειοθελῶς νὰ παρακολουθοῦν καὶ νὰ βαθμολογοῦνται στὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ μάθημα. Ποτὲ ἐπίσης αὐτοὶ οἱ μαθητὲς δὲν ζήτησαν ἕνα πολυθρησκειακὸ μάθημα ἀντὶ τοῦ ὀρθοδόξου. Ἡ ἰδέα τοῦ Πολυθρησκειακοῦ μαθήματος ἦταν καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι τοῦ θεολογικοῦ ἀντισυλλόγου «Καιρὸς» τοῦ ὁποίου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ἦταν μέχρι προτινὸς ὁ κ. Κωνσταντίνου.

1 σχόλιο:

  1. Δεν μπορώ να καταλάβω,δηλαδή, αυτός ο κ. Κωνσταντίνου είχε την ιδέα να γίνει τμήμα Ισλαμικών Σπουδών στην Θεολογική Σχολή και κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.