1 Ιαν 2016

«…Παρὰ νὰ μένουν ἤθελαν κοντὰ στοὺς Λωτοφάγους, λωτὸ νὰ τρῶνε, τὴ γλυκιὰ πατρίδα λησμονώντας»

Γράφει  Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Στὴ δέκατη ραψωδία τῆς Ὀδύσσειας (στίχοι 82-104),  ὁ Ὀδυσσέας ἀφηγεῖται στὸν Ἀλκίνοο  τὴν περιπέτειά του μὲ τοὺς συντρόφους του στὴ χώρα τῶν Λωτοφάγων. Ἰδοὺ ἡ ἀφήγηση, σὲ ἀπόδοση στὴ Νεοελληνική, ἀπὸ τὸ Ζήσιμο Σίδερη. Ἃς τὴν ἀπολαύσουμε:  
«Μέρες ἐννιὰ παράδερνα μ’ ἀνάποδους ἀνέμους
στὸ ψαροθρόφο πέλαγο. Τὴ δέκατη πιὰ μέρα
στοὺς Λωτοφάγους πήγαμε, πόχουν θροφὴ λουλούδια, 
Τότε ὄξω βγήκαμε νερὸ νὰ πάρουμε ἀπὸ βρύση,
κι ἐκεῖ τραπέζι ἑτοίμασαν κοντὰ στὰ πλοῖα οἱ ναῦτες.
Καὶ μιὰ μπουκιὰ ἅμα φάγαμε καὶ βρέξαμε τὰ χείλια,
τότε συντρόφους ἔστειλα νὰ πᾶνε καὶ νὰ μάθουν,
ποιοὶ κατοικοῦσαν ἄνθρωποι στὸν τόπο σιτοφάγοι, 
π’ ὅλους δυὸ διαλέγοντας καὶ τρίτον ἕναν κράχτη.
Κι ἐκεῖ ποὺ πῆγαν τρέχοντας, τοὺς Λωτοφάγους βρῆκαν.
Αὐτοὶ κακὸ δὲ σκέφτηκαν νὰ κάμουν στοὺς συντρόφους
μόνο τους ἔδωσαν λωτὸ νὰ φᾶνε. Κι ἂν κανένας
τὸ μελιστάλαχτο καρπὸ τὸν ἔβαζε στὸ στόμα,
πίσω δὲν ἤθελε νὰ ρθεῖ, μήτε εἴδηση νὰ φέρει,
παρὰ νὰ....

 μένουν ἤθελαν κοντὰ στοὺς Λωτοφάγους,
λωτὸ νὰ τρῶνε, τὴ γλυκιὰ πατρίδα λησμονώντας.
Μὰ ἐγὼ τοὺς πῆρα στανικῶς, κι ἃς ἔκλαιγαν, στὰ πλοῖα
καὶ σέρνοντας τοὺς ἔδεσα στοὺς μπάγκους ἀπὸ κάτω. 
Τότε στοὺς ἄλλους φώναξα τοὺς ποθητοὺς συντρόφους,
γλήγορα ἀπάνω στὰ γοργὰ καράβια νὰ πηδήσουν,
λωτὸ μὴ φᾶνε κι ἔπειτα ξεχάσουν τὴν πατρίδα.
Κι ἐκεῖνοι ἀμέσως μπήκανε καὶ κάθισαν στοὺς μπάγκους,
ἀράδα καὶ τὴ θάλασσα μὲ τὰ κουπιὰ χτυποῦσαν». 
      Θὰ ἀναρωτηθεῖ βέβαια ὁ ἀναγνώστης, γιατί  αὐτὸς ὁ πρόλογος καὶ ἡ ἀναφορὰ στὰ  μυθοποιημένα γεγονότα καὶ πρόσωπα ἑνὸς μακρινοῦ παρελθόντος, στὸν Ὀδυσσέα καὶ στοὺς Λωτοφάγους; 
      Ὅλοι μας ξέρουμε ἀπὸ τὸ σχολεῖο πόσο διδακτικὰ  εἶναι τὰ ἔπη τοῦ Ὁμήρου καὶ πάντοτε ἐπίκαιρα καὶ πόσο  ἐπιδέχονται διαχρονικὰ καὶ κατὰ περιστάσεις τοὺς ἀνάλογους παραλληλισμούς, μὲ γεγονότα καὶ πρόσωπα.
      Οὕτως ἢ ἄλλως, ἡ ζωὴ τοῦ καθενὸς μᾶς εἶναι μιὰ Ὀδύσσεια. Γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς εἶναι γνωστὴ καὶ ξεκάθαρη ἡ διαδρομή, ὁ τρόπος τοῦ ἀγωνίζεσθαι, τοῦ μάχεσθαι, τοῦ παλαίειν  καὶ ὁ προορισμὸς πρὸς τὴν «Ἰθάκη». Μᾶς τὴ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μᾶς ὁδηγεῖ διὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς  καὶ τῶν βίων  τῶν Ἁγίων της, ἐνῶ μᾶς ἀσφαλίζει διὰ τῶν ἁγίων Μυστηρίων της. Ἀπ` αὐτὴν δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα  νὰ ἀποκλίνουμε ἔστω καὶ κατὰ  «ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία» (Ματθ.5,18),ἂν θέλουμε νὰ φτάσουμε, χάριτι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στὴν «ὑπὲρ πάντων των ἐφετῶν ἀκρότητα», στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ.
      Τὸ Γένος μας,  στὰ πεντακόσια χρόνια σκλαβιᾶς καὶ  μετὰ ἀπὸ τόσους  πολέμους ποὺ ἀκολούθησαν, ἀλλὰ καὶ τὶς κατὰ καιροὺς δύσκολες στιγμὲς ποὺ πέρασε, ὅλες τὶς ἀντιμετώπισε μὲ τὴν κατὰ παράδοση φιλοπατρία καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα, μὲ ἡρωισμὸ καὶ μὲ αὐτονόητό το πνεῦμα τῆς φιλαλληλίας καὶ τῆς  αὐτοθυσίας, ἔχοντας ἀρχηγοὺς ποὺ τοὺς γεννοῦσε τὸ ἴδιο καὶ τοὺς ἀκολουθοῦσε μὲ ἐμπιστοσύνη, ἀφοῦ ἦταν γέννημά του καὶ θρέμμα του.
      Δυστυχῶς ὅμως, δὲν ἄργησαν πολὺ νὰ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα. Μιὰ  ἐπιδημία βαριὰ καὶ ὕπουλη, κατεργαζόμενη  δόλια σχέδια  μεθοδικὰ γιὰ πολλὰ χρόνια,  ἁπλώθηκε στὶς καρδιὲς καὶ στὸ νοῦ τῶν Ἑλλήνων  καὶ παρέλυσε τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Προσφέρθηκε δέ, σὰν παγίδα  ἀπὸ τοὺς «Λωτοφάγους» της Δύσης, τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὀργανωμένη, μὲ τὴ μορφὴ οἰκονομικῆς «συνεργασίας», ἀλλὰ καὶ μὲ συνεργοὺς τοὺς νέους, τοὺς φραγκοαναθρεμμένους καὶ ἐπιλήσμονες ἄρχοντές μας. Μὲ τὴν Ε.Ο.Κ. ἀρχικὰ καὶ μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὴ συνέχεια. 
      Εἰσέρρευσε ποταμηδόν, «ἄνευ κόπου καὶ μόχθου», ὁ ἑλκυστικὸς καὶ πλάνος «λωτὸς» τοῦ χρήματος. Συνάμα διδάχτηκε στὸ λαὸ πεισματωδῶς, μὲ ὅλα τα μέσα  ὁ   ὑλιστικὸς καὶ εὐδαιμονιστικὸς  τρόπος ζωῆς, ἄγνωστος ἐν πολλοῖς στὴν ἀσκητικὴ καὶ ἐν αὐταρκεία ἀγωνιζόμενη Ρωμιοσύνη. Ἀνατράφηκαν δὲ γενιὲς  μ` αὐτὸ τὸ πνεῦμα καὶ ἐν τέλει ἀποκόπηκε τὸ νέο αἷμα ἀπὸ τὸ εἶναι του, ἀπὸ τὴν πηγή του.
      Ἔτσι, διὰ τῆς «λωτοφαγίας» αὐτῆς ἔγινε πραγματικότητα ἡ ποθητὴ ἀπὸ τοὺς ἐπίδοξους «φίλους» Αλωση. Τρώγοντας  ὁ Ἕλληνας τοὺς «λωτοὺς» ποὺ τοῦ προσέφεραν, πέρασε στὸ χῶρο τῆς λησμοσύνης. Σὰν τοὺς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέα. Ἀφοπλίστηκε ψυχικά, πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ καὶ παρέμεινε  δοῦλος καὶ δέσμιος  των ἐξαφθέντων καὶ καλλιεργηθέντων παθῶν του, ἀλλὰ καὶ δέσμιος καὶ ὑποχείριος των «Λωτοφάγων». 
      Ἂν καὶ καταλαβαίνει πλέον τὴ δεινὴ θέση του, δὲν ἔχει τὸ κουράγιο, τὴ δύναμη, τὸ ψυχικὸ σθένος, τὸ θάρρος, νὰ ἐγκαταλείψει τὴ «χώρα τῶν Λωτοφάγων» καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὰ πάτρια, στὰ δικά του. Ἀφοῦ προηγήθηκε ἡ λησμοσύνη καὶ ἄδειασε ἡ πνευματική του ἀποθήκη, ταπεινωμένος πιά, συσπειρώθηκε γιὰ  καλὰ στὸν ὀδυνηρὸ ὕπνο τῆς  ἀπραξίας καὶ ἀφέθηκε στὴν παράλογη ἐλπίδα τῆς ἐπιστροφῆς καὶ σωτηρίας του ἀπὸ τὸν ἴδιο, τὸν ὕπουλο, τὸν ὑποκριτὴ καταστροφέα του: 
«Αὐτοὶ κακὸ δὲ σκέφτηκαν νὰ κάμουν στοὺς συντρόφους
μόνο τους ἔδωσαν λωτὸ νὰ φᾶνε. Κι ἂν κανένας
τὸ μελιστάλαχτο καρπὸ τὸν ἔβαζε στὸ στόμα,
πίσω δὲν ἤθελε νὰ ρθεῖ, μήτε εἴδηση νὰ φέρει,
παρὰ νὰ μένουν ἤθελαν κοντὰ στοὺς Λωτοφάγους,
λωτὸ νὰ τρῶνε, τὴ γλυκιὰ πατρίδα λησμονώντας».
      Δὲν τοὺς ἔκαναν, λέει, κακό, παρὰ μόνο τους ἔδωσαν νὰ φᾶνε λωτό. Ἀλλὰ μποροῦσε νὰ τοὺς συμβεῖ μεγαλύτερο κακὸ ἀπὸ αὐτὸ ποῦ ἔπαθαν; Ἔχασαν τὴ μνήμη τους, ἔχασαν  τὸν ἑαυτό τους, τὴν ταυτότητά τους, ἔχασαν τὰ πάντα. Ἔτσι, ὁ σκοπός τους, ποὺ προφανῶς θὰ ἦταν στὴ συνέχεια ἡ πλήρης ὑποδούλωσή τους, ἦταν πολὺ εὔκολο νὰ πραγματοποιηθεῖ.
       Κι ἐμᾶς κακὸ δὲ μᾶς ἔκαναν οἱ Εὐρωπαῖοι φίλοι μας. Δὲ μᾶς πολέμησαν, δὲ μᾶς τρόμαξαν, δὲν ἔκαναν καταστροφὲς στὰ σπίτια καὶ στὶς περιουσίες μας. Αὐτὰ τὰ ἔκαναν παλιότερα, ἀλλὰ ἀπέτυχαν. Τώρα ἔπρεπε νὰ μιμηθοῦν τοὺς Λωτοφάγους. Καὶ τὰ κατάφεραν.  Ὁ «λωτὸς» τῆς Φραγκιᾶς ἔγινε ὁ θάνατός μας. 
      Δὲν μποροῦμε βέβαια νὰ ἀφήσουμε νὰ περάσει ἀπαρατήρητη  ἡ στάση τοῦ Ὀδυσσέα, ἡ ὁποία ἀφήνει ἀναπολόγητούς τους κυρίως ὑπεύθυνους αὐτῆς τῆς καταστροφῆς:
«Μὰ ἐγὼ τοὺς πῆρα στανικῶς, κι ἃς ἔκλαιγαν, στὰ πλοῖα
καὶ σέρνοντας τοὺς ἔδεσα στοὺς μπάγκους ἀπὸ κάτω. 
Τότε στοὺς ἄλλους φώναξα τοὺς ποθητοὺς συντρόφους,
γλήγορα ἀπάνω στὰ γοργὰ καράβια νὰ πηδήσουν,
λωτὸ μὴ φᾶνε κι ἔπειτα ξεχάσουν τὴν πατρίδα.
Κι ἐκεῖνοι ἀμέσως μπήκανε καὶ κάθισαν στοὺς μπάγκους,
ἀράδα καὶ τὴ θάλασσα μὲ τὰ κουπιὰ χτυποῦσαν». 
      Εἶναι αὐτονόητο πὼς οἱ «Ὀδυσσεῖς» ἑνὸς  λαοῦ εἶναι οἱ κυβερνῶντες, οἱ διοικοῦντες ἀλλὰ  καὶ  κατ` ἀναλογία ὅλοι οἱ ἔχοντες πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ ἐξουσία. Ὁ Ὀδυσσέας εἶχε  βαθιὰ τὴν αἴσθηση τῆς εὐθύνης γιὰ τοὺς συντρόφους του. Σὰν καλὸς ἀρχηγός, ποὺ ἀγαποῦσε πραγματικά τα παλικάρια του, ἔτρεξε καὶ ἐκφράζοντας  τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴ ζωή τους καὶ  τὴν ἀγάπη του, τοὺς ἔσωσε. Ἀφοῦ ἀναγκάστηκε νὰ τοὺς φερθεῖ μὲ σκληρότητα, τοὺς ξύπνησε, τοὺς φόρτωσε μὲ τὴ βία στὰ πλοῖα καὶ τοὺς ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴ χώρα: «Μὰ ἐγὼ τοὺς πῆρα στανικῶς, κι ἃς ἔκλαιγαν,… λωτὸ μὴ φᾶνε κι ἔπειτα ξεχάσουν τὴν πατρίδα». 
      Τί κρίμα! Οἱ σημερινοὶ ἄρχοντες τὰ γνωρίζουν αὐτὰ πολὺ καλά. Τὰ ἔχουν διαβάσει στὰ σχολεῖα, στὰ βιβλία. Κι ὅμως δὲ φαίνεται καμία διάθεση ἀπὸ μέρους τους νὰ μοιάσουν τὸν Ὀδυσσέα. Οἱ ἴδιοι τους, ὡς συνεταῖροι τῶν «Λωτοφάγων», ἔγιναν αὐτουργοὶ καὶ αὐτοὶ  καὶ ἔσπρωξαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ σκύψει καὶ νὰ φάει τοὺς «λωτούς» τους. Οἱ ἴδιοι ἐπέτρεψαν  νὰ μπεῖ  στὴ χώρα, ὄχι μόνο ὁ «λωτὸς» τοῦ χρήματος ἀλλὰ καὶ ὅλα τα ἑλκυστικά, μαγευτικά, δεσμευτικὰ καὶ ἐντέλει ἀνθελληνικὰ καὶ ἀντιχριστα πράγματα, ποὺ παρέλυσαν τὸ λαὸ καὶ τὸν σκλάβωσαν.
      Μὲ σύνθημα τὴν ἐλευθερία καὶ τὴ δημοκρατία, τουτέστιν τὴν ἀναρχία, τὴν ἀνυπακοή, τὴν ἀρχὴ τῆς ἥσσονος προσπάθειας καὶ μὲ κορυφαῖο το «ἐμεῖς νὰ `μαστε καλά», πράγμα ἄγνωστο  στὴν παράδοσή μας, ἄνοιξαν τὸ δρόμο γιὰ τὴν ἰσοπέδωση. Τὸν ὤθησαν μάλιστα ὅσο μποροῦσαν περισσότερο στὸ κακό, ἐκμαυλίζοντας τὸν, γιὰ νὰ τὸν ἔχουν δέσμιο καὶ συνυπεύθυνό της δικῆς τους συνομωσίας καὶ ἀνικανότητας. Καὶ τὰ κατάφεραν.
       Καὶ αὐτοί, οἱ ἴδιοι, οἱ σημερινοί, πέρα ἀπὸ τὰ ἀνοσιουργήματά τους, τολμοῦν καὶ ἐπιχειροῦν νὰ σπιλώνουν τεράστια ὀνόματα τῆς ἱστορίας, ἡγέτες, ἥρωες, ἁγίους, ἐπιστήμονες καὶ εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους, διότι αἰσθάνονται κατώτεροι, αἰσθάνονται νάνοι μπροστὰ σ` ἐκείνους, ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ καὶ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ παράδειγμά τους.
   «Ὀδυσσέας» ἢ «Ὀδυσσεῖς». Αὐτοὶ εἶναι ἀνθρωπίνως ἡ ἐλπίδα, ποὺ μᾶς ἔχει ἀπομείνει νὰ βγοῦν στὸ δρόμο μας. Νὰ μᾶς πάρουν, ἔστω «στανικῶς», ἀπὸ τὴ χώρα τῶν «Λωτοφάγων» καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ δρόμο πρὸς τὴν «Ἰθάκη» μας. 
Τοῦ ἔτους ἕκτου καὶ δεκάτου καὶ δισχιλιοστοῦ (2016) ἀρχομένου, γένοιτο!
Σάββας Ηλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 1-1-2016

9 σχόλια:

 1. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΟΣΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΛΑΓΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΛΙΓΟΥΡΗΔΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ. ΔΙΟΤΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ, ΒΑΔΙΖΕΙ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΣ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ Μ' ΑΥΤΗΝ. Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΘ' ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΑΡΝΗΘΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΘΗΣΑΜΕ ΤΑ ΣΚΥΒΑΛΑ, ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγιορείτης Ιερομόναχος π. Γεώργιος Καυσοκαλυβίτης (πνευματικό παιδί του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου): "Υπάρχει ελπίδα για το αύριο.."
  (Υπάρχει και σχετικό βίντεο).

  http://www.ioannis-kapodistrias.gr/2015/12/blog-post_26.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αρχιμανδρίτης π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (1927 - 2006+):

  «Κατά τον λαό και οι άρχοντες, κατά τους άρχοντες και ο λαός»:

  https://www.youtube.com/watch?v=9pU1ffch-ns

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ορθόδοξος Ιεραπόστολος στην Αφρική, Αρχιμανδρίτης π. Ελπίδιος: «Σύντομα έρχεται οικουμενικός (δηλαδή, παγκόσμιος) πόλεμος».

  https://www.youtube.com/watch?v=lIL3GGegKms

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο π. Ελπίδιος αυτός λέγεται ότι πλανεμένος και όχι χωρίς επιχειρήματα

   Κοιτάχτε
   Προσοχή! Ο π.Ελπίδιος διαδίδει μηνύματα πλάνης δήθεν φωτισμένων!
   https://www.youtube.com/watch?v=WrxYQZ37ZFg

   π.Ελπίδιος: Αντίχριστος & Πάπας, πηγή η Ψευδοπροφ. Maria DΜ
   https://www.youtube.com/watch?v=FqkOh3Q95Zs

   π.Ελπίδιος & Βασούλα Ρύντεν - Η ορολογία προδίδει την πλάνη
   https://www.youtube.com/watch?v=Hn-3EQTuwSU

   π.Ελπίδιος - Παγκόσμιος πόλεμος- Νόθες προφητείες Καθολικών ''φωτισμένων''.
   https://www.youtube.com/watch?v=iL2iIpvVGTA

   Διαγραφή
  2. Οι κατηγορίες ότι ο π. Ελπίδιος είναι δήθεν πλανεμένος, είναι ανόητες, ίσως και κακοπροαίρετες.
   Επίσης οι κατηγορίες ότι δήθεν ο π. Ελπίδιος επηρεάζεται από την Βασούλα Ρύντεν, και από άλλους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πλανεμένους, είναι ακόμα πιο ανόητες.
   Φαίνεται ότι κάποιοι σκοτεινοί διεθνείς κύκλοι, δεν αρέσκονται με τα λόγια του π. Ελπιδίου, και προσπαθούν με ανόητες κατηγορίες να τον παρουσιάσουν «αναξιόπιστο» και «πλανεμένο».
   Το ιστορικό μέλλον, στα ιστορικά του γεγονότα, θα αποδείξει αναμφισβήτητα, ποιοι είναι στην πραγματικότητα οι πλανεμένοι.

   Διαγραφή
 5. Πράγματι, η πνευματική υποταγή και η λατρεία των νεοελλήνων για την..."Ευρώπη" έχει φτάσει πλέον σε επίπεδα ψυχοπαθολογικής υστερίας.

  Όλοι θυμόμαστε τα πλήθη των ευρωλιγούρηδων που εκραύγαζαν το γελοίο σύνθημα "Μένουμε Ευρώπη" στο δημοψήφισμα του 2015.

  Τα (απο)-κόμματα του κ(υ)νοβουλίου συναγωνίζονται με φρενίτιδα για να δείξουν πως ανήκουν στο "ευρωπα'ι'κό" τόξο και υπερηφανεύονται γι'αυτό.

  ( Μόνο η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ μένουν έξω από αυτό το περιβόητο "τόξο", αλλά και αυτά τα κόμματα έχουν τις δικές τους ιδεοληψίες που δεν ταιριάζουν στην Ελληνορθόδοξη Παράδοσή μας ).

  Τελευταίο παράδειγμα ευρωλιγούρικου νεοραγιαδισμού το σύμφωνο συμβιώσεως των ανωμάλων, το οποίον υπερψηφίστηκε από όλα τα "ευρωπα'ι'κά" κόμματα - συμπεριλαμβανομένης της "πατριωτικής " και "χριστιανικής" ΝΔ.

  Αφού το επιτάσσει η "Ευρώπη", έτσι πρέπει να γίνει...

  Ο ευρωλιγούρης νεοέλλην είναι πρόθυμος να δεχτεί οποιαδήποτε βλακεία, οποιαδήποτε ανοησία και οποιαδήποτε ανωμαλία - αρκεί να έρχεται από την "Ευρώπη".

  Και δεν γνωρίζει ο αμόρφωτος - δήθεν "μορφωμένος" - νεοέλλην ότι ΔΕΝ υπάρχει καμιά "Ευρώπη" στην πραγματικότητα...

  Αυτό που σήμερα ονομάζεται "Ευρώπη" είναι το επικάλυμμα της Γερμανικής βαρβαρότητας και χωριατιάς πάνω στην λιθοσφαιρική πλάκα του Ελληνορωμα'ι'κού κόσμου - από τον Καρλομάγνο και εντεύθεν.

  Ο σημερινός εκφυλισμένος Δυτικοευρωπαίος - αυτός που "νυμφέυεται" τον ομόφυλο εραστή του, αυτός που πάει σε ψυχολόγους το...σκυλάκι του , αυτός που κατέβασε τον Σταυρό από τα σχολεία του, αυτός που κουνάει επιτιμητικά το δάχτυλο στον "τεμπέλη" νεοέλληνα - είναι ο ίδιος βάρβαρος Τεύτονας που πριν από 1500 χρόνια κατέστρεψε τον μόνο πραγματικό Ευρωπα'ι'κό Πολιτισμό, δηλ. τον Ελληνορωμα'ι'κό.

  Βάρβαροι ήταν και τότε, βάρβαροι είναι και σήμερα - και ας μην μας ξεγελούν οι γραβάτες τους και οι ψαλιδόκωλοι "καθωσπρέπει" ψεύτικοι τρόποι τους...

  Ήξεραν πολύ καλά οι πρόγονοί μας - Αρχαίοι και Ρωμιοί - με τι ελεεινούς βαρβάρους είχαν να κάνουν.

  Εάν κάτι διεσώθη από τον αληθινό Πολιτισμό, αυτό έγινε μέσω της Ανατολικής Ρωμέικης Αυτοκρατορίας - του λεγομένου "Βυζαντίου".

  Σήμερα ο Ελληνισμός έχει εγκλωβιστεί μεταξύ εκφυλισμένης Δύσης και Ισλαμικής βαρβαρότητος.

  Για να έχουμε κάποιες πιθανότητες επιβιώσεως, πρέπει ΑΜΕΣΑ να απεμπλακούμε από τον θανάσιμο εναγκαλισμό της Δύσης...Πρέπει να επιστρέψουμε στην Ελληνορθόδοξη Παράδοση και στο όραμα της Μεγάλης Ρωμανίας.

  Ο Δικέφαλος Αετός πρέπει να ξανανοίξει τα φτερά του και να βάλει στην θέση τους όλους τους βαρβάρους Δύσης και Ανατολής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μιλά ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, ομότιμος καθηγητής στη Θεολογική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών.
  Υπάρχει και το σχετικό βίντεο.

  http://mastroyanni.blogspot.gr/2015/12/blog-post_29.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΟΙ ΠΛΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΟΔΥΣΣΕΙΣ,ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΝΟΥΣ ΜΑΣ !!
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ,ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΥΠΕΡΦΥΑΛΟΙ,ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΣΤΕΙΑ.....
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.