22 Δεκ 2015

Ἡ συνωμοσία τῆς σιωπῆς γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἡ ἐγκληματικὴ ψῆφος σὲ βάρος ἀθώων ψυχῶν

Ἀνακοίνωση τῆς Ἑνωμένης ωμηοσύνης
Σὲ μία ὕστατη προσπάθεια, καθὼς τὸ σχετικὸ νομοσχέδιο ὁδεύει πρὸς ψήφιση στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς μας μὲ φρικώδεις προτάσεις ὅπως τὴν κατάργηση τοῦ ἀδικήματος τῆς παρὰ φύσιν ἀσέλγειας ἀκόμη καὶ γιὰ ἀνήλικους, σᾶς γνωστοποιοῦμε τὶς συγκλονιστικὲς καταθέσεις ἐνηλίκων παιδιῶν ὁμοφυλόφιλων οἰκογενειῶν ποὺ δόθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια μίας μεγάλης δίκης ποὺ στὴν ἀρχὴ τῆς χρονιᾶς ἀπασχόλησε τὶς Η.Π.Α. Οἱ μάρτυρες – θύματα κατέθεσαν γιὰ τὶς τραυματικὲς ἐμπειρίες τους καὶ τὴ συνωμοσία τῆς σιωπῆς ποὺ κυριολεκτικὰ ἐκφοβίζει ὅσα παιδιὰ σὰν αὐτοὺς θελήσουν νὰ ποῦν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ πῶς εἶναι πραγματικὰ μία ὁμοφυλόφιλη «οἰκογένεια». Σας καλοῦμε νὰ προωθήσετε τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ σὲ ὅσους βουλευτὲς γνωρίζετε ὥστε νὰ στερηθοῦν ἀπὸ κάθε ἄλλοθι ὅτι δῆθεν «δὲ γνώριζαν» τί ψήφιζαν. Ὃπως ἔχουμε ἀναφέρει καὶ σὲ παλαιότερες ἀνακοινώσεις μας, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο δὲν ἐπέτασσε...
πραγματικὰ στὴν Ἑλλάδα τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι κυρίαρχη νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὸν Συνταγματικὰ προστατευόμενο θεσμὸ τῆς οἰκογενείας ὅπως αὐτὴ κρίνει καὶ δὲν ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα καμία Εὐρωπαϊκὴ ἀπαίτηση γιὰ γάμους ὁμοφυλοφίλων. Οἱ ἀπαιτήσεις αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ ἄλλα κέντρα καὶ ὀφείλουν ἐπιτέλους οἱ πολιτικοί μας νὰ ποῦν ποιὰ εἶναι αὐτά. Καλοῦμε τοὺς βουλευτές μας νὰ φανοῦν ἀνώτεροι τῆς εἰκόνας ποὺ δυστυχῶς ἔχουν σχηματίσει οἱ πολίτες γιὰ αὐτούς. Δὲν πρόκειται γιὰ μία ψῆφο ποὺ θὰ ἐπηρεάσει τὴν περιουσιακὴ κατάσταση τῶν Ἑλλήνων.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΨΗΦΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΑΘΩΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Καλύτερα νὰ μὴν δέσουν μία τέτοια βαριὰ μυλόπετρα στὸ λαιμὸ τους όπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μᾶς προειδοποιεῖ. (Λουκ. Ιζ’ 1-3)…
Τὸ μεταφρασμένο ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι μία σύντομη καὶ πραγματικὰ ἐπιεικὴς παρουσίαση τῶν φρικτῶν καταστάσεων ποὺ βίωσαν αὐτὰ τὰ παιδιά, τὶς καταθέσεις τῶν ὁποίων μπορεῖ κανεὶς νὰ τὶς διαβάσει στὸ πρωτότυπό τους ἐδῶ:


Ἡ Τετράδα τῆς ἀλήθειας”:
Ἐνήλικες- τέκνα ὁμοφυλόφιλων γονέων καταθέτουν ἐνάντια στὸ “γάμο” ἀνάμεσα στὸ ἴδιο φύλο στὸ 5ο Εφετείο τῶν Η.Π.Α.
Καθὼς τὸ 5ο Εφετείο ἐξετάζει κατὰ πόσο θὰ ἀκυρώσει νόμους σὲ τρεῖς Πολιτεῖες ποὺ ἀπαγορεύουν τὸ “γάμο” ἀνάμεσα στὸ ἴδιο φύλο, τέσσερις ἐνήλικες – τέκνα ὁμοφυλόφιλων γονέων ἔχουν ὑποβάλλει καταθέσεις  ὅπου ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς ἑνώσεις ποὺ ἔχουν ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση θὰ μποροῦσαν νὰ ὁδηγήσουν στὴν καταστροφὴ χιλιάδων παιδιῶν.
Οἱ Katy Faust, Dawn Stefanowicz, B.N. Klein, καὶ Robert Oscar Lopez, ποὺ ἀνατράφηκαν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους γονεῖς, κατέθεσαν στὸ 5ο Εφετείο ἀντιτιθέμενοι στὴ νομιμοποίηση τοῦ “γάμου” αναμεσα στὸ ἴδιο φύλο. Ἐξιστορώντας παιδικὲς ἀναμνήσεις τῶν σπιτικῶν ποὺ δυσλειτουργοῦσαν ἐξ’ αἰτίας τῶν σεξουαλικῶν ὀρέξεων τῶν γονιῶν τους καὶ τῆς ριζοσπαστικῆς ὑποκουλτούρας ποὺ συμφωνοῦσε μὲ τὶς “ὁμοφυλόφιλες” ταυτότητές τους, καὶ οἱ τέσσερις ἰσχυρίστηκαν ὅτι τὸ νὰ  ἐπαναπροσδιοριστεῖ ὁ ὁρισμὸς τοῦ γάμου προκειμένου νὰ συμπεριληφθοῦν ὁμόφυλα ζευγάρια, πιθανὸν νὰ ὁδηγήσει στὴν ἐκμετάλλευση  καὶ τὴν κακομεταχείριση ἀμέτρητων παιδιῶν γιὰ πολιτικὸ καὶ προσωπικὸ ὄφελος.

Μεγάλωσα μὲ ἕνα γονιὸ καὶ τὶς συντρόφους της σὲ μία ἀτμόσφαιρα στὴν ὁποία ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ ἰδεολογία χρησιμοποιήθηκε σὰν ἐργαλεῖο καταπίεσης, τιμωρίας καὶ κακομεταχείρισης, ἔγραψε ἡ B.N. Klein γιά τὴ λεσβία μητέρα της καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐραστριῶν μὲ τὶς ὁποῖες συζοῦσε. Ἔχω δεῖ ὅτι τὰ παιδιὰ στὰ ὁμόφυλα σπιτικὰ ἐπιδεικνύονται  δημόσια γιὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλες οἰκογένειες εἶναι ἀκριβῶς ὅπως οἱ ἑτερόφυλες.
Ἂν καὶ δὲν πιστεύω ὅτι ὅλοι οἱ ὁμοφυλόφιλοι θὰ ἦταν ἐκ τῶν πραγμάτων κακοὶ γονεῖς, γνωρίζω ὅτι ποτὲ στὴ ζωή μου ἡ κοινότητα τῶν ὁμοφυλόφιλων δὲν θεώρησε τὰ παιδιὰ κάτι ἄλλο πέρα ἀπὸ ἕνα κομμάτι τῆς ἰδιοκτησίας της, ἕνα λάθος τοῦ παρελθόντος ἢ ἕνα πολιτικὸ ἐργαλεῖο ποὺ τὸ ντύνουν καὶ τὸ βγάζουν ἔξω σὰν μέρος μίας παράστασης σκύλου καὶ πόνυ γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσουν τοὺς καλοπροαίρετους, ἔγραψε ἡ Klein. Πρόσθεσε ὅτι ὡς παιδὶ μίας λεσβίας μητέρας, πιέστηκε νὰ ἀποτίει συνεχῆ φόρο τιμῆς καὶ προσοχῆς στὴν ὁμόφυλη ταυτότητα τῆς μητέρας, διδάχθηκε ὅτι κάποιοι Ἑβραῖοι καὶ οἱ περισσότεροι Χριστιανοὶ εἶναι ἀνόητοι καὶ  μισοῦν τοὺς ὁμοφυλόφιλους καὶ εἶναι βίαιοι καὶ τῆς ἔχουν πεῖ ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι πολὺ πιὸ δημιουργικοὶ καὶ καλλιτεχνικοὶ  ἐπειδὴ δὲν καταπιέστηκαν καὶ ἦταν ἀπὸ φυσικοῦ τους πιὸ  αἰσθαντικοί.

Ἐνῶ ἡ Klein κατέταξε τὴν ἀνατροφή της ὡς βάναυση, ὁ Robert Oscar Lopez εἶπε στὸ δικαστήριο ὅτι ἡ δική του ἀνατροφὴ ἀπὸ τὴ μητέρα του καὶ τὴ μακροχρόνια σύντροφό της ἀντιπροσώπευε τὶς καλύτερες δυνατὲς συνθῆκες γιὰ ἕνα παιδὶ ποὺ μεγαλώνει ἀπὸ ὁμόφυλο ζευγάρι. Ακόμη κι ἔτσι, ὁ Lopez κατέθεσε ὅτι ἡ ἔλλειψη μίας πατρικῆς μορφῆς στὴ ζωή του, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐπιρροὴ τῆς ριζοσπαστικῆς ὁμοφυλόφιλης κοινότητας στὴν ὁποία ἀνατράφηκε, αὔξησε μία ὀλέθρια σύγχυση γιὰ τὴ δική του σεξουαλικότητα καὶ τελικὰ τὸν ὁδήγησε στὸ νὰ γίνει ὁμοφυλόφιλος ἱερόδουλος στὴν ἐφηβεία του μὲ σκοπὸ νὰ ἱκανοποιήσει τὴ λαχτάρα του γιὰ ἀποδοχὴ καὶ ἀγάπη ἀπὸ μεγαλύτερους ἄνδρες.

Ὁ Lopez ἔγραψε: «Ἐὰν μὲ εἶχαν ἐξετάσει ἐπίσημα οἱ «εἰδικοί»  τῆς ὁμόφυλης ἀνατροφῆς τὸ 1985, θὰ εἶχα ἐπιβεβαιώσει  τὶς πιὸ αἰσιόδοξες ἐκτιμήσεις τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς τῆς κοινότητας τῶν ὁμοφυλοφίλων». Ἀλλὰ πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὰ προσωπεῖο τῆς εὐτυχοῦς ἀνατροφῆς βρίσκονται πολλὰ προβλήματα.
«Ἔζησα τὴν ἐμπειρία μεγάλης σεξουαλικῆς σύγχυσης» ἔγραψε ὁ Lopez. «Εἶχα μία ἀνεξήγητη παρόρμηση νὰ συνευρεθῶ μὲ πρεσβύτερους ἄνδρες ποὺ εἶχαν τὴν ἡλικία τοῦ πατέρα μου, ἂν καὶ ἐκείνη τὴν περίοδο μετὰ δυσκολίας καταλάβαινα τί ἔκανα».
“Τα χρήματα ποὺ ἔπαιρνα ἀπὸ τὴν πορνεία μὲ βοήθησαν οἰκονομικὰ ἐπειδή μοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ξοδεύω περισσότερο ἀπὸ ὅσα κέρδιζα ἀπὸ τὶς δουλειές μου ὡς ἔφηβος σὲ πιτσαρία καὶ στὴν ψυχιατρικὴ κλινική τῆς μητέρας μου. Ἀλλὰ τὰ χρήματα δὲν μὲ ἔνοιαζαν τόσο πολὺ ὅσο τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχα ἀνάγκη νὰ αἰσθάνομαι ὅτι μὲ ἀγαπᾶ καὶ μὲ θέλει μία μεγαλύτερη ἀρσενικὴ μορφή, ἀκόμη κι ἂν ἦταν μόνο γιὰ μισῆ ὥρα.”

Ὁ Lopez εἶπε ὅτι ἔχει μιλήσει σὲ δεκάδες ἐνήλικες-τέκνα ὁμοφυλοφίλων καὶ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν παρόμοιες ἱστορίες πόνου καὶ καταστροφῆς ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τὴν ἀπουσία ἑνὸς βιολογικοῦ γονιοῦ καὶ τὴν ἀνεπιθύμητη σχέση θετοῦ γονιοῦ ποὺ ἀπαιτήθηκε ἀπὸ τοὺς ἐραστὲς τῶν ὁμοφυλόφιλων γονιῶν τους. Ὁ Lopez  περιέλαβε τὶς καταθέσεις ἐννέα ἀπὸ αὐτῶν στὴ συνοπτικὴ ἐνημέρωσή του, ἀλλὰ εἶπε ὅτι ὑπῆρχαν πολλοὶ περισσότεροι ποὺ φοβοῦνταν νὰ μιλήσουν ἀπὸ φόβο μήπως ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ ὁμάδα θὰ τοὺς στοχοποιοῦσε γιὰ παρενόχληση ὅπως ἔχουν κάνει καὶ στὸν ἴδιο τὸ Lopez.

«Τὰ παιδιὰ ποὺ μεγάλωσαν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια ἀντιμετωπίζουν μία ἐπίθεση ἂν σπάσουν τὴ σιωπή τους ποὺ τοὺς ἐπιβάλει ἡ συνωμοσία ὅτι δῆθεν δὲν ὑπάρχουν μειονεκτήματα  στὰ παιδιὰ αὐτὰ, ἔγραψε ὁ Lopez, ἀφοῦ ἐξιστόρησε πῶς οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀκτιβιστὲς ταλαιπώρησαν τοὺς ἐργοδότες του καὶ διέδωσαν ψέματα γιὰ αὐτὸν στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὴν πρώτη φορὰ ποὺ μίλησε ἀνοιχτὰ γιὰ τὶς ἐμπειρίες τῆς παιδικῆς του ἡλικίας ὡς γιὸς μίας λεσβίας. «Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, θὰ πρέπει νὰ συμπεράνω ὅτι τὸ νὰ βάλεις παιδιὰ σὲ σπίτια ὁμόφυλων ζευγαριῶν εἶναι ἐπικίνδυνο, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν χῶρο ἢ ἐλευθερία νὰ ἐκφράσουν ἀρνητικὰ συναισθήματα στὴν ἀπώλεια μίας μαμᾶς ἢ μπαμπά, καὶ στὴν πραγματικότητα θὰ πρέπει νὰ φοβοῦνται περισσότερο ἂν τὸ κάνουν.»

Ἡ Katy Faust ἐπίσης κατέθεσε ὅτι τὰ παιδιὰ τῶν ὁμοφυλόφιλων ἐκφοβίζονται νὰ σιωπήσουν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους ἀκτιβιστὲς ποὺ τὰ ἀπειλοῦν μὲ δημόσιο ἐξευτελισμό, παρέμβαση στὴ δουλειὰ καὶ ἀκόμα χειρότερα, ἂν τολμήσουν νὰ μιλήσουν ἐνάντια στὸν ὁμόφυλο γάμο.
«Κάποιοι ἐνήλικες-τέκνα μὲ ὁμοφυλόφιλους γονεῖς ἀποφεύγουν νὰ δημοσιοποιοῦν τὶς σκέψεις τους γιὰ τὸ γάμο ἐπειδὴ δὲ θέλουν νὰ διακινδυνεύσουν τὴ σχέση τους μὲ αὐτοὺς μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουν συνδεθεῖ οἱ καρδιές τους», ἔγραψε ἡ Faust. «Δυστυχῶς πολλοὶ σκληροπυρηνικοί τοῦ ὁμοφυλόφιλου γάμου, ἔχουν κάνει τὸν ὁμόφυλο γάμο τὸ μοναδικὸ διακριτικό τῆς πίστης μας στὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους τῶν ὁμοφυλοφίλων»

«Ἡ ταμπέλα τοῦ μισαλλόδοξου ἢ τοῦ ἐχθροῦ ἔχει γίνει πολὺ ἰσχυρὸ καὶ ἀποτελεσματικὸ ὅπλο γιὰ νὰ φιμώσουν ὅσους ἀπὸ μᾶς διαλέγουν νὰ μὴν ὑποστηρίζουν τὴ θέση τοῦ γάμου πολλῶν σκληροπυρηνικῶν» συνεχίζει ἡ Faust. «Γιὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐνήλικης ζωῆς μου, μοῦ ἀρκοῦσε νὰ κρατῶ γιὰ τὸν ἑαυτό μου τὶς ἀπόψεις μου γιὰ τὸ θέμα τοῦ γάμου. Ἀρρώσταινα (καὶ συνεχίζω νὰ ἀρρωσταίνω) ἀπὸ τὴν κατηγορία ὅτι ἤμουν μισαλλόδοξη καὶ ὁμοφοβικὴ ἐπειδὴ πίστευα στὸν φυσικὸ – παραδοσιακὸ γάμο».
«Γιὰ πολλὰ χρόνια αὐτοὶ οἱ μηχανισμοὶ μὲ κρατοῦσαν στὴ σιωπὴ» παραδέχτηκε ἡ Faust. «Δὲν ἔψαχνα ἕνα μέρος ὅπου θὰ μοιραζόμουν τὶς ἀπόψεις μου. Ἀλλὰ συνειδητοποίησα ὅτι ἡ σιωπή μου, καὶ ἡ σιωπὴ τῶν ἄλλων, ἔχει ἐπιτρέψει νὰ κυριαρχήσουν στὴ συζήτηση ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι μόνο ἡ ἔχθρα, ἡ ἄγνοια ἢ ἡ πλύση ἐγκεφάλου θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει κάποιον στὸ νὰ ἀντιταχθεῖ στὴν ‘ἰσότητα τοῦ γάμου’.

Ἡ Faust εἶπε ὅτι τὸ θάρρος της νὰ μιλήσει ἐνάντια στὸν ὁμόφυλο γάμο ἀπορρέει ἀπὸ τὴν πίστη της ὅτι κάθε παιδὶ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ κρίνει τὴ σχέση μὲ τὴν μητέρα του/της ἢ πατέρα του/της.
«Ὅταν θεσμοθετοῦμε τὸν ὁμόφυλο γάμο… μετακινούμαστε ἀπὸ τὸ νὰ ἐπιτρέπουμε στοὺς πολίτες τὴν ἐλευθερία νὰ ζήσουν ὅπως ἐπιλέγουν, στὸ νὰ προωθοῦμε τὰ ὁμόφυλα νοικοκυριά», ἔγραψε ἡ Faust. «Τώρα ὀμαλοποιοῦμε μία οἰκογενειακὴ δομὴ ὅπου ἕνα παιδὶ γιὰ πάντα θὰ στερεῖται καθημερινὰ τὴν ἐπίδραση ἑνὸς φύλου καὶ τὴ σχέση μὲ τουλάχιστον ἕνα φυσικὸ γονιό. Ἡ πολιτισμική μας διήγηση γίνεται στὴν οὐσία τέτοια ποὺ λέει στὰ παιδιὰ ὅτι δὲν ἔχουν δικαίωμα στὴ φυσιολογικὴ οἰκογενειακὴ δομὴ ἢ στοὺς βιολογικούς τους γονεῖς, ἀλλὰ ὅτι τὰ παιδιὰ ὑπάρχουν ἁπλῶς γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν ἐνηλίκων».

Ἡ Dawn Stefanowicz ἐπανέλαβε τὰ συναισθήματα τῶν ὑπόλοιπων τριῶν, σὲ μία εἰλικρινή καὶ περιγραφικὴ κατάθεση τῆς παιδικῆς της ἡλικίας μὲ ἕναν ἀσύδοτο ὁμοφυλόφιλο πατέρα ποὺ πρόσφατα πέθανε ἀπὸ AIDS.
«Εἶναι ἀρκετὰ δύσκολο νὰ συζητήσει ἕνα παιδὶ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχει ἡ ἀνατροφή του σὲ ἕνα ὁμόφυλο νοικοκυριὸ μέχρι τὴν ἐνηλικίωση ὅπου πιὰ ἔχει ἀναπτύξει μία κάποια προσωπικὴ ταυτότητα καὶ ἀνεξαρτησία μακριὰ ἀπὸ τὸν ὁμοφυλόφιλο γονιό, συντρόφους του καὶ ὑποκουλτοῦρες» ἔγραψε ἡ Stefanowicz. «Συχνὰ πιεζόμαστε νὰ ἐγκρίνουμε καὶ νὰ ἀνεχτοῦμε ὅλα τὰ εἴδη τῆς ἐκπεφρασμένης σεξουαλικότητας, συμπεριλαμβανομένων ποικίλων σεξουαλικῶν καὶ φυλετικῶν ταυτοτήτων προτιμήσεων»

«Ὡς παιδιά, δὲ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐκφράσουμε τὴ διαφωνία μας, τὸν πόνο καὶ τὴ σύγχυσή μας», ἔγραψε ἡ Stefanowicz. «Οἱ περισσότεροι ἐνήλικες ποὺ ὡς παιδιὰ ἦταν σὲ ὁμόφυλα σπίτια δὲν αἰσθάνονται ἐλεύθερα ἢ ἀσφαλή νὰ ἐκφράσουν δημόσια τὶς ἱστορίες τους καὶ τίς προκλήσεις μίας ζωῆς. Φοβοῦνται πὼς θὰ χάσουν ἐπαγγελματικὲς ἄδειες, ὅτι δὲ θὰ βροῦν δουλειὰ στὸ πεδίο ποὺ ἐπέλεξαν, θὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ κάποια μέλη τῆς οἰκογένειάς τους ἢ θὰ χάσουν τὴν ὁποιαδήποτε σχέση ποὺ ἔχουν μὲ τοὺς ὁμόφυλους γονεῖς. Κάποιοι ὁμόφυλοι γονεῖς τὰ ἔχουν ἀπειλήσει νὰ μὴν τοὺς ἀφήσουν καθόλου κληρονομιά, ἂν τὰ παιδιὰ δὲν ἀποδεχτοῦν τοὺς ἑκάστοτε συντρόφους τῶν γονιῶν τους».

«Οἱ ὁμάδες εἰδικοῦ ἐνδιαφέροντος Gay Lesbian Bisexual Transexual καὶ οἱ ἐπονομαζόμενες ὁμάδες στήριξης γιὰ παιδιὰ μερικὲς φορὲς λειτουργοῦν σὰν πρόσοψη γιὰ μία πιὸ σκοτεινὴ πλευρὰ ποὺ ἀποσιωπᾶ, φοβερίζει καὶ ἀπειλεῖ τὰ παιδιὰ ποὺ θέλουν νὰ μοιραστοῦν τὴν ἀλήθεια, ἐπιτρέποντας νὰ ἀκουστεὶ μόνο μία πολιτικὰ ὀρθὴ ἐκδοχὴ τῆς παιδικῆς μας ἡλικίας», συνεχίζει ἡ Stefanowicz. «Αὐτὲς οἱ ὁμάδες εἰδικοῦ ἐνδιαφέροντος ὑποστηρίζουν πολιτικοὺς καὶ νομικοὺς στόχους φιλικὰ διακείμενους πρὸς τοὺς ὁμόφυλους γάμους, ἀγνοώντας τὴ φρικαλέα ἀνισότητα, τὶς μόνιμες ἀπώλειες καὶ τὴν προκατάληψη ἀπέναντι στὰ παιδιὰ στὸ ὄνομα τῶν σεξουαλικῶν δικαιωμάτων τῶν ἐνηλίκων.  Τὰ παιδιὰ χάνουν γιὰ πάντα τὸ δικαίωμά τους νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ ἀνατρέφονται ἀπὸ τοὺς συζευγμένους βιολογικούς τους γονεῖς»….

Τομέας Παρατηρητήριο Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης

1 σχόλιο:

  1. Ο διεθνής σιωνισμός η μασωνία και οι σκοτεινές δυναμεις επελαύνουν για να μαγαρίσουν την πατρίδα μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.