6 Νοε 2015

Μητρ. Δράμας Παῦλος: «Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας ἀνήκει σὲ μία σχολὴ ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ "τὴν ἀποχριστιανοποίηση τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν ἀποδόμηση ὅλων τῶν ἰδεωδῶν καὶ ἱστορικῶν συνιστωσῶν"»

Γιὰ τὶς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας σχετικὰ μὲ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων μίλησε χθὲς Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ.Παῦλος, στὴν ἐκπομπὴ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας «Ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης».
Ἐρωτώμενος ἀπὸ τὸν Δημήτρη Ἀλφιέρη, τὴ Μαρία Χαρατζοπούλου καὶ τὸν Κώστα Δαντίλη γιὰ τὸ θέμα καὶ τὸν θόρυβο ποὺ τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔχει προκληθεῖ, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε: «Πολλὴ θλίψη μᾶς προξένησαν οἱ δηλώσεις αὐτὲς τοῦ κ.Ὑπουργοῦ καὶ πιστεύω πὼς ἐὰν εἶχε ἐγκύψει ἐνδελεχῶς στὸ θέμα αὐτὸ καὶ εἶχε μελετήσει τὴν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία, σήμερα θὰ ἦταν πάρα πολὺ θλιμμένος γιὰ αὐτὲς τὶς δηλώσεις ποὺ ἐκστόμισε».
Στὸ ἐρώτημα ἐὰν πρόκειται γιὰ «ἄτυχη στιγμή», ὁ Μητροπολίτης Δράμας σημείωσε πὼς «τὸ ‘’ἀτυχὲς’’ δὲν τὸν ἐκφράζει. «Νομίζω πὼς ἐδῶ ἔχουμε ἀμάθεια. Ἀμάθεια ἀσυγχώρητη γύρω ἀπὸ τὸ τί συνέβη στὴ περιοχὴ τοῦ Εὐξείνου Πόντου κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Α’ παγκοσμίου πολέμου. Καὶ αὐτὸ εἶναι σοβαρότατο ἀτόπημα κατὰ τὴ γνώμη μας», εἶπε χαρακτηριστικά.
Ἐξέφρασε τὴν γνώμη ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας ἀνήκει σὲ μία σχολὴ ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ «τὴν ἀποχριστιανοποίηση τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν ἀποδόμηση ὅλων τῶν ἰδεωδῶν καὶ ἱστορικῶν συνιστωσῶν ποὺ συντήρησαν καὶ συγκράτησαν τοὺς Ἕλληνες, ὡς μία ξεχωριστὴ καὶ μοναδικὴ Ἐθνότητα στὸν κόσμο», ὑπογραμμίζοντας παράλληλα μὲ ἔμφαση πὼς ἡ ἄποψη αὐτὴ...
«εἶναι διάχυτη σὲ ὅλες τὶς πολιτικὲς ἐκφράσεις τοῦ τόπου μας».
«Κάθε οἰκογένεια ποντιακῆς καταγωγῆς, ἔχει ἀκούσει ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς παπποῦδες της, γεγονότα καὶ στιγμὲς αὐτῆς τῆς γενοκτονίας στὸν Εὔξεινο Πόντο», εἶπε σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς συνέντευξης ὁ Σεβασμίωτατος, τονίζοντας πὼς «ἔχουμε πρωτογενὲς ὑλικὸ τὸ ὁποῖο ἔχει καταγραφεῖ καὶ ὑπάρχει καὶ εἶναι ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένο».

Ὁ Μητροπολίτης Δράμας κ.Παῦλος ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὑφίσταται τρομακτικὴ ταλαιπωρία ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀδόκιμα πρόσωπα, ταλαιπωροῦν συνήθως τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα μὲ τέτοιου εἴδους ἄτυχες ἀναφορές, ἐνῶ ἐρωτώμενος ἂν ὑπάρχει παραχάραξη τῆς ἱστορίας εἶπε πὼς στὴ χώρα μας «προσπαθοῦν τὰ κέντρα αὐτὰ νὰ ἀποδομήσουν τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὴν ἱστορική του μνήμη, ἔτσι ὅπως πρωτογενὼς τοῦ παραδόθηκε μέσα ἀπὸ τὶς μαρτυρίες τῶν ἀγωνιστῶν».

Στὴν ἐκπομπὴ ἔγινε ἀναφορὰ καὶ στὰ ὅσα ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Χριστόδουλος ἔλεγε γιὰ τὰ Ἐθνικὰ θέματα. Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση ὁ Μητροπολίτης Δράμας ὑπογράμμισε πὼς δικαιώνεται ὁ Μακαριστὸς Ἱεράρχης ἀναφέροντας μάλιστα καὶ στοιχεῖα ἀπὸ συζητήσεις τῶν ἀνδρῶν.
«Ὁ λόγος του ἦταν προφητικός. Ἐὰν ἀνατρέξουμε στὰ κείμενά του θὰ τὸ διαπιστώσουμε αὐτό», συμπλήρωσε γιὰ τὸν Μακαριστὸ Χριστόδουλο ὁ κ.Παῦλος, τονίζοντας πὼς «δὲν ἦταν οὔτε ἀφελής, οὔτε τυχαῖο πρόσωπο. Ὅταν ἔβγαινε νὰ μιλήσει καὶ νὰ διατυπώσει μία θέση ἢ ἄποψη, γνώριζε τί ἔλεγε, πὼς τὸ ἔλεγε, τί ὑπερασπίζεται καὶ τί διακυβεύεται».
Μιλώντας γιὰ τὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας, εἶπε ὅτι «στὴν πατρίδα μας λειτουργεῖ ὡς ἕνας φορέας συντήρησης καὶ διατήρησης αὐτῆς τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης», τονίζοντας πρωτίστως τὸν ἱεραποστολικό της ρόλο καὶ σκοπό.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ.Παῦλος ἀναφέρθηκε κι στὴν πνευματικὴ κρίση ἡ ὁποία «ἀπὸ ἐτῶν» ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε, ἔχει εἰσβάλλει μέσα στὴν κοινωνία μας. «Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἐπηρεάσει. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση κάνει εὐκολότερη αὐτὴ τὴν κατάσταση», σημείωσε, ὑπογραμμίζοντας πὼς ὁ λαὸς μας «ἦταν ἀνέκαθεν δεμένος μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ πνευματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἔτσι ὑπάρχει μία πληρότητα, ἀλλὰ βεβαίως ὑπάρχουν πάντοτε καὶ αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἔχουν χαλαρώσει καὶ εἶναι προβληματισμένοι. Γι' αὐτὸ χρειάζεται πιὰ βοήθεια στοὺς ἀνθρώπους αὐτούς».
Ὁ κ.Παῦλος ἀνέφερε ἐπίσης πὼς ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει τὸν δικό της τηλεοπτικὸ δίαυλο, προκειμένου νὰ μεταδώσει μέσω αὐτοῦ ἀξίες καὶ παραδόσεις, ἐνῶ ἀπαντώντας στὸ ἐὰν ἡ οἰκογένεια ἔχει χάσει τὸν πνευματικό της προσανατολισμὸ εἶπε πὼς «ἡ σπίθα ὑπάρχει μέσα στοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ ἡ καθημερινότητα τοὺς ἀπομακρύνει. Λίγοι νομίζω κάνουν οἰκογενειακὴ προσευχή, μαθαίνουν στὰ παιδιὰ νὰ κάνουν τὸ Σταυρό τους, θεωροῦν ὡς ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τὸν Ἐκκλησιασμό», συμπληρώνοντας πὼς χρειάζεται ἡ εὐκαιρία ποὺ θὰ ξυπνήσει καὶ θὰ ἐπανενεργοποιήσει τοὺς ἀνθρώπους.
Γραφεῖο Τύπου Ἱ.Μ.Πειραιῶς

10 σχόλια:

 1. Μπράβο! Αυτοί πρέπει να ακόυγονται... Βέβαια, το φασισταριό της ΧΑ, η σπορά των ηττημένων του 1945, συνεπέστατο στην αντεθνική του δράση (γιατί αντεθνική είναι η δράση όλης της ΧΑ), φρόντισε ώστε όλη η προσοχή να φύγει από την ουσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σεβασμιώτατε Ευγε.Η μονη μου παρατηρηση ειναι οτι δεν εχουμε ΚΡΙΣΗ αλλα εναν διαρκη ΠΟΛΕΜΟ ο οποιος απο την Μεταπολιτευση ειναι ακομη πιο οργανωμενος με στοχο την φυσικη και πνευματικη υποδουλωση της Ελλαδας μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι ακραίοι Ισλαμιστές στην Ευρώπη περνούν στην ‘’δεύτερη φάση‘‘ αυτής του βανδαλισμού των χριστιανικών Ναών!

  http://www.triklopodia.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Ανώνυμος 6 Νοεμβρίου 2015 - 8:00 μ.μ. έγραψε : αντεθνική είναι η δράση όλης της ΧΑ.

  Πότε οι πιστοί (ένα μέρος απ'αυτούς) θα καταλάβουν αυτήν την αλήθεια; παράπονο τόχω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. H XA ξεκινησε απο κομμα σατανιστων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και συνεχίζει στην καλύτερη περίπτωση ως ένα κόμμα που προτιμά να κατρακυλήσει κι άλλο η Ελλάδα και να είναι στην εξουσία ο σύριζα για να έχουν ρόλο οι ίδιοι, χωρίς να καταλαβαίνουν στο μπερδεμένο τους μυαλό την εθνική καταστροφή που έμμεσα υποστηρίζουν...Στην καλύτερη περίπτωση πάντα, όπως έγραψα, που δεν είναι εσκεμμένα πιόνια του συστήματος. Έλληνες αδερφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να αγωνιστούμε υπέρ Πίστεως και Πατρίδος!

   Διαγραφή
  2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ9 Νοεμβρίου 2015 - 11:33 π.μ.

   Το πρόβλημα με την ΧΑ - κυρίως με τους ηγέτες της - είναι ότι δεν έχουν αίσθηση του μέτρου, με αποτέλεσμα να κάνουν ζημιά εκεί που - υποτίθεται - θέλουν να κάνουν καλό.

   Στο Εθνικό Παμποντιακό Συλλαλητήριο, ο ρόλος της ΧΑ ήταν - δυστυχώς - καταστροφικός.

   Με τους τραμπουκισμούς και τα έκτροπα που προκάλεσε η ΧΑ αμαύρωσε την Εθνική εκδήλωση και έδωσε άλλοθι στα πορνοκάναλα της διαπλοκής να ταυτίσουν όλους τους Ποντίους και τους Πατριώτες με τον "φασισμό".

   Αντί να ασχολούμαστε με τις ασχήμιες του Φίλη, ασχολούμαστε με τον ξυλοδαρμό του Κουμουτσάκου...

   Όχι ότι συμπαθώ ιδιαιτέρως τον.....Κουμουτσάκο και τον κάθε πολιτικάντη Κουμουτσάκο, αλλά η ΧΑ θα έπρεπε να ξέρει ότι μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη συμπεριφερόμαστε ΚΟΣΜΙΩΣ.

   Θα μπορούσαν - έστω - να αποδοκιμάσουν τον Κουμουτσάκο.....όχι όμως να ασχημονούν μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κατ'αυτό τον τρόπο.

   Έχω υποστηρίξει πολλές φορές την Χρυσή Αυγή στο παρελθόν, αλλά η απώλεια του μέτρου και οι τραμπουκισμοί κάνουν κακό στα Εθνικά ζητήματα και απομακρύνουν από την ΧΑ πολλούς νουνεχείς ανθρώπους.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ blogger, κανένα κόμμα, ούτε κι η ΧΑ, αξίζει υποστήριξη. Ποτέ. Άλλο να ψηφίζουμε κάτι καμιά φορά ως το μη χείρον βέλτιστον, και άλλο κάποιος ελληνορθόδοξος να υποστηρίζει κάποιο από τα σημερινά κόμματα. Είναι όλα αηδία, κατώτερα των περιστάσεων, ανίκανα να διαχειριστούν την κατάσταση και ανάξια της ιστορίας της Πατρίδας μας.

   Διαγραφή
  4. 8:05,ΩΡΑΙΟΣ !
   Καλλιόπη

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.