5 Οκτ 2015

Το κρυφὸ μυστικό των Τούρκων πραγματοποιεῖται;

Τὸν Αὔγουστο ἐπισημάνθηκε, τὸν Ὀκτώβριο πραγματοποιεῖται;
8 Αὐγούστου 2015  ἀρθρογραφήσαμε: "ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΜΥΣΤΙΚΟ τῶν Τούρκων. Δημιουργία ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στὸ ΑΙΓΑΙΟ ἐξ αἰτίας τοῦ μεταναστευτικοῦ κύματος;"
Καὶ νὰ ποὺ ἔγιναν τῆς μόδας πάλι οἱ ζῶνες ἀσφαλείας σὰν γεωστρατηγικὸς σχεδιασμὸς ἐπιβολῆς χάραξης νέων συνόρων στὴν εὐρύτερη γειτονιά μας. 
"Το Σεπτέμβριο θὰ πάει νὰ συναντήσει τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο Μ.Ὀμπάμα στὶς ΗΠΑ ὁ Τοῦρκος πρόεδρος Ρ.Τ.Ἐρντογάν μὲ τὸν ὁποῖο θὰ συμφωνήσουν τὶς ἀλλαγὲς συνόρων στὴ Μ.Ἀνατολή,μὲ τὴν δημιουργία ζωνῶν ἀσφαλείας καὶ διεξαγωγὴ χερσαίων ἐπιχειρήσεων στὴν Β.Συρία! Σύμφωνα μὲ τὸ Σχέδιο, ὅπως ἀναφέρει ἡ Hurriyet, θὰ δημιουργηθοῦν δυὸ ζῶνες ἀσφαλείας, μιὰ στὰ βόρεια σύνορα Τουρκίας Συρίας καὶ ἄλλη μιὰ στὰ σύνορα Ἰορδανίας Συρίας. Ὁ Ἐρντογάν θὰ ἔχει ἐπαφὲς καὶ μὲ....
τὸ Πεντάγωνο ὅπου θὰ συζητηθοῦν οἱ στρατιωτικὲς λεπτομέρειες χερσαίων ἐπιχειρήσεων".
ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ποὺ ἔτρεξαν νὰ προλάβουν τετελεσμένα.
Ἔτσι κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ δημιουργήσουν ἄλλου εἴδους ζωνῶν ἀσφαλείας ἐν μέσω τοῦ ΑΙΓΑΙΟΥ.
4 Ὀκτωβρίου 2015: Σε ἐπίσημο μοίρασμα τοῦ Αἰγαίου προχώρησε ἡ ΕΕ ἀφοῦ γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ τὸ κύμα τῆς λαθρομετανάστευσης ἀποφασίστηκε νὰ πραγματοποεῖ ἡ Ἑλληνικὴ μὲ τὴν τουρκική Ακτοφυλακη κοινὲς περιπολίες στὴν Ἑλληνικὴ θάλασσα.
Ἀποκτοῦν δηλαδὴ δικαιώματα ἔρευνας καὶ διάσωσης ὑπὸ τὸν συντονισμὸ τῆς Frontex. Φυσικὰ οἱ Τοῦρκοι μὲ ἀφορμὴ τὴν λαθρομετανάστευση θὰ προωθηθοῦν καὶ πέραν τοῦ εἰκοστοῦ πέμπτου μεσημβρινοῦ.
Σὲ συμφωνία ἐπὶ τῆς ἀρχῆς γιὰ ἕνα σχέδιο δράσης ποὺ ἔχει σκοπὸ νὰ ἀνακόψει τὸ κύμα τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ κατευθύνεται πρὸς τὴν Εὐρώπη κατέληξαν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἡ Τουρκία, γράφει γερμανικὴ ἐφημερίδα, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται τὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (AFP). (pronews.gr 04/10/2015)
Καὶ ὅπως ἐπισημάναμε στὶς 8 Αὐγούστου: ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στὴν Τουρκία καὶ τὸν σουλτάνο της;
"Δημόσια ὁμολογία τοῦ Ρ.Τ.Ἐρντογάν ὅτι ἡ Ἄγκυρα ὑποστήριξε ἄμεσά τους ἰσλαμιστὲς στὴ Συρία φιλοξενεῖ ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet: «ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ ὑποστήριξη τῆς Τουρκίας, Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ Κατᾶρ στοὺς ἀντάρτες στὴ Συρία αὐτοὶ δὲν θὰ εἶχαν καταφέρει τίποτα».
Σημείωσε ὅτι Ἄγκυρα , Riyad καὶ Doha διοχέτευσαν στρατιωτικὴ καὶ λογιστικὴ ὑποστήριξη στοὺς τρομοκράτες, ἐννοώντας ὅτι ὄχι μόνο τους ἐξόπλισε καὶ τοὺς ἐφοδίασε μὲ ὅπλα καὶ ἄνδρες ἀλλὰ τοὺς πρόσφερε καὶ ἰατρικὴ ὑποστήριξη, τροφὲς κ.ἀ
ΚΑΙ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΙΔΗΣΗ:
"700 ἰσλαμιστὲς παραδόθηκαν στὶς ρωσικὲς δυνάμεις καὶ στὸν συριακὸ στρατὸ ἐνῶ 150 ἀρχηγοὶ τῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων τοὺς πέρασαν στὴ Τουρκία ἀπὸ διάδρομο ποὺ τοὺς ἄνοιξε ἡ ΜΙΤ προκειμένου νὰ διασωθοῦν ἀπὸ τοὺς σφοδροὺς ρωσικοὺς βομβαρδισμούς. (τοῦ Βασίλη Καπούλα  pronews.gr  04/10/2015)
Τότε ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἰσλαμιστῶν θὰ ντυθοῦν πρόσφυγες καὶ μέσω τῆς ἀσφάλειας τῶν διαδρόμων το ΑΙΓΑΙΟΥ θὰ περάσουν στὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ ἐπιτελέσουν τὸ "θεάρεστο" ἔργο τους;
Ἢ  τελικὰ ὅπως ἀρθρογραφήσαμε πρὶν δύο μῆνες  ὅλος αὐτὸς θόρυβος εἶναι προπέτασμα καπνοῦ γιὰ νὰ καλυφτοῦν σκοτεινὲς ἐνέργειες τῶν Τούρκων στὸ Δυτικὸ Μέτωπο βλ. Αἰγαῖο;
Ἃς ὑποθέσουμε ὅτι ἔχουμε μιὰ ἐμπλοκὴ μὲ τοὺς γείτονες μᾶς τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ Αἰγαῖο ¨βουλιάζει¨ ἀπὸ τὸ σημερινὸ πρωτόγνωρο κύμα λαθρομεταναστῶν.
Εἶναι εὔκολο μετὰ τὴν ὑποτιθέμενη ἐμπλοκὴ στὸ Αἰγαῖο ἡ Τουρκία ποὺ εἶναι ΄μανούλα΄ σὲ αὐτὰ νὰ ἐπικαλεστεῖ ἀνθρωπιστικὴ κρίση λόγω τῆς ὕπαρξης μεγάλου ἀριθμοῦ μεταναστῶν ἀνάμεσά σε πολεμικὰ πυρὰ καὶ νὰ κοινοποιηθεῖ ἡ Παγκόσμια κοινὴ γνώμη γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν ΖΩΝΕΣ ἀνθρώπινης Ἀσφάλειας μὲ εἰδικοὺς ὅρους στὰ Ἑλληνικὰ νησιά;
Καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ κάνει ἡ Τουρκία γιὰ νὰ κερδίσει πόντους στὸ διπλωματικὸ ἀλισβερίσι καὶ νὰ προωθήσει τοὺς ἐπεκτατικοὺς σχεδιασμοὺς στὸ Ἀρχιπέλαγος τοῦ Αἰγαίου.
Φυσικὰ ἀπέναντί σε μιὰ Ἑλλάδα ποὺ ὠδινᾶτε ἀπὸ μνημονιακοὺς πόνους.
ΕΛΛΑΔΑ ΞΥΠΝΑ!!!
Xρησιμοποιοῦν Ἀθῶες ψυχές σὰν ἐμπροσθοφυλακὴ τῶν ἀνόμων σχεδίων τους γιὰ νὰ πετύχουν τοὺς προαιώνιους σκοπούς τους στὸ Αἰγαῖο.
ΥΓ. τὴν ὥρα ποὺ τελείωνα τὴν συγγραφὴ τοῦ παραπάνω ἕνας καλὸς φίλος φιλομόναχός  μου τηλεφώνησε καὶ μοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ χαμογελάσω ἐν μέσω ὅλων αὐτῶν τῶν θλιβερῶν εἰδήσεων.
"Στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους τὴν προηγούμενη βδομάδα κατέβηκε ἕνα ταπεινὸ γεροντάκι ἀσκητὴς ποὺ ὅπως ἐνθυμοῦνται οἱ παλαιότεροι κατεβαίνει ἀπὸ τὴν ἀσκητικὴ παλαίστρα του κάθε 15 μὲ 20 χρόνια. Πῆγε στὸ παντοπωλεῖο στὶς Καρυὲς γιὰ νὰ πάρει κάτι ποὺ ἤθελε καὶ τοὺς πλήρωσε μὲ δραχμές. Φυσικὰ δὲν γνώριζε ὅτι σήμερα ἔχουμε εὐρώ. Ὁ ὑπάλληλος δὲν τοῦ εἶπε τίποτε καὶ δέχτηκε τὶς δραχμὲς καὶ μάλιστα τοῦ ἔδωσε καὶ ρέστα σὲ εὐρώ. Τὸ γεροντάκι  πῆρε τὰ ρέστα καὶ ἀναχώρησε  στὸ ἀσκητήριό του. ΚΑΙ ὁ ἀγαπητός μου φίλος συνέχισε ¨νὰ ἕνα καλὸ σημάδι ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ πορευτεῖ ἀνεξαρτήτως τί κουβαλάει στὴν τσέπη τῆς ἀλλὰ θὰ προχωρήσει μὲ αὐτὸ ποὺ ἔχει στὴν ψυχή της".
Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.