8 Αυγ 2015

Τὸ κρυφὸ μυστικὸ τῶν Τούρκων: Δημιουργία «ζωνῶν ἀσφαλείας» στὸ Αἰγαῖο ἐξ αἰτίας τοῦ μεταναστευτικοῦ κύματος;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἑλλάδα Ξύπνα… πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά
Καὶ νὰ ποὺ ἔγιναν τῆς μόδας πάλι οἱ ¨ζῶνες ἀσφαλείας¨ σὰν γεωστρατηγικὸς σχεδιασμὸς ἐπιβολῆς χάραξης νέων συνόρων στὴν εὐρύτερη γειτονιά μας.
¨Τόν Σεπτέμβριο θὰ πάει νὰ συναντήσει τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο Μ. Ὀμπάμα στὶς ΗΠΑ ὁ Τοῦρκος πρόεδρος Ρ.Τ. Ἐρντογᾶν μὲ τὸν ὁποῖο θὰ συμφωνήσουν τὶς ἀλλαγὲς συνόρων στὴ Μ.Ἀνατολή, μὲ τὴν δημιουργία ζωνῶν ἀσφαλείας καὶ διεξαγωγὴ χερσαίων ἐπιχειρήσεων στὴν Β.Συρία! 
Σύμφωνα μὲ τὸ Σχέδιο, ὅπως ἀναφέρει ἡ Hurriyet, θὰ δημιουργηθοῦν δύο ζῶνες ἀσφαλείας, μία στὰ βόρεια σύνορα Τουρκίας Συρίας καὶ ἄλλη μία στὰ σύνορα Ἰορδανίας Συρίας. Ὁ Ἐρντογᾶν θὰ ἔχει ἐπαφὲς καὶ μὲ τὸ Πεντάγωνο ὅπου θὰ συζητηθοῦν οἱ στρατιωτικὲς λεπτομέρειες χερσαίων ἐπιχειρήσεων.¨
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ἄνθρωπο αὐτόν; 
¨Δημόσια ὁμολογία τοῦ Ρ.Τ.Ἐρντογᾶν ὅτι ἡ Ἄγκυρα ὑποστήριξε ἄμεσα τούς  ἰσλαμιστὲς στὴ Συρία φιλοξενεῖ ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet: "ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ ὑποστήριξη τῆς Τουρκίας, Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ Κατὰρ στοὺς ἀντάρτες στὴ Συρία αὐτοὶ δὲν θὰ εἶχαν...
καταφέρει τίποτα".

Σημείωσε ὅτι Ἄγκυρα , Riyad καὶ Doha διοχέτευσαν στρατιωτικὴ καὶ λογιστικὴ ὑποστήριξη στοὺς τρομοκράτες, ἐννοώντας ὅτι ὄχι μόνο τοὺς ἐξόπλισε καὶ τοὺς ἐφοδίασε μὲ ὄπλα καὶ ἄνδρες ἀλλὰ τοὺς πρόσφερε καὶ ἰατρικὴ ὑποστήριξη, τροφὲς κ.α.¨ 15:23 07/08/2015 defencenet.gr

¨Ἡ δεδηλωμένη πρόθεση τῆς Ἄγκυρας νὰ δημιουργήσει μία ζώνη ἀσφαλείας μήκους 90 χλμ. μεταξὺ Τζαραμπλοὺς καὶ Μαρέα στρέφεται κατὰ τῶν Κούρδων, ὄχι κατὰ τῶν τζιχαντιστῶν. Γιατί ὅμως ὁ Ἐρντογᾶν ἀποφάσισε νὰ κινηθεῖ κατὰ τῶν Κούρδων τῆς Συρίας;
Οἱ Τοῦρκοι φοβοῦνται μία ἐνδεχόμενη κουρδικὴ ἐπίθεση δυτικά τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτη, μὲ τὴν ὑποστήριξη μάλιστα, ἀπὸ ἀέρος, τῶν Ἀμερικανῶν. Ἡ ἐπίθεση αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ ἐκκαθαρίσει τὰ σύνορα ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστές, ἀλλὰ θὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν σύνδεση τοῦ καντονιοῦ τοῦ Κομπάνι μὲ τὸ τρίτο κουρδικὸ καντόνι, αὐτὸ τοῦ Ἀφρίν, στὴ βόρεια Συρία.
Ὁ Ἐρντογᾶν, λοιπόν, δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ τὴν δημιουργία ἑνὸς κουρδικοῦ κράτους στὰ σύνορά της Τουρκίας μὲ τὴν Συρία. Ἔτσι ἔλαβε τὴν ἀπόφαση ἐπέμβασης στὴ βόρεια Συρία, μέσω ἀεροπορικῶν ἐπιδρομῶν.¨ Τοῦ Τζόναθαν Σπάιερ
ΠΗΓΗ: The Jerusalem Post, ΑΠΟΔΟΣΗΠαντελὴς Καρύκας defence-point.gr

Τελικὰ μήπως ὅλος αὐτὸς ὁ πολεμικὸς θόρυβος εἶναι προπέτασμα καπνοῦ γιὰ νὰ καλυφτοῦν ¨σκοτεινὲς ἐνέργειες¨ τῶν Τούρκων στὸ Δυτικὸ Μέτωπο βλ. Αἰγαῖο;
Τί νὰ σημαίνει ἄραγε ἡ ἐπισήμανση τοῦ STRATFOR;
Δὲν εἶναι ἕτοιμη γιὰ ἐπίθεση στὴ Συρία ἡ Τουρκία…
Δορυφορικὲς φωτογραφίες ἀπὸ τὰ σύνορα Συρίας – Τουρκίας ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ Τουρκία πλήττει τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος. Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἐνισχύουν τὶς δυνάμεις τους στὰ σύνορα ἀπὸ τὶς 3 Ἰουλίου.
Βάσει τῶν φωτογραφιῶν, ὅμως, ποὺ ἐλήφθησαν στὶς 26 Ἰουλίου, μποροῦμε νὰ γνωρίζουνε πὼς τὰ βαρέα ὄπλα, στὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται καὶ τουρκικῆς κατασκευῆς ἅρματα μάχης, εἶναι ἀνεπτυγμένα σὲ θέσεις ἄμυνας, στὴν τουρκικὴ πλευρὰ τῶν συνόρων.
Ὑπ’ αὐτὸ τὸ πρίσμα, οἱ δορυφορικὲς φωτογραφίες ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν μίας ἐπίθεσης κατὰ τοῦ ΙΚ. Ὅμως τὰ τουρκικὰ στρατεύματα ΔΕΝ [σ.σ. δική μας ἔμφαση] φαίνονται ἕτοιμα γιὰ τὴν ἀνάληψη ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν.
Ἁπλῶς ἐπιτηροῦν τὸ ἔδαφος, τὴν ὥρα ποὺ οἱ πολιτικὲς καὶ στρατιωτικὲς ἡγεσίες προσπαθοῦν νὰ σχεδιάσουν τὶς μελλοντικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἐμπλέκουν τοὺς Σύριους ἀντικαθεστωτικούς, τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν τουρκικὴ ἀεροπορικὴ ὑποστήριξη καὶ τοὺς ἐπιπλέον διπλωματικοὺς ἑλιγμούς.¨ defence-point.gr

Καὶ τότε ποῦ εἶναι ἕτοιμη γιὰ ἐπίθεση ἡ Τουρκία; 
Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἔχουμε μία ἐμπλοκὴ μὲ τοὺς γείτονές μας τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ Αἰγαῖο ¨βουλίαζει¨ ἀπὸ τὸ σημερινὸ πρωτόγνωρο κύμα λαθρομεταναστῶν.
¨Σὲ δύο μῆνες μία ὁλόκληρη Μυτιλήνη ἀπὸ πρόσφυγες ἦρθε στὸ Αἰγαῖο. Τὸν Ἰούνιο καὶ τὸν Ἰούλιο στὰ νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου περισυνελέγησαν 86.000 παράνομοι μετανάστες - Ὁ πληθυσμὸς τῆς Λέσβου εἶναι 88.000 ἄτομα - Περίπου 1.300 οἱ ἐπιχειρήσεις ἔρευνας καὶ διάσωσης ἀπὸ τὸ Λιμενικὸ. Σοκάρουν τὰ τελευταία στοιχεῖα γιὰ τὶς μεταναστευτικὲς ροὲς στὴν Ἑλλάδα καθὼς μόνο τὸν Ἰούλιο συνελήφθησαν ἀπὸ ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ περίπου 55.000 παράνομοι μετανάστες.
Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἐπιβεβαιώνουν τὶς ἐκρηκτικὲς διαστάσεις ποὺ ἔχει πάρει τὸ πρόβλημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα καθὼς στοὺς 55.000 ποὺ ἐντοπίστηκαν τὸν Ἰούνιο πρέπει νὰ προστεθοῦν ἄλλοι περίπου 32.000 ποὺ περισυνελέγησαν τὸν Ἰούνιο. protothema.gr

Εἶναι εὔκολο μετὰ τὴν ὑποτιθέμενη ἐμπλοκὴ στὸ Αἰγαῖο ἡ Τουρκία ποὺ εἶναι ΄μανούλα΄ σὲ αὐτὰ νὰ ἐπικαλεστεῖ ἀνθρωπιστικὴ κρίση λόγω τῆς ὕπαρξης μεγάλου ἀριθμοῦ μεταναστῶν ἀνάμεσα σὲ πολεμικὰ πυρὰ καὶ νὰ κοινοποιηθεῖ ἡ Παγκόσμια κοινὴ γνώμη γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν ¨ ΖΩΝΕΣ ἀνθρώπινης Ἀσφάλειας¨ μὲ εἰδικοὺς ὅρους στὰ Ἑλληνικὰ νησιά;
Καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ κάνει ἡ Τουρκία γιὰ νὰ κερδίσει πόντους στὸ διπλωματικὸ ἀλισβερίσι καὶ νὰ προωθήσει τοὺς ἐπεκτατικοὺς σχεδιασμοὺς στὸ Ἀρχιπέλαγος τοῦ Αἰγαίου.
Φυσικὰ ἀπέναντι σὲ μία Ἑλλάδα ποὺ ὠδινᾶτε ἀπὸ μνημονιακοὺς πόνους.
New York Times: Θὰ ἔπρεπε νὰ ντρέπεται ἡ Εὐρώπη ποὺ ἀφήνει τὴν Ἑλλάδα ἀβοήθητη
"Ἄδικο νὰ περιμένει ἡ Εὐρώπη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἐπωμιστεῖ καὶ τὸ βάρος τῶν προσφύγων".
Σὲ ἀριθμοὺς μεταναστῶν ποὺ φτάνουν κάθε μέρα στὴ χώρα, ἑστιάζει ἡ ἐφημερίδα New York Times σὲ δημοσίευμα μὲ τίτλο «Ἡ κρίση τῶν προσφύγων στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἀποτυχία τῆς Εὐρώπης.
«Ἡ ζοφερὴ εἰκόνα ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ πολλὰ Ἑλληνικὰ νησιά, ὅπως ἡ Λέσβος, ἀπαιτεῖ τὴν ἄμεση ἐπέμβαση τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, ποὺ ὡστόσο καθυστερεῖ γιὰ τυπικοὺς λόγους, ἀφήνοντας τὴν χρεωμένη Ἑλλάδα νὰ ἐπωμιστεῖ τὸ μεγαλύτερο βάρος», τονίζει τὸ δημοσίευμα. kontranews.gr

ΕΛΛΑΔΑ ΞΥΠΝΑ!!!
Χρησιμοποιοῦν ¨Ἀθῶες ψυχές¨ σὰν ἐμπροσθοφυλακὴ τῶν ἀνόμων σχεδίων τους γιὰ νὰ πετύχουν τοὺς προαιώνιους σκοπούς τους στὸ Αἰγαῖο.

1 σχόλιο:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ9 Αυγούστου 2015 - 1:16 π.μ.

  Όλοι οι σχεδιασμοί των Τούρκων θα καταλήξουν σε αποτυχία και σε στρατηγικό αδιέξοδο.

  Η μεγαλομανία του διδύμου Ερντογάν - Νταβούτογλου έχει φέρει την Τουρκία στα πρόθυρα της καταστροφής.

  Στην πραγματικότητα, η μόνη επιλογή της Τουρκίας είναι το εάν θα την διαμελίσουν οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι.

  Ο Ομπάμα στις 22 Ιουλίου απείλησε τηλεφωνικώς τον Ερντογάν ότι οι ΗΠΑ - Βρετανία θα διώξουν την Τουρκία από το ΝΑΤΟ και θα την διαμελίσουν εάν ΠΡΩΤΟΝ δεν ακυρώσει την συμφωνία με τους Ρώσους για τον αγωγό Turkish Stream και ΔΕΥΤΕΡΟΝ εάν δεν σταματήσει να υποστηρίζει το Ισλαμικό Κράτος.

  Ο Ερντογάν - πανικόβλητος - έσπευσε να αναβάλλει επ'αόριστον την υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό, άνοιξε την βάση του Ιντσιρλίκ για τους Αμερικανούς και χτύπησε - δήθεν - μερικούς στόχους των Ισλαμιστών ( αλλά κυρίως τους Κούρδους ).

  Αυτά όμως προκάλεσαν την οργή του Πούτιν, ο οποίος κάλεσε τον Τούρκο πρέσβη στην Άγκυρα και του είπε να μεταφέρει στον Ερντογάν πως, εάν προσπαθήσει να ανατρέψει τον Πρόεδρο Άσαντ, ...."δεν θα ξέρει πού να κρυφτεί...!!!!"

  Κατάφερε λοιπόν η Τουρκία να εκνευρίσει τους πάντες με την συμπεριφορά της.

  Πώς το είχε πει ο Άγιος Πα'ί'σιος ???

  "....οι Τούρκοι βρυχώνται, αλλά έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους...."

  Η συνέχεια επί της ( γεωπολιτικής ) οθόνης....

  Αλήθεια, τι τιμές έχουν τα οικόπεδα στον Βόσπορα και στην Ιωνία ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.