22 Αυγ 2015

Τό Ἀλάτι Τῆς Γῆς - Καππαδοκικό Γλέντι


 Ὁ Λάμπρος Λιάβας καὶ τὸ συνεργεῖο τῆς ἐκπομπῆς ταξίδεψαν στὴν Νέα Καρβάλη κοντὰ στὴν Καβάλα, ὅπου ἔχουν ἐγκατασταθεῖ πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Καρβάλη-Γκέλβερι τῆς Καππαδοκίας. Ἐδῶ βρίσκεται ἡ ἕδρα τοῦ Κέντρου Καππαδοκικῶν Μελετῶν -- Στέγης Πολιτισμοῦ Νέας Καρβάλης, ποὺ ἀναπτύσσει μία πολύπλευρη δράση γιὰ τὴ διάσωση καὶ προβολὴ τοῦ Ἑλληνοκαππαδοκικοῦ πολιτισμοῦ.
Οἰκοδεσπότης...
ὁ πρόεδρος τοῦ Κέντρου Καπλάνης Ἰωσηφίδης, ποὺ μᾶς ὑποδέχεται στὸ Ἱστορικὸ καὶ Ἐθνολογικὸ Μουσεῖο καὶ στὸ Λαογραφικὸ χωριὸ «Ἀκόντισμα». Μιλᾶ γιὰ τὶς προσπάθειες τῶν Ἑλλήνων τῆς Καππαδοκίας νὰ διατηρήσουν τὴν ἐθνικὴ καὶ πολιτισμική τους ταυτότητα, γιὰ τὸ ἱστορικό της ἀνταλλαγῆς, γιὰ τὸν ἀγώνα νὰ διασωθεῖ ἡ ὑλικὴ καὶ ἡ ἄυλη πολιτιστική τους κληρονομιά, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὰ ἱστορικὰ κειμήλια, τὶς φορεσιές, τὰ τραγούδια καὶ τοὺς χορούς.

Οἱ γυναῖκες ἀφηγοῦνται ἱστορίες ἀπὸ «τὴν πατρίδα» καὶ ἀναθυμοῦνται τὰ παλιὰ γλέντια μὲ τοὺς χοροὺς καὶ τὰ τραγούδια.

Στὸ παλιὸ νταμάρι τοῦ «Ἀκοντίσματος» ποὺ ἔχει μεταμορφωθεῖ σὲ θέατρο στήνεται ἕνα καππαδοκικὸ γλέντι. Οἱ τελετουργικοὶ χοροὶ μὲ τὰ μαντήλια, τὰ κουτάλια, ἡ πομπὴ τοῦ Ἅι-Βασίλη καὶ τὰ βυζαντινὰ ἀκριτικὰ τραγούδια παρουσιάζονται μὲ τὶς ἐντυπωσιακὲς τοπικὲς φορεσιές, καθὼς αὐτὲς ἀποτελοῦν μέρος τῶν παραδοσιακῶν δρώμενων. Ἀκολουθεῖ ἕνα σύγχρονο γλέντι, μὲ τὰ τοπικὰ ἐδέσματα, τοὺς νταϊρέδες (μεγάλα ντέφια), τὸ οὔτι καὶ τὸ «κεμανὶ» (τὴν ἰδιαίτερη ἑξάχορδη λύρα τῆς Καππαδοκίας, μὲ «συμπαθητικὲς χορδές). Συμμετέχουν οἱ: Καπλάνης Ἰωσηφίδης (τραγούδι, νταϊρές), Θόδωρος Καρατζόγλου (βιολί), Τάσος Δασκαλόπουλος (οὔτι), Ζαφείρης Εὐθυμιάδης (κεμανὶ) καὶ μία ὁμάδα ἡλικιωμένων γυναικὼν ἀπὸ τὴ Νέα Καρβάλη, ποὺ τραγουδοῦν καὶ παίζουν ντέφια καὶ κουτάλια. Συμμετέχει ἡ χορευτικὴ ὁμάδα τῆς Στέγης Πολιτισμοῦ τῆς Νέας Καρβάλης.


Παράλληλα, στὸ πρῶτο μέρος τῆς ἐκπομπῆς ὁ Λάμπρος Λιάβας ὑποδέχεται στὴ Νέα Καρβάλη τὸν κορυφαῖο δεξιοτέχνη στὸ κανονάκι καὶ τραγουδιστὴ Μάνο Κουτσαγγελίδη. Μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Κομοτηνή, γόνος καὶ αὐτὸς προσφυγικῆς οἰκογένειας, μιλᾶ γιὰ τὴ μουσικὴ παράδοση τῶν προσφύγων στὴ Βόρεια Ἑλλάδα, γιὰ τὴ σχέση τῆς νέας γενιᾶς μὲ αὐτὴ τὴ μουσικὴ κληρονομιὰ καὶ ἐπιλέγει μία σειρὰ ἀπὸ ἀντιπροσωπευτικοὺς σκοποὺς ἀπὸ τὸ πλούσιο ρεπερτόριο τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς. Τὸν συνοδεύουν οἱ: Κυριάκος Πετρᾶς (βιολί), Θανάσης Μουσμουλίδης (λαγοῦτο) καὶ Γιῶργος Παγκοζίδης (τουμπελέκι),

Έρευνα-παρουσίαση: Λάμπρος Λιάβας
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σοφία Σπυράτου.
Παραγωγή: GV Rroductions

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.