8 Αυγ 2015

Ἅγιος Τριαντάφυλλος ὁ Μάρτυς ἀπὸ τὴ Ζαγορά († 8 Αὐγούστου)

Ὁ Νεομάρτυς Τριαντάφυλλος ἀπὸ τὴ Ζαγορὰ (8/8/1680)
Τοῦ Κων. Α. Οἰκονόμου, δασκάλου
Ὁ Μάρτυς Τριαντάφυλλος γεννήθηκε στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς στὴ Ζαγορὰ τοῦ Πηλίου τὸ ἔτος 1663. Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν ἐργαζόταν ὡς ναύτης στὰ φημισμένα ζαγοριανὰ καράβια, καὶ διακρινόταν γιὰ τὸ ἦθος του καὶ τὴν ἐν γένει καθαρότητα τοῦ βίου του, διατηρώντας ἄσβεστη στὴν καρδιὰ του τὴν ἀγάπη καὶ τὴν πίστη πρὸς τὸν Χριστό. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1680 τὸ πλοῖο του ἔδεσε στὸ λιμάνι τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκεῖ ὁ Τριαντάφυλλος ἐπισκέφτηκε τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ ἁγιάσματα τῆς Πόλης. Γιὰ κάποιο ἄγνωστο λόγο, ἦρθε σὲ φιλονικία μὲ κάποιους Τούρκους, οἱ ὁποῖοι τὸν συκοφάντησαν ὅτι δῆθεν ἤθελε νὰ γίνει Μωαμεθανός. Τότε, συνελήφθη καὶ ὁδηγήθηκε στὸ δικαστή, ποὺ θέλησε νὰ τὸν ὑποχρεώσει νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ γίνει Μουσουλμάνος. Ὑπέφερε κάθε εἴδους βασανιστήρια, στερεὸς σὰν βράχος στὴν πίστη τῶν προγόνων του.
Προτιμοῦσε χίλιες φορὲς νὰ πεθάνει παρὰ νὰ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστό. Τοὺς ἔλεγε συνεχῶς: “Χριστιανὸς εἶμαι. Δὲν ἀρνοῦμαι τὸ Σωτήρα μου Χριστό”. Τότε οἱ Τοῦρκοι τὸν σκότωσαν στὴν περιοχὴ τοῦ Ἱπποδρόμου τῆς Πόλης, στὶς 8/8/1680, πρὶν καλὰ καλὰ κλείσει τὰ 17 του ἔτη, κερδίζοντας τὸ στέφανο τοῦ μαρτυρίου ἀπὸ τὸν ἀθλοθέτη Κύριο. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ τιμᾶται καὶ ἡ μνήμη του στὴν ἰδιαίτερή του πατρίδα, τὴ Ζαγορά, ἀλλὰ καὶ στὶς Ἁλυκὲς τοῦ Βόλου. Τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ...
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου ὑπάρχει ἀποθησαυρισμένο στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Νικολάου, στὴν Ἄνδρο, μαζὶ μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου. Πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων δύο Νεομαρτύρων τοῦ Πηλίου (Ἀποστόλου καὶ Σταματίου), ἔχουν ἀνεγερθεῖ ναοὶ καὶ παρεκκλήσια, ἐνῶ τοιχογραφίες καὶ εἰκόνες κοσμοῦν πολλοὺς ναοὺς τῆς Θεσσαλίας, ἀλλὰ καὶ ἄλλων περιοχῶν ἐνῶ εἰδικὲς Ἀκολουθίες, Παρακλήσεις καὶ Χαιρετισμοὶ ἔχουν συντεθεῖ καὶ ψάλλονται πρὸς τιμήν τους.

“Θείας πίστεως ἔχων τὴν χάριν, χαίρων ἤθλησας ἀνδρειοφρόνως, Νεομάρτυς Χριστοῦ Τριαντάφυλλε. ὅθεν ὡς ρόδον εὐφραίνεις ἠδύπνευστον, τὴν Ἐκκλησίαν τῆ Θεία ἀθλήσει σου. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.”

“Χαίροις Νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ, τῶν πάλαι Μαρτύρων, Τριαντάφυλλε μιμητής. Χαίροις ὁ τὴν κλῆσιν, Χριστοῦ ὁμολογήσας, ἐνώπιον τυράννων, στερρῶ φρονήματι.” 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.