9 Απρ 2015

Μεγάλη Πέμπτη

Ἡμέρα, ἱστορικὰ καὶ λειτουργικά, τεσσάρων γεγονότων. Τῆς νίψεως τῶν ποδῶν τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὸν Κύριό τους, τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου κατὰ τὸν ὁποῖο παραδόθηκε τὸ ἱερὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας, τῆς θαυμασίας ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς προδοσίας τοῦ «τῇ γνώμῃ φιλαργυρήσαντος» μαθητοῦ. Ὁ Κύριος καὶ Διδάσκαλος πλένει τὰ πόδια τῶν μαθητῶν του, χαρίζοντας ἀνεπανάληπτο ὑπόδειγμα διακονικῆς ταπεινωσύνης (σήμερα ἡ ἀνάμνηση γίνεται μὲ τὴν τελούμενη σὲ ἐλάχιστα πλέον μέρη ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος).

Παραθέτει τὸ πασχάλιο δεῖπνο τῆς Καινῆς Διαθήκης, «ξενία δεσποτικὴ καὶ τράπεζα ἀθάνατη», τὸ σῶμα του καὶ τὸ αἷμα του, στοὺς ἁγίους ἀποστόλους καὶ τὴν Ἐκκλησία, ὡς ἀέναη σωστικὴ ψυχοτροφία, γιὰ τὸ «νῦν» τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως τῶν χριστιανῶν καὶ τὸ «ἀεὶ» τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν (σήμερα τελεῖται τὸ πρωΐ, ἐνῶ στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία κατὰ τὸ ἑσπέρας, ἡ ἐπίσημη λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου).
Προσεύχεται πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα, γιὰ τοὺς πιστοὺς μαθητές του καὶ γιὰ τὸν κόσμο ὁλόκληρο, ὥστε νὰ μὴ μείνουν ὀρφανοὶ καὶ ἐγκαταλελειμένοι. Παραδίδεται, τέλος, αὐτοθελήτως, μετὰ...
τὴ φρικτὴ προδοσία, γιὰ νὰ ὁδεύσει στὸν μαρτυρικὸ δρόμο τῆς θυσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.