2 Απρ 2015

Ὃρκος τῶν Ἑλληνοκυπρίων Ἀγωνιστῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α.

«Ὁρκίζομαι εἰς τό ὂνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος ὃτι:
1. Θά ἀγωνισθῶ μέ ὃλας μου τάς δυνάμεις διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Κύπρου ἀπό τόν Ἀγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων καί αὐτήν τήν ζωή μου.
2. Δέν θά ἐγκαταλείψω τόν Ἀγῶνα ὑπό οἱονδήποτε πρόσχημα, παρά μόνον ὃταν διαταχθῶ ὑπό τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ὀργανώσεως και ἀφοῦ ἐκπληρωθεῖ ὁ σκοπός τοῦ Ἀγῶνος.
3. Θά πειθαρχήσω ἀπολύτως εἰς τάς διαταγάς τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ὀργανώσεως καί μόνον τούτου.
4. Συλλαμβανόμενος θά τηρήσω ἀπόλυτον ἐχεμύθειαν τόσον ἐπί τῶν μυστικῶν τῆς Ὀργανώσεως, ὃσον καί ἐπί τῶν ὀνομάτων τῶν συμμαχητῶν μου, ἒστω καί ἐάν βασανισθῶ διά νά ὁμολογήσω.
5. Δέν θά ἀνακοινῶ εἰς οὐδένα διαταγήν τῆς Ὀργανώσεως ἢ μυστικόν τό ὁποῖον...
περιῆλθεν εἰς γνώσιν μου, παρά μόνον εἰς ἐκείνους διά τούς ὁποίους ἒχω ἐξουσιοδότησιν ὑπό τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ὀργανώσεως.
6. Τάς πράξεις μου θά κατευθύνει μόνον τό συμφέρον τοῦ Ἀγῶνος καί θά εἶναι ἀπηλλαγμέναι πάσης ἰδιοτελείας ἢ κομματικοῦ συμφέροντος.
7. Ἐάν παραβῶ τόν ὃρκον μου θά εἶμαι ΑΤΙΜΟΣ καί ἂξιος πάσης τιμωρίας»
Ὁ μή τηρῶν τά ἀνωτέρω ἢ ὁ διαδίδων μυστικά τῆς Ὀργανώσεως ἢ ὁ μη ὑπακούων εἰς τάς διαταγάς θα ἐκτελεῖται.
Πάς αἰσθανόμενος ὃτι εἶναι δειλός, δέν πρέπει νά ὁρκίζεται καί νά γίνεται μέλος».

1 σχόλιο:

  1. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΩΝ.ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ.Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΦΩΤΙΖΕΙ.
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.