13 Ιαν 2015

Τὸ φετινὸ Καρναβάλι φέρνει ἐκπλήξεις στὸ Αἰγαῖο

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
«Βασκανία γὰρ φαυλότητας ἀμαυροὶ τὰ καλά»
Δευτέρα 12 Ἰανουαρίου, ὑποδεχόμενος τὸν Παλαιστίνιο ἡγέτη Μαχμοὺτ Ἀμπὰς στὴν Ἄγκυρα, ὁ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν φρόντισε νὰ δείξει σὲ ὅλο τὸν πολιτισμένο κόσμο πῶς ἀντιλαμβάνεται τὸν ἑαυτό του, ποιὰ εἶναι ἡ ἄποψη ποὺ ἔχει γιὰ τὴν χώρα του ἀλλὰ καὶ πόσο μπορεῖ νὰ προχωρήσει τὴν ἰδέα τοῦ τουρκικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ. 
Φόρεσαν οἱ Τοῦρκοι τὰ καλά τους καὶ βγαίνουν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες.
¨Όμως τίποτε τὸ πραγματικὰ γιορτινὸ δὲν χαρακτηρίζει τὸ κλίμα στὴν οἰκονομικὴ πρωτεύουσα τῆς γείτονος (ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ 50% τῆς ἐμπορικῆς κίνησης καὶ στὸ 27% τοῦ ΑΕΠ ὅλης τῆς χώρας), πόσω μᾶλλον στὴν “βαθιὰ Τουρκία”. 
¨Η πατρίδα τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν ὑποδέχεται τὸ Νέο Ἔτος ἐν μέσω ἀπαισιοδοξίας γιὰ τὴν κατάσταση τῆς οἰκονομίας – καὶ ὁ πολυσυζητημένος κλυδωνισμὸς τῆς λίρας τὸ τελευταῖο διάστημα ἀποτελεῖ ἕνα μόνο ἀπὸ τὰ δείγματα τῆς διαφαινόμενης καχεξίας.¨ 
¨Το ποσοστὸ ἀνεργίας, ἀντίστοιχα, βρίσκεται σὲ ὑψηλὸ τετραετίας: τὸν Σεπτέμβριο ἔφτασε τὸ 10,5% (σὲ ἐποχιακὰ προσαρμοσμένη βάση), ἐνῶ μεταξὺ τῶν νέων ξεπερνᾶ τὸ 20%.¨
¨Το 45% τῶν Τούρκων ἐκτιμᾶ σὲ ἔρευνα τῆς Aviva μεταξὺ 12 χωρῶν ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς χώρας θὰ ἐπιδεινωθεῖ τὸ ἑπόμενο 12μηνο καθιστώντας τοὺς γείτονες τοὺς πλέον...
ἀπαισιόδοξους μετὰ τοὺς Γάλλους.¨
¨Σε μεγάλο βαθμό, οἱ πιέσεις ποὺ δέχεται ἡ τουρκικὴ οἰκονομία εἶναι ἐξωγενεῖς καὶ ὀφείλονται στὴν σταδιακὴ ἀντιστροφὴ τῆς ποσοτικῆς διευκόλυνσης ποὺ εἶχε ἐξαπολύσει ἡ ἀμερικανικὴ κεντρικὴ τράπεζα, φουσκώνοντας τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες. Ἀνάμεσά τους, ξεχωρίζουν οἱ “πέντε εὐάλωτες” (Τουρκία, Ἰνδία, Βραζιλία, Ἰνδονησία, Ν. Ἀφρικὴ) ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὸ τὸ κύμα ἐπαναπατρισμοῦ κεφαλαίων, ἔχοντας μεγάλα ἐλλείμματα τρεχουσῶν συναλλαγῶν – ἐξ οὗ καὶ ἡ θεαματικὴ ὑποχώρηση τῶν νομισμάτων τους. Γιὰ δὲ τὴν Τουρκία, τῆς ὁποίας τὰ ἐλλείμματα ὀφείλονται κατὰ πολὺ στὴν ἀπόλυτη ἐνεργειακή της ἐξάρτηση, ἡ θεαματικὴ μείωση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου ἀπὸ τὸν Ἰούνιο καὶ μετὰ κινδυνεύει νὰ ἀποδειχθεῖ δῶρον ἄδωρον, ἀφοῦ ἀντισταθμίζεται ἀπὸ τὴν πτώση τῆς λίρας κατὰ 15,3% ἔναντί του δολαρίου τὸ 2014¨
¨Ήδη τὸ ΔΝΤ ἔχει ἀπευθύνει συστάσεις πρὸς τὴν Τουρκία νὰ προχωρήσει σὲ διαρθρωτικὲς μεταρρυθμίσεις οἱ ὁποῖες θὰ μειώσουν τὴν ἐξάρτησή της ἀπὸ τὶς ξένες ἐπενδύσεις. ¨

Τοῦ Κώστα Ράπτη (Ἡ Τουρκία ἀποκαλύπτεται ἀνοχύρωτη) Capital.gr
Πιθανῶς γιὰ τοὺς Τούρκους ἡ ἔννοια Οἰκονομία νὰ ταυτίζεται μὲ τὴν λέξη Λεηλασία.
Ἔτσι οἱ Τοῦρκοι κατάλαβαν ὅτι γιὰ νὰ ἀνορθώσουν τὴν οἰκονομία τοὺς  πρέπει νὰ κάνουν  οὐσιαστικὲς –διαθρωτικὲς- μεταρρυθμίσεις ἐκδίδοντας μόνο  Νavtex.
Καὶ ἄρχισαν τὶς ¨μεταρρυθμίσεις ¨ἀπὸ τὸν  περασμένο Νοέμβριο μὲ Νavtex στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ καὶ ἡ κακιὰ συνήθεια τοὺς ἔμεινε χούι γιὰ νὰ συνεχίσουν καὶ στὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου.
¨Η Τουρκία ἐπιχειρεῖ παράνομα καὶ προκλητικὰ νὰ “κλειδώσει” γιὰ ἕναν ὁλόκληρο χρόνο τεράστιες περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου. Σὲ μία πρωτοφανῆ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν Ἄγκυρα ἐπίδειξη προκλητικότητας ἡ Τουρκία δέσμευσε μὲ δύο navtex μεγάλες περιοχὲς στὸ βόρειο καὶ κεντρικὸ Αἰγαῖο!
•Οι δεσμεύσεις ἰσχύουν κατὰ τὴν Τουρκία ἀπὸ 1η Ἰανουαρίου ὡς 31 Ἰανουαρίου 2015 ,καθημερινὰ ἀπὸ τὶς 5 τὰ ξημερώματα μέχρι τὶς 4.00 ἀπόγευμα ἐκτὸς ἀπὸ τὰ Σαββατοκύριακα!
¨Οι τοῦρκοι κρατοῦν τὶς ἀργίες-παράξενα πράγματα¨

Καὶ οἱ δύο τουρκικὲς navtex ἐπικαλύπτουν περιοχὲς ὅπου ἡ Ἑλλάδα ἔχει κυριαρχικὰ δικαιώματα καὶ φθάνει στὸ σημεῖο στὴν Λῆμνο νὰ καλύπτει τμῆμα τῆς τερματικῆς περιοχῆς τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ νησιοῦ.¨ OnAlert. infognomonpolitics.blogspot.gr/ 11/1/15
Ἐμεῖς βιώνουμε προεκλογικὴ περίοδο μὲ ὅλα τὰ ¨καλούδιά¨ της.
Ὅμως σήμερα χάνεται μία ζεστὴ εὐκαιρία νὰ ἀπαντηθεῖ ἕνα καίριο ἐρώτημα ἀπὸ τὰ κόμματα ποὺ συμμετέχουν στὶς ἐκλογές.
ΓΙΑΤΊ κανένας κομματικὸς σχηματισμὸς μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἀνήκουστη πρόκληση τῶν Τούρκων δὲν παίρνει ἐπίσημη Θέση πῶς θὰ διαχειριστεῖ τὸ μεῖζον αὐτὸ  πρόβλημα;
ΓΙΑΤΙ ἀποφεύγουν νὰ ξεκαθαρίσουν τὰ πράγματα μὲ τοὺς ψηφοφόρους τοὺς τώρα;
Ἔχουν πρόγραμμα διαχείρισης αὐτῆς τῆς κρίσης ποῦ πάει νὰ γίνει ¨ Θεία Δίκη¨ δίχως ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς νὰ γνωρίζει τί παίχθηκε μὲ τὴν ΑΟΖ τὶς τελευταῖες δεκαετίες;
Ἂν δὲν πάρουν ἐπίσημη καὶ τεκμηριωμένη θέση τώρα –προεκλογικὰ ὁ Τοῦρκος μπορεῖ τὸ ἀμέσως χρονικὸ διάστημα ¨νὰ σουλατσάρει¨ στὸ Αἰγαῖο ὅπως γίνεται στὴν Κύπρο μὲ νέα ἐρευνητικὰ σκάφη τύπου Barbaros  ποὺ ἤδη ναυπηγεῖ.
Μὲ τὰ φετινὰ καρναβάλια μπορεῖ νὰ ἔχουμε ἢ ὄχι νέα κυβέρνηση καὶ νέο Πρόεδρο.
Σίγουρα ὅμως θὰ ἔχουμε ¨τὰ καρναβάλια¨ τῶν Τούρκων στὸ Αἰγαῖο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.