1 Ιαν 2015

«Μέγας Βασίλειος - Τὸ λιοντάρι τοῦ Χριστοῦ»


Ἕνα καταπληκτικὸ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴ ζωή, τὶς ἰδέες καὶ τὸ κοινωνικὸ ἔργο τοῦ Μ. Βασιλείου, τὰ γυρίσματα τοῦ ὁποίου ἔγιναν στὴν Ἑλλάδα, τὴν Τουρκία, τὴν Ἰταλία καὶ τὴ Συρία.
Ἡ σειρὰ «Δὲν εἶσαι μόνος», πραγματεύεται πανανθρώπινες ἀξίες ποὺ ἐκφράστηκαν...
σὲ κοινωνίες τοῦ παρελθόντος καὶ στηρίζεται στὰ Πατερικὰ κείμενα, τὸ Εὐαγγέλιο, σὲ κείμενα θεωρητικά, κείμενα φιλοσοφικά, κείμενα δοξαστικά, καὶ πολλὲς φορὲς προφητικά.
Αὐτὰ τὰ κλασσικὰ κείμενα περιέχουν τὴν πείρα καὶ τὴ σοφία αἰώνων, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, καὶ συνδέονται μὲ τὰ σημερινὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀνοίγοντας ἕναν γόνιμο διάλογο.
Εἶναι ἕνας λόγος ποὺ γράφτηκε ἐδῶ καὶ δυόμιση χιλιετίες ἐπίκαιρος;
Σὲ ποιὰ κοινωνία ἀπευθυνόταν; Τί κοινὸ ἔχει μὲ τὴ σημερινή;
Μπορεῖ νὰ βοηθήσει τὸν ἄνθρωπο σὲ μία ἄλλη ὀπτική, ἕναν διαφορετικὸ προσανατολισμὸ καὶ μία ἐπαναξιολόγηση τῆς πορείας τοῦ σήμερα;

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.