8 Δεκ 2014

Ὁ Νταβούντογλου ἔφυγε ἀλλὰ θὰ "ξανάρθει";

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἦρθε κουστουμαρισμένος μὲ στολὴ πρόβατου, τὴν ἑπόμενη φορᾶ τί κουστούμι θὰ φοράει ἄραγε;
Ζοῦμε μέρες ΠΑΤΡΟ-ΚΟΣΜΑ μὲ ἀμφιλεγόμενες τὶς ἔννοιες τῶν λέξεων Εἰρήνη - Πόλεμος - Συνεργασία - Προδοσία - Εὐτυχία - Δυστυχία…
Καὶ ὁ Θεὸς Βοηθός…
Τελικὰ ὁ Νταβούντογλου ἦρθε προσκεκλημένος γιὰ νὰ φύγει ἀφοῦ ἀμόλησε ¨τὰ εὐγενικὰ του¨.
Τὴν ἑπόμενη φορᾶ ποῦ θὰ ἔρθει ¨ἀπρόσκλητος¨ τί θὰ ἀμολήσει;
Αὐτὰ ποὺ ἀμολάει συνήθως καὶ ματώνει τὴν Συρία καὶ τὴν Κουρδία;
Τὰ προηγούμενα χρόνια  διαφήμιζαν τὸ ¨στρατηγικὸ βάθος¨ τοῦ συγκεκριμένου ἀκαδημαϊκοῦ ἀνδρὸς καὶ ἐμεῖς αὐτὲς τὶς μέρες τῆς ἐπίσκεψης τοῦ ἀντικρίσαμε ἕνα ¨στρατηγικὸ ΠΑΤΟ¨  πασπαλισμένο μὲ δόσεις ὑποκρισίας.
Ἀγανάκτησαν οἱ πάντες… σκεφτεῖτε ὅταν θελήσει νὰ ξαναέλθει τί θὰ γίνει;
¨Τὰ τελευταία χρόνια τς κρίσης ἀκοῦμε διαρκῶς γιὰ τὴν “ἑλληνοτουρκικὴ ἐπιχειρηματικὴ συνεργασία”. Γιὰ τὴν Τουρκία ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπενδύσει σὲ κάθε νησὶ τοῦ...
Αἰγαίου, νὰ φέρει “καραβάνια τουριστών” κι ἔτσι νὰ συμβάλλει στὴν “σωτηρία” μας. Οὐδεὶς λογικὸς ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ πεῖ ὄχι σὲ μία ὑγιῆ σχέση γειτονικῶν χωρῶν ποὺ ἡ μία ἐπενδύει στὴν ἄλλη κερδίζοντας τελικὰ καὶ οἱ δύο.

Ἂς μὴν γελιόμαστε κι ἂς ἀφήσουμε τὰ παραμύθια στὴν ἄκρη. “Υγεία” στὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις δὲν ὑπάρχει καὶ τὸ “μικροβιο” ποὺ τὶς “σκοτώνει” βρίσκεται στὴν Ἄγκυρα.

Αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ καταλάβουμε στὴν Ἑλλάδα καὶ εἰδικὰ ὅσοι κυβερνοῦν εἶναι ὅτι τὸ Αἰγαῖο δὲν μπορεῖ νὰ δοθεῖ…ἀντιπαροχή. Οι ὅποιες πραγματικὰ ὠφέλιμες γιὰ τὴν οἰκονομία τουρκικὲς ἐπενδύσεις βεβαιως νὰ συζητηθοῦν καὶ νὰ προχωρήσουν κανεὶς δὲν λέει τὸ ἀντίθετο. Έχουμε ὅμως τὴν αἴσθηση ὅτι ἐπικρατεῖ ἡ λογική τς ἀντιπαροχῆς! Βάζουμε τὸ καλύτερο… “οἰκόπεδο” τοῦ πλανήτη καὶ βάζουν τους…ἐργολάβους γιὰ νὰ τὸ δουλέψουν.¨ Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ onalert.gr
06.12.2014 | 22:31
Πᾶμε παρακάτω…
¨Εἶναι ἀπίστευτος ὁ τύπος. Χρόνια τώρα ἐπιδιώκουν θερμὸ ἐπεισόδιο, εἰσβάλλουν στὰ ἑλληνικὰ καὶ κυπριακὰ χωρικὰ ὕδατα μὲ τὸ Barbaros, στήνουν σκηνικὸ Ἰμίων καὶ ταυτόχρονα ζητοῦν εἰρήνη ἀλλὰ μέ… συνεκμετάλλευση. Ἦταν τόσο προκλητικὸς ποὺ ξέχασε τὶς βόλτες τῶν πλοίων του στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ διαβεβαίωσε πὼς ἡ χώρα του δὲν ἐπιθυμεῖ ἔνταση στὸ Αἰγαῖο ἢ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, τουναντίον στόχος εἶναι πάντα ἡ σταθερότητα. «Ἐμεῖς συζητοῦμε τὰ πάντα, φυσικὰ ὑπάρχουν θέματα ποὺ διαφωνοῦμε. Στὸ Αἰγαῖο θὰ συνεχίσουμε τὶς διμερεῖς διερευνητικὲς συνομιλίες, χρειάζεται νὰ ἐμβαθύνουμε.. Θέλουμε ὅταν ὑπάρχουν διαφορὲς νὰ μποροῦμε νὰ συνομιλοῦμε καὶ νὰ διερευνοῦμε τὴν ἐπίλυσή τους».
Μάλιστα εὐχήθηκε «τὰ καλύτερα» στὸν πρόεδρο τῆς Κύπρου Νίκου Ἀναστασιάδη «γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συζητήσουμε τὴν ὑγεία τῆς Κύπρου». antinews.gr

Ζοῦμε ἢ δὲν ζοῦμε μέρες Πατρο-Κοσμᾶ;

¨Εντεύθεν τῶν αἰγαιωτικῶν πυλῶν (καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς τριγωνικῆς ζεύξεως Κύπρου-Αἰγύπτου-Ἑλλάδος) ἡ τουρκικὴ ἐπιθετικὴ πολιτικὴ θὰ προδιαγραφεῖ: Ἀφενὸς μὲ βέβαιη ἔνταση τῶν γεωπολιτικῶν ἀμφισβητήσεων. Καὶ ἀφετέρου μὲ ὑποδαύλιση τῶν ἐθνικιστικῶν τάσεων στὴ μειονοτική τους ἐκδοχή. Μὲ τὴ Θράκη στὸ στόχαστρο. Καὶ μὲ τοὺς μοχλοὺς τοῦ «δικαιώματος γιὰ ἐθνικὸ αὐτοπροσδιορισμὸ» τῆς ἑλληνικῆς ὑπηκοότητας μουσουλμάνων. Παιχνίδι ποὺ διαμορφώνεται μὲ προμελετημένες πρακτικές. Καὶ ὑπομονή. Καὶ κυρίως χρῆμα. Μὲ βασικὸ μοντέλο, ἐκεῖνο τῆς διακοινοτικῆς διαιρέσεως στὴν Κύπρο. Ἀλλὰ μέσα σὲ ἄλλες συνθῆκες.
Στὸ βάθος τῶν ὁποίων -καὶ μὲ βάση τὶς διατυπωμένες θεωρίες Νταβούτογλου- εἶναι ὁρατὴ μὲ σαφήνεια ἡ στοχοθεσία τῆς αὐτονομήσεως.
Κι αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ πρώτη φάση. Ἂν φυσικά «τούς βγεῖ». Κάτι ποὺ πρέπει πάραυτα νὰ ἐνεργοποιήσει τὰ ἑλληνικὰ ἀντανακλαστικά…¨
Α. Λυκαύγης, philenews hellasforce.comστὶς Δεκεμβρίου 6, 2014 
Καὶ ὅμως ζοῦμε πλέον πρὸς τὶς ἡμέρες ποὺ θὰ πραγματοποιηθοῦν αὐτὲς οἱ ρήσεις τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

«Ο Τοῦρκοι θὰ φύγουν, ἀλλὰ θὰ ξανάρθουν πάλι καὶ θὰ φτάσουν ὡς τὰ Ἕξαμιλια. Στὸ τέλος θὰ τοὺς διώξουν εἰς τὴν Κόκκινη Μηλιά. Ἀπό τους  
Τούρκους τὸ 1/3 θὰ σκοτωθεῖ, τὸ ἄλλο τρίτο θὰ βαπτισθεῖ καὶ μονάχα τὸ 1/3 θὰ πάει στὴν Κόκκινη Μηλιὰ» (63 Κάντ).

Στὸ ἀλβανικὸ χειρόγραφο αὐτολεξεὶ βρίσκεται γραμμένη ἢ προφητεία 30 Κάντ: «Ο ἀντίχριστοι θὰ φύγουν, ἄλλα θάρθοϋν πάλι' ἔπειτα θὰ τοὺς κυνηγήσετε ὡς  τὴν Κόκκινη Μηλιὰ» [ 1 (α) Ἄλβ].

Τὴν ἑπόμενη φορᾶ ὅταν θὰ ξαναέρθει ὁ κ. Νταβούντογλου θὰ φοράει ἄλλο κουστούμι…
Ἴσως τότε νὰ ξυπνήσουν πολλὲς κοκκινοσκουφίτσες ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.