2 Νοε 2014

Οἱ Tοῦρκοι ξαναρχόνται

Γράφει ὁ Δημήτρης Περδίκης
Στὴν Ἀλβανία ἀλλὰ καὶ εἰδικότερα στὸν νότο, στὸν χῶρο ὅπου κατοικεῖ ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμὸς στὶς πατρογονικές του ἑστίες, ἔχει ἐμφανιστεῖ δυναμικὰ καὶ ἀπαιτητικὰ ἡ Τουρκία. Μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νὰ εἶναι ἡ πρώτη καὶ μὲ διαφορὰ χώρα σὲ ἐπενδύσεις καὶ σὲ προγράμματα βοηθείας, ὅμως δὲν βλέπει κάποιος ἑλληνικὲς σημαῖες νὰ κυματίζουν ἢ ἄλλες μορφὲς διατράνωσης τῆς παρουσίας της στὸν χῶρο, παρόλο ποὺ θὰ εἶχε κάθε τέτοιο δικαίωμα. Οἱ ἐταιρίες ἀποφεύγουν νὰ προβάλλουν τὴν ταυτότητά τους θεωρώντας πὼς αὐτὸ μπορεῖ νὰ εἶναι εἰς βάρος τῆς κερδοφορίας τους. Ἡ ἐπίσημη Ἑλληνικὴ Πολιτείας δὲν ἀπαιτεῖ τὴν προβολή της, γιὰ τὰ ὅσα πολλὰ κάνει, νομίζοντας πὼς θὰ χαρακτηριστεῖ ὡς ἐθνικιστική, ἐπεκτατικὴ ἢ κάτι τέτοιο.
Ἡ Τουρκία ἑκατὸ χρόνια μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγὸ ἐπιστρέφει καὶ δὲν ἔχει τοὺς ἑλληνικοὺς προβληματισμούς. Προσφέρει τὰ ἐλάχιστα καὶ ζητάει τὰ μέγιστα. Ἕνα παράδειγμα εἶναι τὸ σχολικὸ συγκρότημα τῶν Ἁγίων Σαράντα στὸ ὁποῖο οἱ Ἀλβανοὶ ἔχουν παραχωρήσει κάποιες αἴθουσες γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου 250 μαθητῶν. Ἦλθε λοιπὸν ἡ Τουρκία καὶ προσφέρθηκε νὰ....
ἀνακαινίσει μία αἴθουσα διδασκαλίας. Ζήτησε ὅμως καὶ τὸ ἀντάλλαγμα, ἤτοι, στὴν ἀνακαινισμένη αἴθουσα νὰ διδάσκεται καὶ ἡ τουρκικὴ γλώσσα σὲ ὅσους μαθητὲς τὸ ἐπιθυμοῦν.
Οἱ ἠλεκτροπαραγωγικοὶ σταθμοὶ δόθηκαν στὴν Τουρκία, ἀφοῦ ἐξοβελίστηκε ἡ Τσεχία, ἡ ὁποία δίκαια διαμαρτύρεται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
Ἡ τουρκικὴ ἐταιρία KURUM ποὺ ἀνέλαβε τὸν τόσο στρατηγικὸ τομέα τῆς παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀμέσως ὕψωσε σὲ κάθε ἠλεκτροπαραγωγικὸ σταθμὸ καὶ ὑποσταθμὸ τὴν τουρκικὴ σημαία ἡ ὁποία πλέον κυματίζει μαζὶ μὲ τὴν σημαία τῆς ἐταιρίας καὶ τὴν ἀλβανική.
Ἔτσι ἡ τουρκικὴ διείσδυση ἔχει φτάσει πλέον στὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα. Αὐτὸ ὅμως ποὺ βλέπουμε ἴσως εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. 

1 σχόλιο:

  1. Αἰσθάνομαι θυμὸ ποὺ μᾶς διοικοῦν οἱ ὀχτροί, ὅμως ἀπ᾽ ὅ,τι ἔχω ἀντιληφθεῖ ἐξ ὅσων ἔχω διαβάσει ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, οἱ ἐχθροὶ (ἑβραῖοι, ἀριστεροὶ, ἀπάτριδες, μασώνοι, αἱρετικοί, οἰκουμενιστὲς Ἱεράρχες, συμφεροντολόγοι κι ἐν γένει ἀρνητὲς τῆς ἀγάπης) θὰ μεταμορφωθοῦν σὲ Ἁγίους ἂν ἐμεῖς πρῶτα μετανοήσωμε! Κι ἂν δὲν μεταμορφωθοῦν ὅλοι τους σίγουρα θ᾽ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ καλλιτέρους ἤ λιγώτερο κακούς! Ὅσες ἐπαναστάσεις κι ἂν κάνωμε ἂν δὲν γίνῃ ἡ ἐσωτερική μας ἐπαναστάσις θὰ καταντήσωμε σὰν τοὺς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Μπολσεβίκους! Τὰ λέω ἐγὼ ποὺ ὅλο θυμώνω καὶ χιλιοβρίζω τοὺς ἑβραιοτέκτονες πολτικούς μας ἀντὶ τοῦ ἑαυτοῦ μου :)

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.