1 Νοε 2014

Ὁ Τοῦρκος τοῦ "πάρτα ὄλα" σὲ νέες περιπέτειες

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Σιγὰ καὶ φοβηθήκαμε ἀπὸ τὸ φιρμάνι τῆς Ὑψηλῆς Πύλης! «Ἡ Τουρκία θὰ λάβει μὲ ἀποφασιστικότητα κάθε ἀναγκαῖο μέτρο γιὰ τὴν προστασία τῶν συμφερόντων καὶ τῶν δικαιωμάτων τῆς ἐντός τς δικῆς της ὑφαλοκρηπίδας καὶ ὡς ἐγγυήτρια δύναμη στὶς περιοχές, ποὺ  ''Τουρκική Δημοκρατία τὴ Βόρειας Κύπρου'', τὴν ἐξουσιοδότησε».
Ἀνακοίνωση  ἀπὸ τὴν χθεσινὴ μαραθώνια συνεδρία τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, ὑπὸ τὸν Πρόεδρο, Ταγὶπ Ἐρντογάν. Ἀφοῦ οἱ πλατφόρμες ποὺ παρήγγειλε ὁ Σουλτάνος  ἀπὸ τὸ Ἀζερμπαϊτζᾶν εἶναι παρωχημένης τεχνολογίας καὶ οὐσιαστικὰ μοιάζουν μὲ τὰ κουβαδάκια τῶν παιδιῶν ποὺ μαζεύουν ἄμμο.
Οι κινήσεις τῆς Τουρκίας μποροῦν νὰ χαρακτηριστοῦν ὡς κινήσεις ἀπελπισίας διότι σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ συλλέξαμε, οἱ δυνατότητες τῆς πλατφόρμας γιὰ τὴν ὁποία ἐπῆλθε συμφωνία μὲ....
τὸ Ἀζερμπαϊτζᾶν εἶναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Συγκεκριμένα τόσο ἡ Heydar Aliyev, ὅσο καὶ ἡ Dada Gorgud 9 πλατφόρμες) εἶναι παλαιᾶς τεχνολογίας μὲ τὴν δεύτερη μάλιστα νὰ χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1980.
Ἐπιπλέον, ἡ δυνατότητα χρησιμοποίησής τους γιὰ γεωτρήσεις δὲν μπορεῖ νὰ ξεπεράσει σὲ βάθος τὰ 600 μέτρα δηλαδὴ γιὰ θαλάσσιες περιοχὲς σχετικὰ ρηχὲς ἀφοῦ ὅπως γνωρίζουμε στὸ κοίτασμα Ἀφροδίτη οἱ γεωτρήσεις ἔφτασαν τὰ 1700 μέτρα καὶ στὸν Ὀνασαγόρα μᾶλλον θὰ ξεπεράσουν τὰ 1800.
Ἡ θαλάσσια περιοχὴ στὴν ὁποία κινοῦνται οἱ Τοῦρκοι δὲν ἔχει πολὺ μεγάλο βάθος. Δηλαδὴ στὰ οἰκόπεδα 1, 2 καὶ 3 δὲ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὴ μιὰ γεώτρηση ἀφοῦ, καὶ ἐκεῖ το βάθος εἶναι ἀπαγορευτικὸ γιὰ τὶς πλατφόρμες αὐτές.
Σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες, ἡ συμφωνία Τουρκίας - Ἀζερμπαϊτζᾶν ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἐδῶ καὶ τουλάχιστον μία ἑβδομάδα μὲ τὴν Ἀζέρικη κυβέρνηση, νὰ διαβεβαιώνει ὅτι μπορεῖ ἡ κρατικὴ ἑταιρεία ἐξόρυξης πετρελαίου SOCAR νὰ διαθέσει στὴν κρατικὴ ἑταιρεία πετρελαίου τῆς Τουρκίας ὄχι μία ἄλλα δύο πλατφόρμες ἐξόρυξης πετρελαίου.
Ἡ Τουρκία ἀποφάσισε νὰ στήσει μιὰ ¨θεατρικὴ παρασταση¨ στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσει τοὺς ἄμεσα θιγόμενους ἀπὸ τὸν εὐρύτερο στρατηγικὸ σχεδιασμό της. Καὶ αὐτὸς ὁ στρατηγικὸς σχεδιασμὸς τῆς ἀκουμπὰ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο ἄκρο τοῦ Ἐθνικοῦ Ζωτικοῦ μας χώρου ποὺ λέγεται Βόρειο Αἰγαῖο. Ὁ Τοῦρκος τοῦ "πάρτα ὄλα" δὲν θέλει μόνο φυσικὸ ἀέριο ἀπὸ τὴν Κύπρο ἀλλὰ διψάει καὶ γιὰ τὰ πετρελαικὰ κοιτάσματα ποὺ βρίσκονται στὰ γεωλογικὰ ἀντίκλινα τοῦ Μπάμπουρα ( Θάσος) καὶ Λαδοξέρας (Σαμοθράκη).
Καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο ἄρχισε νὰ  ψήνει κατασταση στὴν θαλάσσια περιοχὴ τῆς Ἀλεξανδρούπολης κάνοντας τὸν  τοπικὸ Λιμενάρχη διενεργώντας μάλιστα καὶ  νηοψίες στὰ Ἑλληνικὰ ἁλιευτικά.
Ένα μικρὸ ἁλιευτικὸ σκάφος στὸ Δέλτα τοῦ Ἔβρου ἐμβόλισε τὸ μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς μιὰ τουρκικὴ ἀκταιωρός, ἀνοιχτά το Θρακικοῦ Πελάγους, τρία ναυτικὰ μίλια ἀπὸ τὸ Δέλτα τοῦ Ἔβρου. Σημειωτέον το Ἑλληνικὸ ἁλιευτικὸ σκάφος ἀρνήθηκε τὸν τουρκικὸ ἔλεγχο καὶ γιὰ αὐτὸ καταδιώχθηκε.
Παραμονὴ τοῦ Αη Δημητρίου στὶς 25 τοῦ Ὀκτώβρη  καὶ στὸ ἄρθρο «τρώγοντας ΑΟΖ Κύπρου» ἔρχεται ἡ ὄρεξη καὶ γιὰ ἄλλα; Ἐπισημάνθηκε ὅτι οἱ Τοῦρκοι μετὰ τὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ θὰ θελήσουν νὰ μεθοδεύσουν καταστάσεις στὸ Βόρειο Αἰγαῖο καὶ σήμερα ἐκδηλώθηκε θρασύτητα ἡ ἐνέργεια τοὺς αὐτή. Γιατί λοιπὸν στριφογυρίζουν  γύρω ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρούπολη;
Α. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ  + ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΡΙΑ( Κομπανι)
Β. ΑΟΖ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ + ΣΤΕΝΑ
Τὰ ἀνωτέρω συνιστοῦν τὰ πλέον ἐπίκαιρα σημεῖα πάνω στὰ ὁποῖα ἐπικεντρώνεται ὁ γεωστρατηγικὸς  σχεδιασμὸς τῆς Τουρκίας  μαζὶ μὲ  τὸ ἀντίστοιχο διπλωματικὸ παιχνίδι ἐξυπηρέτησης γεωπολιτικῶν συμφερόντων.  Μὲ ἁπλὰ λόγια λέει ὁ Τοῦρκος τοῦ "πάρτα ὄλα" στοὺς συμμάχους του.
- Τί μου δίνεται γιὰ νὰ σᾶς δώσω;
- Ἂν θέλετε Ἄσσαντ ἐγὼ θέλω Φυσικὸ Ἀέριο ἀπὸ τὴν Κύπρο.
- Ἂν θέλετε νὰ πάθει ὁ Ρῶσος ¨ στρατηγικὴ  καὶ οἰκονομικὴ ἀσφυξία  στὸ πλαίσιο νέων κυρώσεων ποὺ  σκέπτεστε τυχὸν  νὰ τοῦ ἐπιβάλλετε κλείνοντας τὰ ΣΤΕΝΑ, ἐγὼ θέλω νὰ  χαράξω κατὰ τὰ δικά μου μέτρα καὶ σταθμὰ τὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ καὶ Ὑφαλοκρηπίδα στὸ Αἰγαῖο.
Εἶναι εὔλογο πλέον ὅτι ἡ Τουρκία τῶν Βεζίρηδων  γίνεται ἀντιπαθὴς στοὺς μεγάλους γεωπολιτικοὺς παῖκτες ποὺ  θὰ ἐπιθυμοῦσαν πολὺ νὰ μὴν τὴν ἔχουν στὰ πόδια τους. Διαφαίνεται πλέον ὁλοκάθαρα  ἀπὸ τὰ πρόσφατα γεγονότα ὅτι ἡ Ἑλλάδα μπαίνει μὲ κατακλυσμιαία ταχύτητα στὸ μεγάλο παγκόσμιο γεωπολιτικὸ παιχνίδι  σὰν ἐνδιάμεσος κρίκος στὸν ἄξονα τοῦ κακοῦ Οὐκρανίας –Συρίας. Ἡ διεθνὴς ἀντιπάθεια τῆς Τουρκίας εἶναι σήμερα πλεονέκτημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα . Μὲ τὶς  σημερινὲς τουρκικὲς ἐξυπνάδες ποιὸς θὰ θυμᾶται σὲ λίγο τὸν Σουλτάνο καὶ τὸν Βεζίρη του;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.