18 Νοε 2014

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ἡ γλώσσα

Πῶς τὸ θεῖο δῶρο τῆς γλώσσας χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ μερικοὺς σοφοὺς προγόνους μας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ συναφὲς δῶρο τῆς θείας Προνοίας, τὴ φιλοσοφία.
«Ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία εἶναι ἡ βάση καὶ τὸ θεμέλιο γιὰ μία ἀληθινὴ ἀνάπτυξη καὶ μόρφωση. Εἶναι ὁ παιδαγωγὸς τοῦ ἀνθρώπου…
Ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία ἐδίδαξε τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ μὲ τὶς ὀρθὲς ἀπὸ τὶς θεωρίες της χειραγώγησε ὡς παιδαγωγὸς τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὸν Χριστό.
Ἡ φιλοσοφία ὑπῆρξε καὶ εἶναι κτῆμα τῶν Ἑλλήνων καὶ κανένας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὴν ἀφαιρέσει ἀπὸ αὐτούς. Μὲ τὴ διάδοσή της ἀνάμεσα στὰ ἔθνη τὰ προσελκύει καὶ τοὺς προσφέρει Ἑλληνικότητα, χωρὶς ἡ ἴδια νὰ χάνει ποτὲ τὴν ἑλληνικότητά της.
Ὅσοι γίνονται ὁπαδοί της, ὅσοι ὁμιλοῦν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, δὲν εἶναι πιὰ ξένοι, ἀποβάλλουν κάθε βαρβαρότητα καὶ ἀποκτοῦν ἑλληνικότητα καὶ εὐγένεια. Ὁ προορισμὸς τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ διάπλαση ὅλων κατὰ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ γίνονται Ἕλληνες.
Ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία γεννήθηκε χάριν τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ταυτίσθηκε μὲ αὐτόν, γιὰ νὰ ἐργασθεῖ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος. Ἕλληνες καὶ φιλοσοφία...
εἶναι ἔννοιες ἀξεχώριστες. Αὐτὸ μαρτυρεῖ καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, ὅταν ἀναφέρει: «Οἱ Ἕλληνες ἀναζητοῦν μὲ πάθος τὴ σοφία». Γιατὶ ὁ Ἕλληνας εἶναι πραγματικὰ γεννημένος γιὰ νὰ φιλοσοφεῖ, ἐπειδὴ εἶναι γεννημένος γιὰ νὰ διδάσκει τὴν ἀνθρωπότητα».
Ἀλλὰ ἀντὶ νὰ εἶναι αὐτὸ μιὰ ἀφορμὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνες νὰ ὑπερηφανευθοῦν, ἂς εἶναι μιὰ αἰτία νὰ ἐνεργοποιηθοῦν πνευματικά, στὴν ἀπόκτηση μάλιστα τῆς ὑπὲρ φύσιν χριστιανικῆς γνώσης, ποὺ ἤδη ἐπιλύει ὅλα τὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα, καὶ μᾶς καλεῖ νὰ γίνομε κοινωνοὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων, ὄχι προσωρινὰ ἀλλὰ αἰώνια.
Ἂν δὲν λάβομε ὅμως παιδεία χριστιανικὴ μὲ βάσεις ἑλληνικές, ἂν καὶ θὰ ὀνομαζόμαστε, δὲν θὰ εἴμαστε Ἕλληνες. Διότι ὅπως ἔλεγε ὁ Ἰσοκράτης: «Ἡ λέξη Ἕλλην δὲν εἶναι τόσο ἕνας ὅρος ποὺ χαρακτηρίζει τὴ γέννηση, ὅσο τὸν  τρόπο σκέψεως, καὶ ἐφαρμόζεται σὲ ἕνα κοινὸ πολιτισμὸ μᾶλλον, παρὰ σὲ μιὰ κοινὴ καταγωγή».
Μὲ βάση τὸ παραπάνω σκεπτικό, ὁ Sir Isaac Newton (Νεύτων), γιὰ παράδειγμα, ἀνήκει στὸν Ἑλληνισμό.

1 σχόλιο:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ19 Νοεμβρίου 2014 - 1:53 μ.μ.

  Η Ελληνική Φιλοσοφία είναι το πολυτιμότερο διαμάντι της ανθρώπινης σκέψης εις τους αιώνες.

  Η Ελληνική Φιλοσοφία - μέσω της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Ελληνιστικών βασιλείων - προετοίμασε πνευματικώς τον κόσμο της καθ'ημάς Ανατολής για το Χριστιανικό Μήνυμα.

  Πώς θα εδιαδίδετο το Ευαγγελικό μήνυμα εκτός της Παλαιστίνης εάν δεν υπήρχε το Θείο Δώρο της Ελληνικής Γλώσσας ;;

  Πώς θα καταλάβαιναν οι Αθηναίοι τον Απόστολο Παύλο εάν δεν είχαν διαβάσει ήδη τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη που ομιλούσαν περί του ΕΝΟΣ Θεού ;;;

  Να γιατί ο Μέγας Βασίλειος συνιστά στους νέους Χριστιανούς να μελετούν και να ωφελούνται εκ της Ελληνικής Φιλοσοφίας.

  Να γιατί οι Πατέρες της Εκκλησίας εσπούδασαν την Ελληνική Φιλοσοφία και Ρητορική ως απαραίτητα πνευματικά προγυμνάσματα για να μυηθούν στις υψηλές Αποκαλυπτικές αλήθειες του Χριστιανισμού.

  Η σπουδή της Ελληνικής Φιλοσοφίας και Ρητορικής έδωσε στους Πατέρες την ικανότητα να διατυπώσουν με σαφήνεια, λεπτολογία και δογματική ακρίβεια το Ευαγγελικό Μήνυμα και να δημιουργήσουν την πνευματική πανοπλία που άντεξε στις επιθέσεις των αιρέσεων για 2000 χρόνια.

  Είναι γνωστή και αποδεδειγμένη η επιρροή του νεοπλατωνισμού στους Πατέρες της Εκκλησίας - ειδικά στον Μέγα Βασίλειο και στον Γρηγόριο Νύσσης.

  Ο μεγάλος Πλωτίνος - ο τελευταίος σπουδαίος εκπρόσωπος του νεοπλατωνισμού - διετύπωσε την θεωρία του περί Θεού, Ψυχής και Πνεύματος , η οποία πλησίαζε πάρα πολύ στα δόγματα του Ευαγγελίου.

  Το ίδιο και ο νεοπλατωνικός Πρόκλος, ο οποίος - αν και Εθνικός - έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως από τους Χριστιανούς λόγω της σεμνής και ασκητικής ζωής του, σύμφωνα με τα πλατωνικά ιδεώδη.

  Από αυτή την γόνιμη συνάντηση Ελληνικής Φιλοσοφίας και Ευαγγελίου προέκυψε το πνευματικό διαμάντι της Ελληνορθοδοξίας, που φώτισε τον κόσμο επί 2000 χρόνια.

  Αυτή την Ελληνορθοδοξία οφείλουμε εμείς σήμερα να την υπερασπιστούμε ως κόριν οφθαλμού και να αντισταθούμε στο Σκότος της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.