21 Νοε 2014

Ἦταν στραβὸ τὸ "πολιτικὸ κλ(ί)ῆμα", τὸ 'φαγε κι ὁ γαίδαρος...

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
¨Καλά ἔκανε καὶ τὸ ἔφαγε γιὰ νὰ φυτευτεῖ ἄλλο…¨
Τί εἶναι αὐτὸ βρὲ παιδιά, τέτοιο πρεσάρισμα οὔτε ἡ πιὸ δύσκολη πεθερὰ τὸ κάνει…
Τὰ τελευταία 24ωρα ἡ χώρα ὑφίσταται ὁμοβροντία πιέσεων καὶ ἀπειλῶν. Σὰν νὰ ἦταν ¨συνεννοημένοι¨ οἱ  γνωστοὶ φίλοι στὴν Δύση καὶ οἱ γείτονες στὴν καθ΄ ἠμᾶς  Ἀνατολὴ  καὶ ¨τὸ παίζουν καλὰ μαζὶ μας¨.
Γιατί ὅμως τώρα τοὺς ἐπίασαν τόσες βιασύνες, τί ὀσμίζονται στὸν γεωπολιτικὸ ἀέρα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς;
Μήπως ξεχείλισαν τὰ πηγάδια τοῦ πετρελαίου στὸ Αἰγαῖο ἢ ἔσπασε ἡ φιάλη τοῦ κοιτάσματος τοῦ Φ.Α στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ;
¨Ο φίλοι¨ μας οἱ Τοῦρκοι.
¨Ὁ ΥΠΕΞ τς Τουρκίας μὲ δηλώσεις του σὲ τηλεοπτικὴ συνέντευξή του τόνισε τι ἡ Τουρκία “δὲν θὰ ἐπιτρέψει αὐτὸ ποὺ ἡ Ἑλλάδα, ἡ Κύπρος, τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἡ Αἴγυπτος θέλουν νὰ κάνουν...
ἐναντίον τῆς Τουρκίας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσογειο”.
 Τσαβούσογλου  δηλώνει ὅτι ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία παρανομεῖ ἐπιμένοντας ὅτι τὸ ψευδοκράτος ἔχει δικαιώματα ἐπὶ τῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ συνεπῶς οἱ γεωτρήσεις ἔπρεπε νὰ γίνουν ἀπὸ κοινοῦ τονίζοντας ὅτι σὲ διαφορετικὴ περίπτωση θὰ πρέπει νὰ ἱδρυθεῖ κοινὴ ἐταιρία καὶ νὰ διαμοιραστοῦν τὰ ἔσοδα στὶς δύο πλευρές.¨  onalert.gr 18.11.2014 
¨Ο φίλοι¨ μας οἱ Δυτικοὶ
Α. Σὲ ἀδιέξοδο δείχνει νὰ βρίσκεται ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση μὲ τοὺς διεθνεῖς πιστωτές της, ἀναφορικὰ μὲ τὸν τελικὸ γύρο τῶν μέτρων ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ ἀποδεσμευτεῖ ἡ τελευταία δόση πρὸς τὴ χώρα.
Ἡ κυβέρνηση Σαμαρὰ ἀντιστέκεται στὴν πίεση τῆς τρόικας γιὰ πρόσθετα μέτρα στὸν προϋπολογισμὸ τοῦ 2015 ὕψους 2,5 δισ. εὐρώ, σύμφωνα μὲ πηγὲς τοῦ Bloomberg.
Οἱ κίνδυνοι ἑνὸς ἀδιεξόδου ἀπειλοῦν τὴν Ἑλλάδα νὰ μείνει χωρὶς στήριξη μετὰ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2015, ὅταν καὶ τὸ τρέχον πρόγραμμα ὁλοκληρωθεῖ. 18/11/2014 
Β. Διατήρηση τοῦ πολιτικοῦ ρίσκου στὴν Ἑλλάδα προβλέπει ἡ Credit Suisse, στὸ νέο της παγκόσμιο outlook γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος, 2015, ὑπὸ τὸν τίτλο "Global Outlook 2015 - When Two Worlds Collide…".
Σύμφωνα μὲ τοὺς ἀναλυτές τς ἑλβετικῆς ἐπενδυτικῆς τράπεζας, ὁ κίνδυνος πρόωρων ἐθνικῶν ἐκλογῶν στὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁρατὸς στὶς ἀρχὲς τοῦ ἑπόμενου ἔτους, 2015.
"Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ πρόωρες ἐκλογὲς ἐντός το πρώτου τριμήνου το 2015, ἐνόψει τς κρίσιμης ἐκλογῆς γιὰ τὸν νέο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας", ἐκτιμᾶ ἡ Credit Suisse γιὰ νὰ προσθέσει πὼς τὸ ἐνδεχόμενο διεξαγωγῆς πρόωρων ἐκλογῶν αὐξάνει τὸν κίνδυνο γιὰ συγκρουσιακὸ κλίμα μεταξύ τς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης καὶ τῶν  ἐκπροσώπων  τῶν δανειστῶν. 19/11/2014  bankingnews.gr
Τελικὰ μόνο ¨κακές¨ παρέες κάναμε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια γι΄ αὐτὸ καὶ τὸ ¨ κλῆμα ¨ ἦταν στραβό.
Λοιπὸν οἱ ¨φίλοι μας¨ τόσο πολὺ βιάζονται ποὺ δὲν περιμένουν οὔτε νὰ ἐκλέξουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας γιὰ νὰ βγάλουν τὰ συμπεράσματά τους . Φυσικὰ καὶ δὲν κάθονται στὸ τετριμμένο τῆς συλλογῆς τῶν 180 ΨΉΦΩΝ, σκασίλα τους… ἀλλὰ θέλουν μέσα ἀπὸ πιέσεις καὶ ἀπειλὲς  αὐτοὶ νὰ κατευθύνουν τὰ πράγματα πρὸς ἴδιον ὄφελος.
Τὸ κέρδος εἶναι ἡ ¨ἁρπαγὴ τοῦ ἐνεργειακοῦ κουμπαρὰ Ἑλλάδος-Κύπρου¨.
Τὰ συμφέροντα μετὰ ἀπὸ πολὺ καιρὸ δὲν φαίνονται διαπλεκόμενα , ἀλλὰ χώρισαν τὰ ¨τσανάκιά¨ τους καὶ ἑτοιμάζονται νὰ ἀλληλοσπαραχθοῦνε.
Καὶ στὴν μέση  το ¨ἐνεργειακοῦ ἀμπελώνα του ¨ὁ Ἕλληνας νὰ παρακαλάει γιὰ μία ἐπιπλέον ρύθμιση-ἀναπνοὴ νὰ πληρώσει αὐτὰ ποὺ τοῦ χρέωσαν ἀπὸ τὶς μίζες καὶ τὶς ἁρπαχτές.
¨Μας ξευτίλισαν οἱ ξευτιλισμένοι¨ καὶ  στὸ τέλος γελοιοποιήθηκαν οἱ πάντες καὶ τὰ πάντα.
Πρὸ διετίας ἀρθρογραφήσαμε μὲ χιοῦμορ ¨ὅτι ὅταν ὑπογράφαμε τὰ μνημόνια ἔπρεπε νὰ ρωτηθοῦν καὶ οἱ γείτονες Τοῦρκοι ἂν συμφωνοῦν μὲ αὐτά¨. Σήμερα αὐτὸς ὁ συλλογισμὸς εἶναι ἐνώπιόν μας.
Οἱ Τοῦρκοι καὶ στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ τῆς Κύπρου ἔρχονται σὲ ἄμεση σύγκρουση μὲ τὶς σκοπιμότητες τῶν Δυτικῶν νὰ ἐμπλακοῦν στὴν οἰκονομικὴ διάσωση τῆς Ἑλλάδος-Κύπρου. Βλ. Πετρέλαια, Φυσικὸ Ἀέριο
Ἂς τὸ ποῦμε πιὸ ἁπλὰ …
Ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἐκβιάζουν τὴν Ἑλλάδα εἶναι σὰν νὰ ἐκβιάζουν τοὺς ¨διεθνεῖς τοκογλύφους¨ καὶ ὅταν οἱ ¨τοκογλύφοι¨ ἐκβιάζουν τὴν Ἑλλάδα εἶναι σὰν νὰ ἐκβιάζουν τοὺς Τούρκους ἅρπαγες.
ΦΟΒΕΡΗ ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ ποὺ τελικὰ ¨θὰ μᾶς γλυτώσει¨ καὶ ἀπὸ τοὺς δύο.
Τὸ πῶς ἀντέξαμε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μέσα στὸ εἰκονικὸ περιβάλλον τῆς ψυχοπαθολογικῆς καταστροφολογίας ποὺ μᾶς ἐπέβαλλαν, μόνο ὁ Ἅγιος ΘΕΟΣ τὸ ξέρει καὶ οἱ ψυχοῦλες μας.
Τώρα πλέον  παίζουν μὲ τὶς τελευταῖες ἀντοχές μας ὅπως νομίζουν καὶ μᾶς θεωροῦν ἤδη τελειωμένους… ἔτσι  θεωροῦν οἱ  δῆθεν ¨φίλοι¨.
Δὲν γνωρίζουν ὅτι τελικὰ τὰ παθήματα γίνονται  μαθήματα καὶ τὸ ἑπόμενο ΑΜΠΕΛΙ ποὺ θὰ φυτευτεῖ σὲ αὐτὸ τὸ Μεσογειακὸ περιβόλι θὰ εἶναι ΙΣΙΟ ἀναγκαστικὰ δίχως νὰ τὸ περιτριγυρίζουν  μὲ ἄνεση  ¨ΓΑΙΔΑΡΟΙ¨  ἀκριβῶς  γιατί θὰ εἶναι  βαρυφορτωμένοι  μὲ τὰ προβλήματα ποὺ ἤδη παίζουν στὶς χῶρες τους .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.